Ecología y Medio Ambiente


Tipos de energía


Índex

 • Introducció.....................................................................................1

 • Tipus d'energia renovable ..........................................................2

 • Aplicacions....................................................................................3 i 4

 • On el trobem..................................................................................4 i 5

 • Nivell de contribució a Espanya/Catalunya..................................

 • ENERGIES RENOVABLES

  INTRODUCIO

  Les energies renovables son les que provenen de fonts energètiques que es renoven de manera continuada, es a dir, que no s'esgoten, al contrari del que succedeix amb els combustibles fòssils. Tenen, a mes, la qualitat de no ser contaminants les energies renovables tenen el seu origen en el sol, ja que la seva radiació es la causant dels diferents cicles naturals que originen aquestes fonts energètiques: l'escalfador, del sol, el vent, les onades, les marees, el corrents d'aigua dels rius, la llenya dels arbres, etc.

  TIPUS D'ENERGIA RENOVABLE

 • Energia solar: tèrmica i fotovoltaica

 • Energia eòlica

 • Energia geotèrmica

 • Energia mareomotriu

 • La biomassa

 • APLICACIONS

  Energia solar: la transformen en energia tèrmica (que calenta l'aigua per a us domèstic i industrial) i un altre que la transforma directament en energia elèctrica que s'anomena energia fotovoltaica

  • Energia tèrmica: l'energia tèrmica s'utilitza per a la producció d'aigua calenta sanitària i per a la calefacció d'habitatges i piscines, l'energia tèrmica consisteix en un captador solar que capta la radiació solar, un dipòsit acumulador que emmagatzema l'energia tèrmica obtinguda i uns elements auxiliars que l'encarreguem de la distribució de la calor fins als llocs de consum.

  • Energia fotovoltaica: l'energia fotovoltaica consisteix a transformar la radiació lluminosa del sol en energia elèctrica per a dur a terme aquesta convenció es fan servir unes cèl·lules solars o fotovoltaiques.

  Energia eòlica: es l'energia del vent ha estat una de les mes utilitzades, que ha permès tant la navegació marítima com la molta de cereals o l'extracció d'aigua, es basa en l'aprofitament del moviment i la força del vent per realitzar un treball o per generar electricitat, una maquina eòlica produeix energia de rotació. Consta d'un element mòbil de captació de l'energia del vent acoblat a un eix que es connecta, segons l'ús que se'n vol fer, a una bomba o a un generador elèctric.

  Energia geotèrmica: la terra es una font d'energia que irradia calor de manera continua cap a l'atmosfera, des de temps remots es coneix aquesta calor interna del nostre planeta, la qual es manifesta en fenòmens com ara erupcions volcàniques, guèisers, aigües termals o en l'increment de temperatura que s'observa en perforacions realitzades en mines i pous. L'energia geotèrmica es la que prové de l'energia de d'interior de la terra i que es manifesta en forma de calor. Aquesta font d'energia s'utilitza, fonamentalment, aprofitant la calor de les aigües subterrànies mitjançant bescanviadors de calor.

  Energia mareomotriu: els mars i els oceans constitueixen un recurs energètic inesgotable. A causa de l'atracció gravitatòria del sol i la lluna, grans masses d'aigua dels mars i oceans pugen i baixen el seu nivell amb regularitat el moviment d'un gran flux d'aigua durant les ,marees, es coneix amb el nom d' energia mareomotriu.

  La biomassa: s'entén per biomassa total de la matèria viva existent en un moment determinat a la terra. Des del punt de vista energètic, es considera biomassa la matèria orgànica d'origen vegetal o animal, obtinguda de manera natural o procedent de les seves transformacions artificials, de la qual se'n pot extreure energia útil. Segons el seu origen, la biomassa es pot classificar en: residus agrícoles, residus forestals, residus energètics i residus sòlids urbans o RSU.

  ON EL TROBEM?

  L'energia solar: la trobem en el sol

  L'energia eòlica: la trobem en el vent

  L'energia geotèrmica: la trobem en la erupció dels volcans, guèisers, aigües termals...etc

  L'energia mareomotriu: la trobem en els mars i oceans

  La biomassa: la trobem en tota la matèria viva i la matèria orgànica d'origen vegetal o animal, o obtinguda de manera natural o procedent de les seves transformacions artificials.

  Nivell de contribució a Espanya/Catalunya

  Energia eòlica: Espanya aconsegueix 10.028 MW de potència eòlica en 2005 i es consolida com a font de generació a gran escala.
  Després de realitzar un completa anàlisi dels parcs llocs en marxa a Espanya l'any 2005, l'observatori eòlic de l'associació Empresarial Eòlica reflexa un total de 10.028 MW de potència instal·lada a finals de l'any passat, la qual cosa suposa 1.524 MW nous instal·lats durant tal exercici. Esta potència aconseguida situa el nombre total de parcs eòlics en 483, incloent ampliacions i parcs experimentals.

  Energia geotèrmica: a Catalunya i Espanya son unes de les zones europees amb mes perspectives geotèrmiques. No obstant això, els aprofitaments actuals, tots a baixa temperatura, son molt escassos (inferiors al 0,1% de l'energia primària total)

  natural o procedent de les seves transformacions artificials, de la qual se'n pot extreure energia útil. Segons el seu origen, la biomassa es pot classificar en: residus agrícoles, residus forestals, residus energètics i residus sòlids urbans o RSU.
  Descargar
  Enviado por:Gabry
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar