Teatre d'Epidaure

Arte griego. Periodo helenístico. Arquitectura griega. Teatro de Epidauro

  • Enviado por: PunkPrinceS
  • Idioma: catalán
  • País: España España
  • 2 páginas
publicidad

Teatre d'Epidaure

Documentació General

'Teatre d\'Epidaure'
Nom: teatre d'Epidaure

Arquitecte: Policlet el Jove

Cronologia: 330 aC

Localització: Epidaure (Grècia)

Estil: grec hel·lenístic

Materials utilitzats: pedra

Sistema constructiu: arquitravat

Dimensions: 120 m (diàmetre)

Anàlisi Formal

>Elements de suport

Aprofitaven la vall dels turons per fer les grades. També van construir uns murs de contenció del terreny.

>Espai exterior i interior

El teatre grec estava organitzat de forma circular al voltant de l'orquestra, el lloc on el cor cantava i ballava, i on hi estava situat l'altar dedicat al deu Dionís.

La càvea ocupa dos terceres parts de l'orquestra i la apart restant forma l'escena.

Posseïa un pòrtic d'ordre jònic i el prosceni (espai elevat on actuaven els actors), situat entre l'escena i l'orquestra, va ser afegit amb anterioritat.

Aquest prosceni posseïa un teló rudimentari per tal de variar els decorats, i el mecanisme funcionava de manera que el teló pujava.

El nivell superior de l'escena, que era el lloc on els actors es canviaven i guardaven les seves disfresses, servia de plataforma perquè els deus parlessin.

Per entrar al teatre es feia per dos accessos laterals que donaven a un passadís situat entre l'orquestra i l'escena, i que permetia entrar al públic a la càvea. Les grades estaven dividides per l'estat social de la població.

>Estil

Els teatres grecs sempre estaven formats per tres parts: l'orquestra circular del centre, els edificis de l'escenari i la càvea.

Per fer els teatres es basaven en estructures arquitravades.

Interpretació

>Contingut i significació

Les obres de teatre gregues formaven part de festes en honor al déu Dionís.

A les primeres obres dramàtiques el cor explicava l'acció mentre que els actors tenien un paper secundari, per això l'orquestra era més important que el prosceni. Després els actors també eren a l'orquestra, però a mesura que van agafar importància van començar a actuar en un lloc més elevat, el prosceni.

Hi havia dos tipus de seients: els destinats a la gent de classe alta, que eren a la primera fila i tenien braços i respatller, i els destinats al poble.

>Funció

La ciutat d'Epidaure es va fer famosa perquè hi havia el santuari d'Asclepi, déu de la medecina. Per això van construir el teatre més gran de Grècia.