Tecnología


TDT (Televisión Digital Terrestre)


INTRODUCCIÓ

El treball que he triat tracta d'explicar què és, com funciona, etc, la TDT.

He escollit aquest treball perquè volia saber més informacio sobre la Televisió Digital Terrestre, ja que d'aquí pocs anys, serà la televisió que farà servir tothom.

També crec que no estic prou informada sobre aquest canvi que es farà, per això vull informar-me'n i saber-ne més del tema.

QUÈ ÉS LA TDT

TDT és l'abreviació de Televisió Digital Terrestre. La Televisió Digital és un sistema de difusió del senyal de televisió que utilitza la tecnologia digital per a la transmissió de la imatge, el so i serveis interactius o d'accés a la societat de la informació. Aquesta transmissió es pot efectuar per cable, per satèl·lit o per ones terrestres. En aquest últim cas, s'utilitzen els mateixos centres emissors i les mateixes antenes que la televisió terrestre convencional. És el que anomenem Televisió Digital Terrestre (TDT).

En els propers anys, la Televisió Digital Terrestre (TDT) substituirà a la televisió analògica convencional que tots coneixem. La data d'apagada analògica està fixada a nivell estatal el 3 d'abril del 2010. A Catalunya, aquest procés tindrà lloc de manera gradual entre el 2007 i finals del 2009.

Actualment, ja ens podem adaptar a aquesta nova tecnologia, que ens aportarà grans avantatges, com una oferta més àmplia de canals gratuïts, l'accés a nous serveis i experiències interactives i una millor qualitat d'imatge i so.

La introducció de la Televisió Digital Terrestre porta un conjunt d'avantatges que ha propiciat la decisió, a tota Europa, que aquest sigui el mitjà de difusió que ha de substituir a la televisió analògica convencional. La TDT s'emet sota un estàndard únic europeu, el DVB-T. En països com el Regne Unit, França, Itàlia o Alemanya, aquest sistema de difusió digital ha començat a introduir-se àmpliament i una gran part de la població ha fet ja el canvi al sistema digital.

Les emissions digitals a l'estat espanyol varen començar l'abril del 2002 per part de totes les cadenes estatals actuals: TVE, Antena 3, Tele 5 i Sogecable. Aquestes emetien els mateixos continguts en analògic i digital. El juny del 2002, es van afegir dues cadenes més amb continguts únicament en digital: Veo TV i Net TV. A nivell nacional, Televisió de Catalunya emet regularment en digital totes les seves emissions, a més d'aplicacions interactives, des del maig del 2002.
Des de finals de novembre del 2005 la oferta de continguts de TDT ha estat ampliada amb molts més canals tant a nivell estatal com a Catalunya amb la posta en marxa del nou Canal 300 per part de Televisió de Catalunya. Actualment, es poden rebre més de 20 canals digitals totalment gratuïts.

'Televisió digital terrestre'

COM FUNCIONA

Per rebre la Televisió Digital Terrestre, únicament cal seguir tres senzills passos: comprovar si estem en zona de cobertura, adaptar la nostra instal·lació d'antena, sobretot en el cas d'antenes col·lectives, i disposar d'un receptor de TDT, ja sigui un decodificador o un televisor digital integrat.

Per rebre la Televisió Digital Terrestre, no cal subscriure's, ni pagar cap quota, atès que les emissions són totalment gratuïtes i en règim obert.

La Televisió Digital Terrestre representa la comunicació del futur, per tant és convenient adaptar-se al més aviat possible per a poder gaudir dels beneficis que ens aporta.

El canal de televisió emet el senyal de televisió al centre emissor, com per exemple la Torre de Collserola, via fibra òptica o per qualsevol altre medi de transmissió. El centre emissor distribueix el senyal en la seva àrea de cobertura, el qual és rebut mitjançant la mateixa antena per la que actualment rebem la televisió analògica. Finalment, l'emissió TDT arriba a cada televisor gràcies a un descodificador digital o bé a un televisor amb receptor digital incorporat.

TIPUS DE RECEPTOR DE TDT

Hi ha diversos tipus de receptor de TDT al mercat, en funció dels serveis que presten.

Zappers, són els més senzills, amb preus propers als 60 €, simplement converteixen el senyal analògic en digital.

Receptors intermedis, es tracta de receptors que a més d'adaptar el senyal del nostre televisor a digital, per un preu una mica més elevat, ofereixen la possibilitat de consultar la guia electrònica de programació (EPG), anomenada “graella digital” dels diferents canals, és a dir, consultar què fan en aquest moment als diferents canals digitals.

Receptors amb disc dur, a la part alta de la classificació es troben receptors de TDT com el Siemens Gigaset 740 AV amb serveis Carrefouronline.tv, que van acompanyats d'un disc dur (similar al d'un PC) que permeten veure, gaudir de la televisió i gestionar-la com desitgem. Amb aquests receptors, l'usuari mana sobre la televisió, que passa a estar sota el seu control, ja que el disc dur permet consultar en temps real la programació de cada moment i dies posteriors; gravar programes amb un sol clic i sèries amb doble clic; congelar una emissió i seguir veient-la quan desitgem i altres meravelles que faran de la seva forma de veure televisió una revolució.

AVANTATGES

La digitalització del senyal de televisió comportarà un seguit d'avantatges que suposaran un abans i un després en la història de la televisió, com va ser el pas de la televisió en blanc i negre a la de color als anys 70.

Els avantatges de la Televisió Digital Terrestre (TDT) són:

- Una televisió millorada.

- Més canals de televisió gratuïts.

- Més qualitat d'imatge i so.

- Accés a la Societat de la Informació (Internet, serveis d'informació, d'entreteniment...)

- Serveis Interactius: deixarem de ser espectadors passius per passar a ser consumidors i usuaris actius de nous serveis i continguts interactius (telecompra, jocs, teletext avançat, participació en programes, sorteigs, concursos, etc).

- Més i millors formats: imatge panoràmica, so digital, subtítols, diversos idiomes…

- Necessitat de preparar-nos i adequar-nos als canvis que comporta.

- Saturació de l'espectre radioelèctric que dificulta la utilització de freqüències per part de diferents centres emissors sense causar interferències

- No hi haurà la necessitat de disposar d'un elevat nivell de senyal en recepció per poder veure adequadament l'emissió

- Caldrà poca capacitat per transmetre dades i gràfics a través del teletext convencional.

DESAVANTATGES

Els desavantatges de la TDT són els següents:

- La compra de la televisió serà molt més cara.

- En els pròxims anys, ja no funcionaran les televisions analògiques, i per poder veure la televisió, hauràs de comprar una TDT o un aparell receptor de TDT per poder veure la televisió analògica.

1

5
Descargar
Enviado por:Ariadna
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar