Tecnología


Aerogeneradors


TREBALL PREVI CREDIT DE SÍNTESI - AEROGENERADORS

1.Dibuixa un aerogenerador i especifica les parts més importants.

2.Quina alçada sol tenir la torre?

Acostuma a tenir 60M.

3.Explica com és la torre per dins.(Les diferents parts i les seves funcions).

Cables
Quan el generador produeix electricitat, la corrent té que ser introduïda a la xarxa elèctrica. La electricitat es conduïda a través de varis cables molt gruixuts.

Escalera
Totes las torres tenen una escala, per la que pots pujar i baixar. La escala està posada de manera que pots recolzar la espatlla contra la paret si te canses a mig camí pujant o baixant.

Controlador
El controlador del aerogenerador es un ordinador que comprova que tot funcioni correctament. Si una part se averia, el controlador trucarà a un ordinador que està en casa del propietari del aerogenerador per informar del problema.

Làmpades
No hi ha ninguna finestra en la torre, per això es important que dins hi hagi llum.

Brida
Una brida es un anell amb claus que mantenen unides les seccions de la torre.

Plataforma
Hi han varis plataformes en el interior de la torre. En aquestes plataformes pots descansar.

Rotor
El rotor està atornillat al eix principal (el gran). El enorme rotor té tres pales que atrapen el vent. Si té la suficient potencia, el vent farà que el rotor gir.

Multiplicadora
El rotor gira aproximadament a 22 revoluciones per minut (RPM). Però el generador té que girar a 1500 revoluciones per minut. La multiplicadora converteix les 22 revolucions en 1500 revolucions.

4.Explica la funció del rotor.

Rotor
El rotor està atornillat al eix principal (el gran). El enorme rotor té tres pales que atrapen el vent. Si té la suficient potencia, el vent farà que el rotor gir.

5. Enumera totes les parts de la gòndola.

Rotor
El rotor està atornillat al eix principal (el gran). El enorme rotor té tres pales que atrapen el vent. Si té la suficient potencia, el vent farà que el rotor gir.

Multiplicadora
El rotor gira aproximadament a 22 revoluciones per minut (RPM). Però el generador té que girar a 1500 revoluciones per minut. La multiplicadora converteix les 22 revolucions en 1500 revolucions.

Generador
El generador produeix electricitat quan gira. La corrent es enviada torre abaix mitjançant cables elèctrics.

Anemòmetre
L'anemòmetre mesura la velocitat del vent. Està contínuament enviant-li informació al controlador sobre la velocitat del vent.

Motor d'orientació
El motor d'orientació fa girar la góndola de manera que el rotor s'orienti cap al vent. El motor té una roda dentada que encaixa en una gran corona dentada d'orientació. El controlador li indica al motor d'orientació quan ha de girar la góndola.

Veleta
El vent fa que la veleta giri. a veleta li indica al controlador d'on ve el vent. Llavors el controlador li diu al motor d'orientació que orienti el que significa que giri- el rotor cap al vent.

Eix principal
El rotor gira l'eix gran. L'eix està connectat a la multiplicadora. El rotor utilitza una gran força per a girar l'eix. Per tant, l'eix ha de ser molt gruixut.

Fre mecànic
El fre mecànic s'utilitza quan l'aerogenerador ha de ser reparat o sotmès a operacions de manteniment. Assegura que el rotor no començarà a girar.

Radiador
El generador s'escalfa molt quan està girant. Però si arriba a escalfar-se massa s'espatllarà. Aquesta és la raó per la qual ha de ser refrigerat. En alguns aerogeneradors (com aquest) el generador es refrigera per aigua. El radiador refreda l'aigua.

Controlador
El controlador és un ordinador que controla la majoria de les parts de l'aerogenerador. El controlador orienta la góndola en contra del vent i permet que el rotor comenci a girar quan l'anemòmetre li diu que hi ha vent suficient.

Corona d'orientació
La gran corona dentada es munta sobre la torre. La roda dentada del motor d'orientació engrana amb la roda dentada gran i gira la góndola amb el rotor de cara al vent.

Eix petit
L'eix petit duu la potència des de la multiplicadora fins al generador. L'eix petit gira molt ràpidament, a 1500 revolucions per minut, aproximadament.

6.A quantes revolucions per minut gira el rotor.

Gira a 22 revolucions per minut.

7.Quantes revolucions son necessàries per produir energia ? Qui s'encarrega de generar aquestes revolucions.

Són necessàries 1500 revolucions per minut per poder produir energia. La multiplicadora.

8.Quina funció té el gallet (veleta) i el anemòmetre?

La veleta li indica al controlador d'on ve el vent i el anemòmetre està contínuament enviant-li informació al controlador sobre la velocitat del vent.

9. Quina es la part de la gòndola que ens dona electricitat?

El generador.

10.Funció del fre mecànic.

Si hi ha una averia el fre impedeix que giri el rotor.

11. Fes una explicació de com seria tot el procés de producció d'electricitat en un aerogenerador. Cal especificar totes les parts amb la seva funció.

El vent mou l'hèlice i, a través d'un sistema mecànic d'engranatges, fa girar el rotor d'un generador, normalment un transformador que converteix l'energia mecànica rotacional en energia elèctrica.

12.Quins són els països amb més producció d'energia eòlica.

Alemanya, Estats Units, Espanya, Dinamarca, India, Holanda, Itàlia i Regne Unit.

13.A nivell de l'estat Espanyol quines són les comunitats amb més producció. (Cal especificar producció).

14. Energia eòlica a nivell de Catalunya.

Parc Eòlic de Roses 590 kW, Parc Eòlic del Baix Ebre 4,05 MW, Parc Eòlic de Les Colladetes 24,75 MW, Parc Eòlic de Trucafort 30 MW.

15.Del total de producció d'energia, quin % suposa l'energia eòlica.

4,3 %

16. Avantatges inconvenients energia eòlica.

Avantatges: No contamina, energia font renovable.

Inconvenients: Impacte visual, brunzit de les pales.
Descargar
Enviado por:Mrm
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar