Lengua Española


Sociolingüística per a joves


Examen de valencià de COU, Sociolingüística per a joves. Institut “La Mallaeta”

(Veritable o fals)

(F ) 1.- La sociolingüística estudia les variants diatòpiques de la llengua.

(V) 2.- La sociolingüística a més d'analitzar i fer-nos entendre la realitat ens pot ajudar a transformar-la.

(V) 3.- La sociolingüística lliga l'estructura lingüística amb els seus marcs sòcio-culturals.

(F ) 4.- El bilingüisme substitutori tendeix a la substitució de la llengua dominadora.

(V) 5.- La ideologia bilingüista justifica i perpetua l'actual situació de desigualtat entre les comunitats lingüístiques.

(F ) 6.- Bilingüisme i bilingüista són termes sinònims.

(F ) 7.- El bilingüisme individual és un fenomen més complex que el social.

(F ) 8.- Substitució lingüística significa substituir una llengua per una altra en els nivells cultes.

(F ) 9.- Les causes de la substiució lingüística són sempre lingüístiques.

(V) 10.- El conflicte lingüïstic té dues solucions: la normalització lingüística o la substitució lingüística.

(F ) 11.- Alguns idiomes tenen una tendència a la reculada o exintició, a causa de la seva inferioritat intrínseca.

(V) 12.- Mitjançant la substitució lingüística s'elimina totalment el sistema lingüístic.

(F ) 13.- La normalització lingüística se centra sols en els àmbits formals.

(V) 14.- El Decret de Nova Planta desplaça el català dels àmbits formals.

(V) 15.- L'assimilació lingüística és un element clau tant per a la normalització com per a la substitució.

(V) 16.- El que per a una comunitat lingüística serà la substitució per a l'altra serà la normalització.

(F ) 17.-El rebuig a l'ofensiva “bilingüista” significa el rebuig a l'ús de les dues llengües de manera individual.

(F ) 18.- Badia fou el primer en utilitzar el terme “conflicte lingüístic” en aquesta part d'Europa.

(F ) 19.- Conflicte lingüistic i substitució lingüística de la llengua dominada són conceptes sinònims.

(V) 20.- La glotofàgia consisteix en la liquidació dels monolingües en la llengua pròpia dominada.

(V) 21.- Durant el s. passat “llengua literària” és allò que després hem anomenat “llengua estàndard”

(F ) 22.- S'anomena estàndard la llengua de les classes cultes.

(V) 23.- Una de les funcions de l'estandara és servir de lligam entre els diferents parlants.

(F ) 24.- Cal separar totalment el col.loquial i l'estànrd per a així depurar l'idioma de termes incorrectes.

(V) 25.- La lluita dels puristes contra els “llicenciosos” no ajuda a l'estandarització de l'idioma.

(F ) 26.- L'autor que millor ha aclarit el concepte “diglòssia” ha estat Ninyoles.

(V) 27.- Quan un idioma desapareix l'únic que queda són alguns elements incorporats a l'idioma.

(F ) 28.- L'existència de parasestàndars regionals ajudaria a la construcció d'un estàndard nacional.

(F ) 29.- La comunicació interdialectalment suposa l'abandó de la variant pròpia per la variant barcelonina.

(F ) 30.- “Minorització” és el mateix que llengües “minoritzades”.

(V ) 31.- Cap funcionari, mestre o botiguer pot desconeixer l'espanyol als territoris catalanoparlants.

(V ) 32.- totes les llengües normalitzades del món han de ser útils i necessàries socialment.

(V) 33.- Les actuacions polítiques contra el català han estat de tres tipus: 1) La integració, 2) La repressió, 3) la ignorància.

(F ) 34.- Els canvis lingüístics de la societat són sempre naturals i espontanis.

(V) 35.- En l'actual etapa de la història social de la llengua catalana és més important l'actuació dels parlants que la rapressió externa.

(F ) 36.- La normalització als Països Catalans és un fet acomplert.

(V) 37.- Un idioma està plenament normalitzat quan ocupa tots els àmbits formals i informals.

(F ) 38.-La normalització lingüística es pot fer sense necessitat de planificació lingüística com es féu a Noruega.

(F ) 39.- Els responsables de política lingüística han de situar-se a la reraguàrda de la societat en lloc de situar-se a l'avantguarda.

(F ) 40.- A Suïssa, Bèlgica i Txecoslovàquia es combina un monolingüisma estatal amb un bilingüisme regional.

(V) 41.-El mite bilingïsta no està pas destinat a explicar un fenomen (el del conflicte lingüístic), sinò a perpetuar-lo.

(V) 42.- En la fictícia lluita entre el català heavy i el català light guanya la llengua de l'estat, la llengua dominant.

(V) 43.- La normalització no depén de la quantitat de parlants sinò de la qualitat de les seues funcions socials.

(V) 44.- Badia ha dit que la normalització esdevé sinònim de sofrir, mentre que la substitució lingüística esdevé sinònim de morir.

( ) 45.- Un dels factors que poden ajudar o perjudicar el manteniment de la fidelitat lingüística es la geografia.

Llibre:- Sociolingüística per a joves- ( “sociofacisme”x a joves)

Jordi Solé i camardons.
Descargar
Enviado por:Marta
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar