Lenguaje, Gramática y Filologías


Sinónimos


pinyol / os

Pinyol: Part interna llenyosa d'un fruit. Vaig plantar el pinyol del préssec perquè nasqués un presseguer. // Nota aguda donada per un cantant. La soprano donà un pinyol.

Os: Cadascuna de les peces, dures i rígides, que formen l'esquelet dels vertebrats. Vaig donar l'os al gos.

collaret / collar

Collaret: Ornament al voltant del coll. Es va comprar un collaret de perles.

Collar: Tota peça de metall que envolta el coll. El collar del gos era de cuir. // Unir dues peces per mitjà de cargols i altres estris de subjecció. Vaig collar les fixacions dels esquís.

llesca / tros

Llesca: Tallada prima d'alguna cosa. Vaig posar tomàquet a la llesca de pa.

Tros: Part d'una cosa. Vaig donar un tros de pa al conill.

clenxa / ratlla

Clenxa: Ratlla que separa els cabells. Es va pentinar amb clenxa.

Ratlla: Línia feta amb llapis. Vaig dibuixar una ratlla en el full. // Solc que deixa en una superfície un burí. El burí va deixar una ratlla a la taula. // Sec en un full després d'haver estat doblegat. El full estava ple de ratlles. // Sèrie de mots escrits horitzontalment. Vaig escriure deu ratlles plenes d'inspiració.

ampolla / botella

Ampolla: Recipient allargat, de vidre, de plàstic o d'algun altre material, amb un coll llarg i estret, que serveix per a contenir líquids. Vull dues ampolles de cava.

Botella: Bot petit proveït d'un broc. Vaig utilitzar la botella per guardar el vi. // Ampolla. Vull dues botelles de cava.

capital / cabdal

Capital: Principal, que constitueix la part vital d'una persona. Els amics són quelcom capital per a mi. // Ciutat principal d'una regió. Barcelona hauria de ser la capital d'Espanya. // Fons de riquesa acumulada. El duc va perdre tot el seu capital.

Cabdal: Principal, eminent. La mort del meu avi va ésser un fet cabdal en la meva vida.

termini / terme

Termini: Acabament d'un espai de temps assenyalat per a fer una cosa. El termini per presentar el treball s'havia acabat. // Cadascun dels pagaments parcials a temps fixats fins a completar la suma total. Ho vaig pagant amb petits terminis.

Terme: fita, pedra que indica els límits d'una propietat. Vaig trobar el terme de la casa pairal. // Fi d'un període de temps en que acaba un contracte, obligació. Va arribar el terme de la seva feina. // Termini. Ho vaig pagant amb petits termes. // Paraula amb significat unívoc en una ciència, un art etc. Aquest es el terme en el que ens fixarem en la classe d'avui.

positura / postura

Positura: Manera de posar els membres. La positura que va adoptar semblava força còmoda.

Postura: Positura. La postura que va adoptar semblava força còmoda. // Gests que volen ser graciosos. Les postures que va fer em van fer gràcia.

trigar / tardar

Trigar: Fer una cosa més tard del que cal. Vaig trigar massa a fer els deures.

Tardar: Passar un temps determinat a realitzar-se un fet. Va tardar a succeir el que tots esperàvem.

rama / branca

Rama: Branca d'un arbre. Em vaig donar un cop amb la rama.

Branca: Cadascuna de les parts en que es divideix el tronc o la tija de les plantes. L'ametller tenia dues branques ven gruixudes.

cena / sopar

Cena:

Sopar: Fer l'àpat del vespre. Ahir vaig sopar amb els amics.

mesa / taula

Mesa: Taula de l'altar. El capellà col·locà el calze en la mesa.

Taula: Moble consistent en una peça horitzontal, llisa, sostinguda per potes. Vaig tenir que parar la taula.

cristall / vidre

Cristall: Vidre pesant i molt brillant. En el gerro de cristall hi vaig posar unes flors.

Vidre: Matèria transparent, dura i trencadissa, feta de sílice i potassa o sosa. El vidre de les ampolles de cava és verdós.

feina / treball

Feina: Allò que s'ha de fer. Avui tinc més feina que mai.

Treball: Activitat habitual d'una persona per satisfer les seves necessitats. Ha estat tot el dia amb treball.

crostó / punta

Crostó: Extrem d'una barra de pa. M'agrada el crostó per ser tant cruixent.

Punta: Extrem agut d'una cosa. He agafat el llapis per la punta.

petxina / closca

Petxina: Mol·lusc lamel.libranqui amb closca semicircular i convexa. Avui he dinat petxines al vapor.

Closca: Embolcall dur i rígid d'un animal. La closca serveix com a escut contra els enemics.

veta / cinta

Veta: Teixit en forma de cinta. Vaig fer un llaç amb la veta roja.

Cinta: Teixit en forma de tira llarga i estreta. Em vaig posar una cinta al cap com si fos un kamikaze.

flassada / manta

Flassada: Peça teixida de llana o de cotó, que serveix com abrigall en la nit. La mare es posà la flassada sobre el pijama.

Manta: Peça teixida que s'usa com a abrigall de nit. La mare es tapà amb la manta mentre mirava la televisió.

mida / mesura

Mida: Dimensió que ha de tenir una cosa per al ús que és destinada. La mida del vestit havia de ser exacte.

Mesura: Proporció. La mesura va ser superior a la esperada.

llevar-se / alçar-se / aixecar-se

Llevar-se: Aixecar-se del llit. M'he llevat tard perquè ahir vaig sortir.

Alçar-se: Mostrar allò que un cos té dalt. Hem vaig alçar ràpidament després de caure.

Aixecar-se: Separar-se d'una cosa sobre la qual es descansa. Em tinc que aixecar de la cadira per agafar el telèfon.

enraonar / parlar

Enraonar: Conversar. Aquells dos que estan asseguts al banc no paren d'enraonar.

Parlar: Expressar el que hom pensa mitjançant el llenguatge articulat. Podem parlar del tema al acabar la classe.

sucar / mullar

Sucar: Ficar una cosa dins d'un suc perquè en quedi impregnada. Vaig sucar el pa en la salsa.

Mullar: Adherir aigua a un cos. Em vaig mullar quan va començar a ploure.

dinar / menjar

Dinar: Àpat principal del dia que es fa a primera hora de la tarda. El dinar és a les dues en punt.

Menjar: Fer un dels àpats habituals de cada dia. Ja és hora de menjar.

llot / fang

Llot: Fang que es forma on hi ha aigües estancades. Em vaig embrutar les sabates amb el llot de vora el pantà.

Fang: Barreja de terra i aigua. Hi havia molt de fang a causa de les fortes pluges.

nombre / número

Nombre: Resultat de calcular quants objectes hi ha. Hi eren en gran nombre.

Número: Nombre amb què una persona o cosa es designada dins una sèrie. Ja tinc el seu número de telèfon.

onada / ona

Onada: Ona d'una certa grandària. El surfista remà per agafar l'onada.

Ona: Moviment ascendent i descendent de les aigües. Les ones arribaven a la costa. // Vibració d'un element en l'espai i el temps. Les ones sonores eren massa dèbils per ser captades pel meu oïda.

passa / pas

Passa: Llargària d'un pas. Avançava amb llargues passes. // Mesura de longitud. La taula fa tres passes. // Pas dels ocells d'una regió a una altra. La passa dels ocells cap al sud es dóna a l'hivern. //Epidèmia. Hi ha una passa de grip.

Pas: Moviment o manera de caminar. L'Anna avançava amb pas ràpid. // Moviment que es fa en un ball. Se'n va oblidar del tercer pas un cop estigué ballant. // Petjada. El seu pas quedà marcat a l'arena de la platja. // Indret per on es pot passar. Vam trobar el pas per creuar l'aiguamoll.

farcir / omplir

Farcir: Omplir atapeïdament. Farcirem el gall d'indi per Nadal.

Omplir: Fer ocupar per una cosa l'espai d'un buit. M'he oblidat d'omplir l'ampolla.

ditada / empremta

Ditada: Senyal que deixa un dit. La pantalla tàctil està plena de ditades.

Empremta: Senyal que deixa un cos. Els científics van trobar les antigues empremtes.

espelma / vela

Espelma: Candela curta i gruixuda. Encén una espelma que s'ha anat la llum.

Vela: Tros de lona o tela molt forta que, lligada als pals d'una embarcació, serveix per a fer-la avançar gràcies a la força del vent. Va comprar una vela de majors dimensions per a la embarcació. // Esport que consisteix en navegar amb embarcacions que es mouen mitjançant veles. Practico la vela a l'estiu.

adreça / direcció

Adreça: Conjunt d'indicacions del lloc on viu una persona. Apunta'm la teva adreça a la agenda.

Direcció: Camí que em de seguir per anar a un lloc. Vaig direcció Barcelona per anar a la feina. // Fet de dirigir algú o alguna cosa. El director del centre és el que porta la direcció d'aquest.

adob / abonament

Adob: Substància que es tira a la terra per a fer-la més fèrtil. Els fems es fan servir com adob.

Abonament: Quantitat de diners que es paga per a poder fer ús d'una cosa o d'un servei durant un temps determinat. Utilitzo l'abonament mensual per a anar amb metro.

ampolla / butllofa

Ampolla: Recipient allargat, de vidre, de plàstic o d'un altre material, amb un coll llarg i estret, que serveix per a contenir líquids. Vull dues ampolles de cava.

Butllofa: Mena de bombolla que es fa a la pell quan una persona es crema. Al cremar-me amb l'aigua bullent, estic ple de butllofes.

Agalla/ganya

Agalla: Excresència (bony) que es forma en alguns arbres. Aquelles agalles eren provocades pels insectes que hi actuaven.

Ganya: Ganyota. Es prengué quasi tota l'ampolla i començà a fer ganyes.

Banya/asta

Banya: Puntes grosses i dures que els surten a alguns mamífers al cap. Les banyes dels cérvols són molt espectaculars.

Asta: Pal que aguanta una bandera. La bandera que posaren a la Lluna tenia dues astes.

Cap/caporal

Cap: Part de la costa que entra dins del mar. Estiujeo al cap de Creus.

Caporal: Militar que té el grau més baix. Començà sent caporal, però aviat apujà el nivell.

Delfí/dofí

Delfí: Fill gran del rei de França, per tant l'hereu. El monarca otorgà la corona al delfí.

Dofí: Mamífer amb forma de peix. Hi ha 4 dofins al zoològic.

Endoll/Prebenda

Endoll: Dispositiu que ens permet de posar en contacte el corrent elèctric d'una xarxa amb algun aparell que ho requereixi. Connecta el secador a l'endoll.

Prebenda: Ocupació ofici que dóna poca feina i molts diners. Hi ha informàtics que treballen de prebenda, es passen el dia connectats per fer després quatre coses i cobrar força.

Esquadre/escaire

Esquadra: Conjunt de vaixells de guerra que actuen junts i sota el mateix comandament. L'esquadra que sortí darrera conseguí tornar a port sense morts.

Escaire: Estri que normalment és de plàstic o fusta (com un regle) i amb formes triangulars de L o T. Molt útil al dibuix tècnix. Se'm va trencar l'escaire per la meitat.

Golf/trinxeraire

Golf: Part del mar que entra dins la costa. Vull anar al golf de Roses. // Esport que es practica en un camp de gespa. Practicar el gols és força car.

Trinxeraire: Persona jove que vagabundeja pels carrers robant objectes de poc valor i fer alguna altre malifeta. Aguell noi va acabar sent un trinxeraire, sense que la família ho sabés.

Medi/mitjà

Medi: El conjunt d'elements que formen el lloc viu un colectiu de gent o animals, donant-los el que necessiten per viure. El nostre medi és l'aigua, la terra i l'aire.

Mitjà: Qualsevol cosas que s'utilitza o serveix per a fer-ne una altra. El meu mitjà de transport, per anar a treballar, és el metro.

Nina/puny/canell

Nina: Joguina en forma de persona petita. Tenia un munt de nines que vestia. // rodoneta fosca que hi ha al mig de l'iris. Va mirar-me, i en aquell moment les seves nines estaven reduïdes.

Puny: Mà tancada. va donar-li un cop de puny al clatell.

Canell: part que uneix la mà amb l'avantbraç. Va torçar-se el canell jugant.

Òrgan/orgue

Òrgan: Part del cos formada per diversos teixits i que té una funció específica. El cor és un òrgan petit, però de gran funció.

Orgue: Instrument de vent format per molts tubs verticals i un mecanisme semblant a un piano que fa passar l'aire per dins d'aquestes. En aquella església sempre toquen l'orgue.

Pastís/pastel

Pastís: Aliment culinari que es fet de farina, ous... que és dolç. Li agradaven els pastissos de xocolata.

Pastel: Color suau. Va entapissar l'habitació amb un conjunt de blaus pastel.

Pega/entebanc

Pega: Substància densa i enganxifosa que s'extreu del quitrà. Utilitzaven molt pega per aquelles embarcacions de fusta. // Quan una persona té mola sort en alguna cosa. Avui hem estat de pega.

Entrebanc: Qualsevol cosa que és un estorb o un obstacle per a arribar o aconseguir una altra. Per arribar on està, ha hagut de superar molts entrebancs.

Penyora/peça

Penyora: Cosa que es deixa a una altra persona com a garantia de que farem o pagarem quelcom que hem quedat. Vaig haver de deixar 6 euros de penyora.

Peça: Qualsevol objecte de teixit que ens posem a asobre el cos per a vestir-nos. Vaig triar-me tres peces de roba per emprovar.

Aparell/aparat

Aparell: Instrument dotat d'una certa funció. Té un aparell que realitza totes les funcions domèstiques de casa.

Aparat: Conjunt de dades de cràcter històric, filològic... destinades a fonamentar cientifícament les circumstàncies que envolten un text narratiu o document. L'aparat d'aquell document ens diu que va ser escrit fa 104 anys.

Revetlla/berbena

Revetlla: Festa que es fa a la nit que precedeix certes dades. La revetlla de Sant Joan fou esplèndida.

Berbena: Tipus d'herba de flors petites que es fa a les vores dels camins. La carretera és farsida de berbenes.

Brodar/Bordar

Brodar: Ornamentar (una roba o teixit) mitjançant dibuixos teixits. La meva camisa és brodada amb cotxes.

Bordar: Lladrar amenaçadorament. Els gossos borden molt fort.

Seure/assentar

Seure: Estar algú sobre un suport en el que el cos descansi. Ell està segut damnt la cadira.

Assentar: Posar sobre la seva base, en una posició estable. Vaig assentar els fonaments d'un edifici.

Pondre/posar

Pondre: Quan una femella d'animal com són els ocells o gallines per exemple, fan ous. La gallina ha post un ou.

Posar: Fer que alguna cosa estigui en un lloc desterminat on abans no hi era. Vaig posar la cadira al fons de la cuina.

Col.locar/emprar

Col·locar: Posar quelcom en un determinat lloc. Vaig col·locar els llibres per ordre alfabètic.

Emprar: Usar. Per fer aquesta manualitat s'ha d'emprar unes eines específiques.

Connectar/Recomanar

Connectar: Establir un lligam entre coses. Vaig connectar la televisió al corrent elèctric.

Recomanar: Aconsellar. Vaig recomanar-li de fer més deures a casa.

Xiular/Rutllar

Xiular: Fer un so o una sèrie de sons. Vaig xiular a la Mireia per tal de que vingués.

Rutllar: Rodar, un mecanisme, un afer... Això rutlla bastant bé, el negoci funciona.

Aterrar/Aterrir

Aterrar: Una nau, aparell volador o una au prendre terra. L'avió va fer aterratge forçós.

Aterrir: Causar terror. El gos del veí aterrí el Joan.

Lata/llata/llauna

Lata: Extens. El pal és molt lata, no el podem fer passar.

Llata: Qualsevol peça de fusta estreta i de poc gruix emprada per aguantar les teules, en la construcció de bastiments... La llates soporten les teules de l'edifici.

Llauna: Recipient que es tanca hermèticament per a la conservació del contingut. He llançat una llauna de Coca-Cola al carrer.

Remetre/Trametre

Remetre: Perdonar. Va remetre al Joan per haver mentit.

Trametre: Fer anar algú o alguna cosa a la seva destinació. Va trametre a algú un missatge molt important.

Pic/bec

Pic: Com d'una muntanya. Vam arribar fins el pic de l'Aneto. // Eina punxaguda per tots costats i amb mànec de fusta. L'obrer va utilitzar un pic per foradar la paret.

Bec: Part del cos dels ocells que està situada a la part posterior de la cara i que els serveix per alimentar-se. L'ocell va atrapar el peix amb el bec.

Pla/plànol/planell

Pla: Que és llis, que no té cap mena impuresa. Aquest regle és completament pla. // Porció de territori que no té ni muntanyes ni valls. Vam amanar fins a la plana de Vic.

Plànol: Representació gràfica d'un terreny, edifici... El plànol de la nova construcció era magnífic.

Planell: Indret pla i elevat. La capital de Bolívia està en un planell.

Lliurar/Alliberar

Lliurar: Posar alguna cosa en mans d'algú altre. Vam lliurar els documents al notari.

Alliberar: Posar algú en llibertat o treure d'un perill. El soldat va alliberar els presoners.

Pegar/Enganxar

Pegar: Impactar amb un objecte un altre amb una certa violència. Li va pegar una bufetada amb tota la seva força.

Enganxar: Unir una cosa a una altra mitjançant diferents mètodes. Van enganxar el paper amb un altre.

Registrar/escorcollar

Registrar: Inscriure alguna cosa en un registre. Ens vam registrar com a clients del video club.

Escorcollar: Examinar alguna cosa per trobar algun indici. La policia va escorcollar la vivenda d'un etarra.

Part/comunicat

Part: Fragment o divisió d'alguna cosa com a unitat. Va acabar la primera part sense

gols.

Comunicat: Document que preten transmetre alguna ordre o informaciñó d'interés per la receptor. Van rebre amb enuig el comunicat que expresava la intenció de fer un retall de fons.

Cana/cabell blanc

Cana: Antiga mesura equivalent a vuit pams. Aquest regle fa ben bé una cana.

Cabell blanc: Cabell que ha perdut el seu pigment natural. És molt jove però ja té molts cabells blancs.

Cataracta/cascada

Catarata: Espècie de vel que es forma al ull i que redueix la visió. La van operar de cataractes al ull dret.

Cascada: Caiguda d'un riu o corrent d'aigua per un precipici. El riu tenia el seu origen en una cascada.

Triomf/trumfo

Triomf: Victòria en alguna competició. Va obtindre el triomf en la categoria de sis metres.

Trumfo: En cartes és la carta guanyadora. Tenia trumfo i va guanyar la partida. // Tenir un cert avantatge. Tenia trumfo sota la màniga que el va ajudar a aconseguir el treball.

Tac/ renec/ embolic

Tac: Bastó de fusta que s'utilitza per a impulsar les boles en el billar. Vaig utilitzar un tac al billar del bar del costat per guanyar la competició.

Renec: Paparra grossa. No em podria treure del damunt aquell renec.

Embolic: Complicació d'esdevenmiments. És va embolicar l'assumpte.

Font/Plata

Font: Construcció de pedra, màrmol... que té una aixeta per on surt l'aigua. Gràcies a la font em vaig poder refrescar.

Plata: Plat de forma ovalada. La plata conté menjà molt divers. // Argent. Antigament la plata era molt valorada com a metall preciós.

Capsa/caixa

Capsa: receptacle petit que serveix per guardar o transportar coses.

Ex: Van portar de l´hort una capsa plena de prunes

Caixa: departament d´una oficina on es fan els pagaments.

Ex: Per pagar, passi per caixa

Esgarrinxada/esgarrapada

Esgarrinxada: fer-se una ferida

Ex: En passar pel costat del cactus m´he fet una esgarrinxada

Esgarrapada: fer una ferda amb les ungles.

Ex: La noia que portava les ungles llargues m´ha esgarrapat

Cantó/cantonada/xamfrà

Cantó: cara o costat lateral de una cosa o lloc.

Ex. A cada cantó de la sala hi havia un cuadre

Cantonada: es l´angle que formen les dues façanes d´un edifici.

Ex: Ves a la cantonada a comprar el diari

Xamfrà: cara que resulta quan un pla es tallat per un altre semblant.

Ex: La tenda està en aquell xamfrà

Gras/gros

Gras: que es abundant en greix

Ex: Aquell noi es molt gras

Gros: que el seu volum es desproporcionat.

Ex: Va veure un cavall molt gros, semblava un elefant

Tirar/estirar

Tirar: llançar a terra o en una direcció determinada un objecte.

Ex: Va tirar tots els papers per terra, estava molt enfadada

Estirar: fer força per poder portar un objecte cap a nosaltres.

Ex: Estirava amb força l´armari

Borsa/bossa

Borsa: lloc públic on es fan operacions financieres.

Ex: Wall Street és la borsa més important del món

Bossa: sac per dur objectes.

Ex: La bossa d en Josep estava plena fins a dalt

Cita/citació

Cita: es l´acció d´assenyalar un moment determinat per fer una cosa.

Ex: El dijous tenim cita a cal metge

Citació: Ordre de alguna autoritat que t´obliga a compareixer a un lloc determinat.

Ex: Van rebre la citació de la policía per anar a declarar.

Real/reial

Real: que existeix, que es pot percebre.

Ex: La realitat era més que increible

Reial: relatiu o pertanyent a la reialesa.

Ex: El palau reial es va vestir de flors per la nova coronació

Destí/destinació

Destí: sort o futur reservat a cada individu i que juga amb l´atzar.

Ex: El seu destí era ser futbolista

Destinació: lloc on ha de arribar un objecte que ha estat enviat.

Ex: El vol amb destinació París surt a les deu

Provar/emprovar

Provar: intentar una cosa, comprovar les seves qualitats.

Ex: Va provar sense èxit un triple salt mortal

Emprovar: posar-se una roba de vestir per poder veure com està.

Ex: Es va provar mil vegades aquells texans

Esborrador/esborrany

Esborrador: aparell emprat per poder esborrar o fer desaparéixer cosas escrites.

Ex. Va agafar l´esborrador i va deixar el paper blanc del tot

Esborrany: primera prova d´un excercici a paper on fem esmenes i canviem detalls.

Ex: El trebal era espectacular després de l´esborrany intel·ligible

Calaix/caixó

Calaix: caixó instalat dins d´un moble que sol ser un armari.

Ex: Treu del calaix la roba

Caixó: capsa petita amb tapa o sense que serveix per guardar objectes.

Ex: Porta el caixó de les eines

Falda/faldilla

Falda: part inferior d´una muntanya.

Ex: Vam baixar desde el cim fins a la falda de la muntanya

Faldilla: peça de vestir que cobreix des del meluc fins a la cintura.

Ex: Portes la faldilla massa curta

Esport/deport

Esport: excercici que es practica individualment o en col·lectiu i que te com a objectiu guanyar una competició.

Ex. En l´esport del tennis, som els primers

Deport: acció de fer una activitat per oci i sense cap esperit competitiu

Ex: M´agraden els escacs, és un deport que em relaxa molt

Gras/gran

Gran: que les seves mesures son desproporcionades.

Ex: Els jugadors de bàsquet acostumen a ser molt grans

Gras: que es molt abundant en greix.

Ex: Si no fas esport, esdeveniràs grassa

Doblar/doblegar

Doblar: fer el doble; tenir dos.

Ex: Aquest any hem produït el doble

Doblegar: obligar a un objecte a cedir sota una força.

Ex: No vam poder doblegar la fusta

Mitja/mitjana

Mitja:tenir la meitat d´un objecte o cosa.

Ex: Ens hem menjat mitja tarta

Mitjana: promig de dades en un mostreig.

Ex: La mitjana va ser de 3 suspensos per persona

Seguretat/assegurança

Seguretat: Qualitat d´allò que no està sotmès a cap risc.

Ex: La seguretat de la porta és màxima, mai ningú ha pogut forçar-la

Assegurança: contracte que es fa amb una empresa que indemnitza al interesat de les desgràcies que pugui tenir.

Ex: La casa està assegurada a màxim risc

Peregrí/pelegrí

Pelegrí: persona que fa un viatge cap a un lloc sagrat.

Ex: El pelegrí anava cap a Santiago de Compostela

Peregrí. Persona que viatja per terres extranyes.

Ex: El peregrí va creuar el país en 80 dies

Donar compte/adonar-se

Donar compte: deixar diners a una persona.

Ex: El banquer li ca donar compte per aquella inversió

Adonar-se: percebre alguna cosa, respondre a un estímul.

Ex: Es va adonar que era mentida

Tapa/tapadora

Tapa: objecte que serveix per tapar capses, baguls.

Ex: Posa la tapa a la capsa!

Tapadora: objecte que serveix per tapar olles, cassoles, etc...

Ex: Posa la tapadora a l´olla express

Fondo/fons

Fondo: que té la qualitat de ser profund.

Ex: Vigila aquest forat, que es molt fondo

Fons: part inferior d´un objecte.

Ex: Es va capbussar i va tocar el fons de la piscina amb la mà

Pela/pell

Pela: escorça, especialment de la fruita, de la planta, corfa.

Ex: Peles de patata

Pell: tegument resistent i flexible que recobreix el cos de l´home.

Ex: Pell blanca, rosada, bruna

Botiga/tenda

Botiga: establiment on es venen a la menuda un o més articles de comerç.

Ex: La Rosa ha posat una botiga de robes

Tenda: abric fet de tela o de pells sostingudes per un o més pals clavats a terra i amb cordes.

Ex: Una tenda de campanya

Vespre/nit

Vespre: part del dia compresa entre la tarda i la nit.

Ex: Fer-se vespre a les 8

Nit: part del dia compresa entre la posta i la sortida del sol.

Ex: A l´hivern els dies són més curts i les nits més llargues

Espatlla/esquena

Espatlla: part superior i lateral del cosa a cada costat del coll i els ossos que uneixen el braç al tronc.

Ex: L´espatlla esquerra

Esquena: part posterior del cos de l´home des dels muscles fins a la cintura.

Ex: Tenir dolor a l´esquena

Nuvis/promesos

Nuvis: persones que estàn a punt de casar-se.

Ex: Els nuvis es casen demà

Promesos: persones que han donat paraula de casament.

Ex: Són promesos, ell li ha demanat per casar-se

Bodega/celler/taverna

Bodega: espai interior d´una nau concebut per posar-hi càrrega que no sigui líquid ni gas en orri.

Ex: Posa els paquets de galetes a la bodega del baixell

Celler: lloc on s´elabora, es guarda i es ven el ví.

Ex: Vés al celler i compra ví

Taverna: establiment on es veu ví, altres vegudes i se serveixen menjars.

Ex: Nem a dinar a la taverna

Carrera/cursa

Carrera: camí, ruta a fer per a nar d´un indret a un altre.

Ex: Hem de fer una carrera fins a Mallorca

Cursa: acció de córrer en competició.

Ex: Una cursa a cavall

Cena/sopar

Cena: spar que féu Jesucrist amb els deixebles.

Ex: La santa cena

Sopar: àpat que es fa al vespre.

Ex: Un sopar lleuguer

Taula/mesa

Taula: peça llisa i plana sostinguda horitzontalment per 3 o més peus.

Ex: Una taula de noguera

Mesa: taula de l´altar sobre el qual es diu la misa.

Ex: El bisbe posa le pa sagrat sobre la mesa

Vidre / cristall

Vidre: Substància amorfa, transparent o translúcida, dura i trencadissa quan esta freda, però pastosa i plàstica a temperatura elevada, resistent a la majoria de substàncies, a la qual podem donar-li diferents coloracions.

Tinc el vidre del cotxe trencat.

Cristall: Vidre pesant, brillant, emprat per fer prismes, lents de vaixella...

M´ha caigut el got de la cristalleria.

Bessons / Botons de puny / Binocles

Bessons: Nascut d´una mateixa part amb un altre o altres. La Maria te dues nenes bessones.

Botons de puny: Jocs de botons iguals que es posen en el punys d´una camisa. No tinc botons de puny en aquesta camisa, Agafaré una altre.

Binocles : Instrument òptic format per un aparell d´ulleres, una per cada ull. Amb aquest binocles puc veure els cérvols que passen per la muntanya.

Pega / Entrebanc

Pega: Substància negra o de color molt fosc, extraordinàriament viscosa, residu de la destil·lació del nitrà. Aquest gat és negre com la pega.

Entrebanc: Allò que molesta, un obstacle; impedir o dificultar la marxa

S´ha entrebancat amb la cadira del menjador.

Glop / Contratemps

Glop: Porció d´un líquid que hom beu, que cap d´una vegada a la boca.

Hem prendré aquest got d´aigua d´un sol glop.

Contratemps: Circumstància generalment imprevista, que interromp una acció, que va contra allò que hom esperava. M´ha sorgit un contratemps a l´ oficina, per tant no vindré a sopar.

Drap / Parrac

Drap: Qualsevol roba o teixit parcialment trencat, que no es veuen el fils que el componen. Has vist el drap de la cuina?

Parrac: Tros de roba mig separat per un estrip de la resta d´una peça d´un vestit, pedaç mal cosit. No m´agrada el parrac que portes als texans.

Volta / Canvi / Tornada

Volta: Apartament del camí recte o més curt d´un punt a un altre. Aquesta carretera fa una gran volta.

Canvi: Acció de canviar una cosa per una altre, donar quelcom i rebre una cosa equivalent. He canviat el meu rellotge per una bicicleta.

Tornada: Acció de tornar al punt de partida, retorn. Demà tornem a Barcelona.

Xarxa / Red

Xarxa: Teixit amb fils creuats formant una retícula de malles quadrades o rombals. El peix a quedat atrapat a la xarxa.

Ret: Bossa de malla que es posa al cap per retenir els cabells. Qui no hagi portat una red, no podrà fer el curset de cuina.

Tac / Bocí

Tac: Tros de material que encaixa en un punt concret per a sostenir un objecte clavat. Va posar els tacs de plàstic als forats de la paret per penjar el quadre.

Bocí: Tros o porció de menjar. Bocí de formatge.

Porc / Cansalada

Porc: Varietat de porc senglar apreciat per la seva carn; de morro llarg, cos arrodonit i potes curtes. A la granja hi havia molts porcs.

Cansalada: Greix de porc d´entre la pell i la carn. Cansalada fumada.

Tastar / Provar

Tastar: Posar-se a la boca una porció de menjar per apreciar-ne el gust. Tasta el pastis, t´agradarà.

Provar: Sotmetre alguna cosa o persona a una experiència determinada per apreciar el que val. Provar la duresa d´un material.

Assecar / Aixugar

Assecar: Fer tornar sec, eliminar la humitat. Asseca´t els cabells abans d´anar a dormir.

Aixugar: Assecar una cosa molla fent passar un teixit pel damunt. Vaig a eixugar els plats amb el drap.

Trencar / partir / estripar

Trencar: Fer trossos una cosa a força de cops,etc. S´ha caigut el plat i s´ha trencat.

Partir: Dividir en dues o mes parts amb la intenció de distribuir. Va partir els beneficis.

Estripar: Treure les tripes. Ja han estripat el conill // Esquinçar. M´han estripat el full.

Guardar / Desar

Guardar: Protegir de qualsevol dany. Guarda´m l'abric, que ara vinc.

Desar: Col·locar una cosa en un lloc segur mentre no s´està utilitzant. Desa les joguines al armari.

Llepar / xuclar

Llepar: Passar la llengua per damunt d´alguna cosa. Després de menjar sempre llepa el plat.

Xuclar: Col·locar els llavis damunt d´una cosa i aspirar per extreure´n el suc que conté. Bevia el refresc xuclant-lo a través de la canya de plàstic.

Parar / Aturar

Parar: Impedir que alguna cosa vingui a batre mitjançant un obstacle. Vaig para el cop amb el puny

Aturar: Evitar la continuació d´un moviment. Atura el cotxe o ens estavellarem!

Llençar / tirar

Llençar: Tira a una certa distància o dipositar en un recipient com a rebuig. Llençà als fulls a la paperera

Tirar: Fer un esforç per moure un objecte en la mateixa direcció i sentit en la que hom es mou. Tiraven d´un carretó.

Pondre / posar

Pondre: Fer i dipositar els ous la femella d´animal ovípar. Les gallines ponen ous.

Posar: Fer que una cosa estigui en un indret determinat, col·locar. Posar els plats a la taula.

Collir / Agafar

Collir: Arrencar la flor, el fruit,... d´una planta. Anem a collir cireres

Agafar: Subjectar amb la mà o un altre instrument per què no es pugui escapar, per apoderar-se´n. El vas agafar pel braç.

Fregar / Rentar

Fregar: Sotmetre un objecte a l´acció d´un altre que es fa moure damunt del primer. Fregar un mirall amb un drap.

Rentar: Netejar o polir mitjançant algun producte, com aigua. Rentar-se la cara

Cordar / lligar

Cordar: Trencar l´obertura d´una peça de vestir mitjançant botons, cintes, gafets, etc.... Cordar-se la camisa.

Lligar: Envoltar o entortolligar amb una cinta o corda per a retenir, impedir el moviment, fer un paquet. El van lligar a la cadira perquè no es mogués.

Aclarir / Esbandir

Aclarir: Fer menys espès. Va aclarir la salsa, era massa espessa.

Esbandir: Dissoldre amb aigua clara el sabó que conté una cosa per treure´l. Esbandeix-te bé els cabells.

Recolzar / Sostenir / Donar suport

Recolzar: Descansar sobre un suport. Estava recolzat a la paret.

Sostenir: Aguantar el pes d´alguna cosa perquè no caigui. Es sostenia amb les crosses perquè no podia bellugar la cama

Donar suport: Recolzar algú moral o intel·lectualment. Em va donar suport en els moments difícils.

Acomiadar / Despatxar

Acomiadar: Donar o perdre permissió de partir, d´anar-se´n. Es va acomiadar molt tristament.

Despatxar: Engegar algú, desfer-se´n. El van despatxar de la feina.

Donar compte / Adonar-se

Donar compte: Oferir o presentar una informació, etc. Donar compte una actuació.

Adonar-se: Haver coneixença, algú, alguna cosa, no pasar-li desapercebuda. Es va adonar de què hi era.

Desenganxar / Enlairar-se

Desenganxar: Fer deixar d´estar adherit. Va desenganxar l´enganxina del full

Enlairar-se: Alçar enlaire. L´avió s´enlairà ràpidament.

Aïllar / Asserenar-se

Aïllar: Separar alguna cosa de les altres. Es va aïllar per poder esta sol.

Asserenar-se: Posar serè, clar. El cel va asserenar-se desprès de la pluja.

Invertit / Esmençar

Invertir: Fer una despesa en béns de capital real durant un període de temps determinat. Va invertir molts diners en comprar accions. // Col·locar en posició oposada. Invertir una figura.

Esmençar: Emprar diners. Esmença tot el que guanya en comprar regals per a la seva xicota.

Gravar / Enregistrar

Gravar: Marcar o traçar una inscripció,etc. Va gravar el seu nom amb un ganivet a la soca d´un arbre. //. Marcar en l´ànim. Se li van gravar profundament aquelles paraules.

Enregistrar: Fixat senyals sonors damunt d´una superfície sòlida amb la possibilitat de reproduir-los amb voluntat. Va enregistrar la melodia que havia de tocar.

Amidar/ mesurar

Amidar: Determinar les mides d´una cosa amb una magnitud lineal. Amida bé el dibuix amb el regle.

Mesurar: Considerar el valor d´una cosa en funció o en comparació d´una altra. Mesurar els mèrits.

Emmotllar / Modelar

Emmotllar: Donar una estructura definida a una matèria a través d´un motlle. Emmotllar l´argila. //. Ajustar l´actitud o conducta a un entorn o pauta determinada. S´ha d´emmotllar a les noves circumstàncies.

Modelar: Donar forma amb argila, cera, etc. A una figura que desprès s´ha de treballar en una matèria dura. Modelar una figura.

Registrar / Escorcollar

Registrar: Inscriure un registre. Vaig registrar el meu nom a la oficina de l´escola.

Escorcollar: Examinar amb detall una persona o cosa per a descobrir què duu amagat, etc. Van escorcollar minuciosament la casa.
Descargar
Enviado por:Kst
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar