Historia


Segona Guerra Mundial


La Segona Guerra Mundial

Els anys trenta. El camí cap a la guerra (I)

1- Les causes profundes:

Les causes profundes de la guerra són les causes antigues. Podem destacar aquestes:

- L'esperit de revenja del nacionalisme alemany. Els nacionalistes alemanys no van acceptar mai les imposicions del Tractat de Versalles.

- La crisi económica que hi va haver després del crac de l'any 1929: ruïna de les families burgeses i atur enorme entre els treballadors.

La gent demanava solucions ràpides i els governs capitalistes estaven espantats davant l'administració que provocava a les classes obreres.

- El fracàs continu de la Societat de Nacions (SDN). Aquest organisme no va aconseguir gaires èxits. Va passar perquè entre els països que n'eren membres no hi havia les que es perfilaven com dues grans potències del moment: els EUA i l'URSS.

- La cursa d'armament que van desencadenar les portències feixistes-autoritàries per imposar les seves polítiques d'expansió territorial. El fracàs de la Conferència de Desarmament que va patrocinar la SDN l'any 1932 va propiciar aquesta cursa.

2- Les causes immediates:

Les dues causes immediates són:

- L'expansionisme militar dels països feixistes-autoritaris, que s'havien armat d'una manera espectacular. I justificaven aquesta política per necessitats econòmiques (teoria de l'espai vital de Hitler mercats de primeres matèries per al Japó) o per pretigi històric.

- La feblesa de les potències democràtiques, obstinades a mantenir-se al marge del problemes del món o preocupacions pels seus problemes interns.

Pàgina 111:

* Quines van ser les causes profundes de la Segona Guerra Mundial?

Les causes profundes van ser: l'esperit de revenja del nacionalisme alemany davant les imposicions del Tractat de Versalles, la crisi econòmica, el fracàs continu de la Societat de Nacions i la cursa d'armaments.

* Per què les anomenem profundes?

Perquè són causes antigues.

* Quina o quines el semblen més importants?

La revenja d'Alemanya i la crisi econòmica, però en general totes són importants, sinó no s'hagués provocat una Segona Guerra Mundial.

* Quines van ser les causes immediates?

Les causes immediates van ser l'expensionisme militar dels països feixistes-autoritaris i la feblesa de les potències democràtiques.

* Quina va ser l'actitud dels països democràtics davant dels feixistes?

Sovint tenien recel davant els comunistes russos era superior al que haurien hagut de mantenir davant l'expensionisme de les potències feixistes autoritàries.

Els anys trenta. El camí cap a la guerra (II)

3- Les aliances dels Estats Units feixistes-autoritaris:

Les aliances van començar al 1936 amb Alemanya i Itàlia anomenat Eix Roma-berlín i va ser renombrada amb el sobrenom del Pacte d'hacer.

Al mateix any (1936) es va signar el Pacte Antikomintern que el van sognar Alemanya i Japó (anaven en contra del comunisme).

4- Els graons de la política agressiva dels Estats Feixistes-Autoritaris:

Els fets més significatius dels Estats feixistes són:

- A Àsia el Japó volia ampliar els territoris a costa de la Xina

- A Àfrica Itàlia envair i va ocupar Etiòpia perquè volia ampliar l'imperi colonial

- La Guerra Civil Espanyola, que va enfrontar el govern legal de la república a una insurreció de militars que tenien el suport de l'Esglesia Catòlica i de grans terratinents i empresaris.

- L'expansionisme alemany va ser el que va acabar desencadenar la guerra.

5- La declaració de guerra:

A la Conferència de Munic on es van reunir amb Hitler i Mussolini, van acabar concedint-li l'ocupació del sudets, convencuts amb així preservaven la pau.

Aleshores Hitler, per tal d'evitar que l'URSS s'aliés amb França i la Gran Bretanya ajudés a Polonia, va signar un espectacular pacte germano.soviètic i va atacar Polònia.

França i la Gran Bretanya li van declarar la guerra. L'1 de septembre de 1939 es considerat l'inici de la Segona Guerra Mundial.

Pagina 112:

* Quines potències van formar l'Eix i per uè van rebre aquest nom?

L'Eix el formaven Alemanya, Itàlia i Japó. S'anomena així per que va ser el nom que va rebre l'aliança entre Itàlia i Alemanya.

* Què va ser i què va representar la Conferència de Munic? Va aconseguir un període llarg de pau? Per què?

La Conferència de Munic és on es van reunir Hitler i Mussolini per acabar d'ocupar els Sudets i així arribar a la pau. La pau va durar poc per que Alemanya es va aliar amb l'URSS i així podria conquistar Polònia. L'1 de septembre de 1939 França i Gran Bretanya li van declarar la guerra a Alemanya, considerant-se l'inici de la Segona Guerra Mundial.

* Quan va començar la Segona Guerra Mundial?

Va començar l'1 de septembre de 1939.

Els primers anys de la guerra

6- Els èxits de l'Eix. La blitzkrieg (1939-1940):

Entre el 1939 i els primers mesos de 1941 les potències de l'Eix van aconseguir uns grans èxits militars gràcies a una tàctica nova que utilitzaven els alemanys iq ue es conegida amb el om de blitzkrieg (guerra llampec).

Aquesta nova tàctica va fer que els alemanys invadissin Polònia, Dinamarca i Noruega, ixí asseguraven la marina.

Els anglesos es van escapar per Dunkerque. Però els francesos i els belhues es van haver de rendir.

7- La internacional de la guerra:

L'aliança germano-soviètica per ocupar Polònia havia estat concebuda per Hitler com un pacte com a pacte temporal. Juntament amb els seus aliats l'Alemanya nazi va començar l'atac de l'URSS (operació barba-roja). Les tropes russes van tenir unes quantes derrotes molt dures; pel novembre-desembre els alemanys van ser deturats i vençuts.

Pàgina 115:

* Amb quin fet comença la Segona Guerra Mundial?

Comença amb la guerra llampec anomenada blitzkrieg.

* En què consisteix la blitzkrieg? I l'operació Barba-roja?

Consisteix en un sistema de combat de moviments ràpids. L'operació Barba-roja consisteix en atacar l'URSS.

* Per què van entrar a la guerra els Estats Units?

Els EUA van entrar per que el Japó volia ampliar els dominis del sud i va fer un atac sorpresa a l'esquadra nord-americana.

Els èxits dels aliats. El final de la guerra

8- Els aliats (1941-1942):

A l'hivern de 1941-1924 es va formar una aliança entre els països que van ser atacats per les potències de l'Eix: la Gran Bretanya, França, la Xina, l'URSS i els Estats Units. La se va formció va ser d'aquesta manera:

a)Per l'agost de 1941 els Estats Units van signar amb la Gran Bretanya la Carta de l'Atlàntic.

b)Al cap d'uns quants dies l'URSS va ser atacada per l'Alemanya nazi, aleshores la Gran Bretanya li va oferir ajuda i van començar a establir relacions militars.

c)El desembre d'aquell mateix any el Japó va atacar els Estats Units. A partir d'aquell moment es consedera formada l'Aliança de les Nacions Unides; els membres de les quals eren anomenats aliats.

Els aliats es van formar un grup anomenat els grans: la Gran Bretanya, França, la Xiona, l'URSS i els EEUU. Però només tres van participar en la guerra: Gran Bretanya, EEUU i l'URSS.

9- El canvi de signe. La guerra de producció i de desgast:

Els Estats Units i la URSS van veure que la guerra prenia un altre caire: setia una guerra de desgast que guanyaria qui produís més armament i disposés de més soldats per utilitzar-los.

L'any 1942, els japonesos havien perdut la superioritat aeronaval davant els nord-americans. Finalment els alemanys van tenir la derrota més dura davant els russos a Stalingrad.

10- Les victòries aliades (1943-1945):

En aquesta darrere etapa la guerra va adquirir la màxima violència i crueltat. La utilització de bombes atòmiques va iniciar un altre sistema destructor amb unes conseqüències imprevisibles.

Entre el 1943 i el 1945 les potències de l'Eix van tenir unes derrotes successives: els russos van arribar a la frontera d'Alemanya, els aliats van desembarcar a Itaàlia, on va caure el règim de Mussolini, i després van desembarcar a Normandia. Pel maig de 1945 els russos van ocupar Berlín i va tenir lloc la rendició final.

A l'Orient Llunyà el Japó es va acabar rendint quan els nord-americans hi van llançar les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki (agost de 1945).

Pàgina 117:

* Qui eren els aliats? Qui eren els cinc grans? Per què els anomenaven així?

Els aliats eren la Gran Bretanya, França, la Xina, l'URSS i els Estats Units. Els grans eren la Gran Bretanya, la Xina, l'URSS i els Estats Units. Els anomenaven així perque eren les potències més grans.

* Quines grans batalles van fer canviar el signe de la guerra?

La guerra de desgast i la de producció.

* Com va acabar la guerra a Europa? I a Àsia?

A Europa: els russos van arribar a la frontera d'Alemanya, els aliats van desembarcar a Itàlia, on va caure el règim de Musolini, i després van desembarcar a Normandia. Finalment els russos van ocupar berlín i va tenir lloc la rendició final.

A Àsia: el Japó es va acabar rendint quan els nord-americans hi van llancar les bombres atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki (agost de 1945).

Els desastres de la guerra

11- El “nou ordre” nazi-japonés:

Els alemays i japonesos van organitzar l'economia de les terres ocupades per augmentar la producció de guerra. La terrible policia militar (Gestapo) i els SS van mantenir l'ordre alemany a base de terror.

Els presoners de guerra van morir de fam i d'esgotament.

Els pagesos s'amagaven ela bocos i sabotejaven les vies del tren o les fàbriques.

En genral les calsses socials es van mostrar submises als nazis o als pagesos o hi van col·laborar; van ser classes populars i els petitburgesos els que van formar els nuclis de la resistència (maquis a França, guerrillers de Tito, etc.).

12- Els camps d'extermini. L'holocaust:

Quan les tropes russes van entrar a Polònia van descobrir milions de dones i homes assessinats.

A mesura que les tropes alades penetraven a Alemanya les descobertes es feien més nombroses.

Aleshores es va parlar de l'Holocaust jueu. Es diu que hi va haver 5 milions de morts. Però a vegades s'obliden els esclaus i els gitanos que van patir la mateixa sort. El món, horroritzat, va descobrir els extrems salvatges a què pot menar una teoria racista que Hitler havia proclamat al seu llibre Mein Kampf (“La meva lluita”).

13- La vida de rereguardia:

La guerra va mobilitzar tothom. Les dones van haver de tornar les fàbriques, als hospitals, als mitjans de transport, fins i tot a l'exèrcit. Es va haver de racionar el menjar i construir refugis antiaeris davant els bombardeigs.

No pretenien només destruir els exèrcits que lluitaven; també intentaven destruir les fàbriques, els ports, les línies de tren, etc. de l'enemic.

Pàgina 118:

* Totes les guerres són cruels i injustificables. Quins fets s'expliquen en aquest tema que avalen aquest aspecte?

En aquesta guerra hi van morir molts presoners de guerra per culpa de la fam i l'esgotament. Els pagesos s'amagaven en les vies del tren, als boscos i en les fàbriques.

* Per què els nazis perseguien i mataven els jueus, els esclaus i els gitanos?

Per què volien organitzar l'economia de les terres per agmentar la producció de les terres.

* Explica els sofriments de la població civil a la rereguarda.

Les dones van tinguer que tornar a les fàbriques, als hospitals, i fins i tot, a l'exèrcit. Es va haver de racionar el menjar i construir refugis antiaeris davant els bombardeigs.

La bomba atòmica. Les conferències de pau

14- Hiroshima i Nagasaki:

Hiroshima i nagasaki van ser les dues grans ciutats que van rebre les primeres bombes atòmiques.

El dia 6 d'agost de 1945 un bombarder nord-americà B-29 va deixar anar una bomba atòmica sobre d'Hiroshima. Al cap de tres dies una segona bomba caure sobre nagasaki, on va produir unes conseqüencies semblants.

L'ordre de bombardejar aquella zona va ser el president Harry S. Truman.

15- Les confrències de pau:

Els tres grams es van reunir per primer cop a la ciutat de Teheran (novembre de 1943).

La segona vegada que es van reunir va ser a Ialta (Crimea, 4-11 de febrer de 1945). Hi van decidir les fronteres de Polònia i el control d'Alemanya i l'URSS.

La darrera conferència es va celebrar a Pstodam (17 de juliol. 2 d'agost de 1945), quan la guerra ja s'havia acabat. Ja no eren els mateixos: Roosvelt s'hava mort i el successor, Truman, era un anticomunista convençut que considerava l'URSS com un enemic, Churchill havia etat substituit pel laborista Attlee.

A la Conferència de san francisco (15 d'abril- 26 de jny de 1945) es va estructurar l'ONU (Organització de les Nacions Unides), que havia de tenir com a finalitat resoldre pacíficament els problemes entre les nacios del món.

Pàgina 121:

* Fes un resum de les conseqüencies més importants que va producar el llançament de les bombes atòiques sobre les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki.

En pocs moments de l'explosió van morir 79.400 persones; però els efectes de la radiació van afectar a més de 200.000 persones.

* Què van decidir els vencedors a la Conferència de Ialta? I a la de Postdam?

A la Conferpencia de Ialta van decidir les fronteres entre Polònia i el control d'Alemanya.

A la Conferència de Postdam van decidir els aspectes referits a Alemanya (pagaments de reparticions de guerra, desmantellament de la indústria militar i destrucció dels grans trust industrial i processament i càstig dels líders nazis més importants.
Descargar
Enviado por:Patricia Domingo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar