Literatura


Retorn a Ítaca; Tomeu Terrades


TREBALL DE LECTURA DE RETORN A íTACA

Punts obligatoris

1) A- Qui és el personatge principal? I el secundaris?

El personatge principal d'aquesta història es un home grec anomenat Odisseu.

Com a personatges secundaris podem destacar: els tripulants de les dotze naus, Polifem, Circe, Hades, Calipso i molts altres més però que ya no serien personatges secundaris sino personatges de relleno sense gaires intervencions ni, a vegades, texte propi.

B- Fes una descripció física i psicolàgica de cada un d´ells.

Odisseu: cabells negre, llargs i rinxolats que li queien damunt les espatlles. Cos robust, musculos de braons poderosos. Barba espesa i ben negre.

Polifem: tenia un cos, un cap, uns braços i unes cames d´home, però era un gegant, un ésser enorme, altíssim, pelut i ferèstec. Tenia un rostre brut i pelut com la resta del cos, amb les grenyesque li queien damunt del front. També poseia només un únic ull al mig del front com si fos una senyal de que no menteix. ( pàg 21-22 ).

Circe: era una dona de magnífica bellesa, com si fos jove, més enllà del temps, amb dues trenes que li queien a cada banda de la cara fins als pits y que endressava als forasters amb un somriure. ( pàg 41 ).

Hades: senyor del infern, la seva esposa era Perséfona

2)Espai i època

Descriu l´espai on es situa l´acció dels persontges. Es tracta d´un espai limitat, és a dir, tancat o contrariament és un espaisense limits? Raona la teva resposta. A quina època es situa la història? Correspon a l´epoca contemporànea de l éscriptor?

l'espai de l'obra es, podem dir, sense fronteres, ja que l'historia es desenvolupa en diferents escenaris, la majoria del temps a la mar i a les illes que hi van trobant n'Odisseu i els tripulants de les naus, aquests llocs van variant i son a l'aire llire quasi tot el temps, per aixo, podem dir que l'accio es dona a espais oberts.

La redaccio de l'historia es situa al febrer de 1994 i per aixo no podem dir que l'autor escrigues uns fets que varen ocurrir fa quasi 2500 anys. Aixi doncs l'autor es contemporani als nostres temps pero no als fets.

Les accions es remonten a la era dels grecs durant, mes o manco, el segles V i IV abans de Crist.

3)El narrador de l'historia es una persona o un personatge que no coneixem perque no s'ens cita cap indici que ens indiqui qui es. Pot ser el mateix autor del llibre Tomeu Terrades o pot ser un personatge inventat per ell mateix exclussivament ideat per contar l'historia.

Aquest narrador anonim es extern perque ens explica els fets desde un punt de vista exterior, sense estar-hi implicat en cap moment. Es un narrador en tercera persona i es el cas del narrador de retorn a Itaca.

4) L'ordre de la historia

La narracio dels esdeveniments segueix l'ordre plantejament, nus i desenllas?

Si la resposta es afirmativa digues quins capitols inclouria cada una de les parts, i si es negativa raona la teva resposta.

Desde el meu punt de vista la narracio segueix l'ordre plantejament nus i desenllas.

Per a mi, els capitols que inclourien cada una de les parts serien els seguents:

El plantejament seria el primer capitol ja que ens situa a l'obra, temps...

El nus aniria desde el capitol 2 fins al 10 on es desenvolupen els fets.

Y finalment el desenllas serien els darrers tres capitols (11-12-13) on els fets arriben a les seves conclusions i finals.

5)Resumeix el llibre en vint linees.

El llibre conta un viatge on n'Odisseu i els tripulants de les dotza naus q comanda el mateix Odisseu volen tornar a Itaca, casa seva.

Els navegants avien vençut a la batalla de Troia, pero a la volta cap a casa es troben amb diversos problemes dels cuals destac: monstes marins, ciclop, Polifem...

Pero no tot varen esser mals temps, tambe varen tenir uns altres on va ser tot el contrari, varen disfrutar de estancies com per exemple amb Circe o amb la bella Calipso.

Despres de vagar per una serie de illes, Odisseu arriba a Itaca, he de destacar que es l'unic que arriba a casa seva, on hi ha una serie d'homes que es disputen la dona d'Odisseu perque ella ja pensava que despres de tants d'anys no tornaria,

Odisseu entra en la lluita per la seva dona derrotant als que volien desfer el seu matrimoni i els mata. Tot aixo va ser amb l'ajuda de n'Atenea que col.labora a complir el somni d'Odisseu de tornar a casa i viure amb la seva familia al fi.

6) LEXIC

Parla del lexic que l'autor utilitza per escriure el llibre. El vocabulari es senzill o be has trobat moltes paraules que no coneixies. Quina es la categoria gramatical que predomina? Quin tipus de frases utilitza l'autor?

Localitza tres frases compostes coordinades, tres subordinades substantives, tres subordinades de relatiu i tres subordinades adverbials.

El lexic que utlitza l'autor del llibre no es un lexic massa complicat pero a vegades utilitza adjectius, substantius,... dels quals no en soc coneixedor. Baldament hi hagi paraules dificils de comprendre, la proporcio entre aquestes i el numero de paraules utilitzades es molt petita. Predomina un vocabulari comprenssible, senzill, perque la gent que no sigi culta en lexic hopugui entendre sense dificultats.

Paraules que no conegui n'he trobades poques pero sobretot les un poc mes complicades han estat qualque adjectiu que utilitza l'autor per descriure els trets del paissatge, personatges, etc.

La categoria gramatical que predomina es l'adjectiu, constantmen utilitzat.

Oracions compostes coordinades:

Odisseu tambe ho havia vist i sabia molt be de que parlava.

Odisseu estava cansat i volia tornar a casa.

Oracions subordinades substantives.

Oracions subordinades de relatiu

Oracions subordinades adverbials.

7)Opinion personal

T'ha agradat el llibre? Per que?L'has trobat:divertit, avorrit, massa llarg, atractiu, interessant, massa curt...? Raona la teva resposta.

Desde el meu punt de vista el llibre ha estat massa llarg, no per el numero de pagines si no per el contingut del mateix, t'arriba a avorrir.

El texte es massa lent en temps d'actuacio en alguns moments i massa rapid en uns altres, aixo vol dir que es dedica a descriure massa detalladament escenes que no necessiten tant detall mentres que en altres ni s'atura en detallar l'ambient i aquestes escenes necessiterien major punt d'atencio.

Tambe trob que l'historia es basa en un tema que no ens interessa massa a la gent de la nostra edat, mostrariem major interes en temes policiacs, d'accio o en llibres que descriuen les situacions socials a la guerra...

Tambe crec que un titol de llibre pot decidir en la opinio i en situarte damunt l'obra en els llibres, el titol es molt important desde la meva opinio i aquest no presenta massa interes. Tambe, aquest llibre es una copia d'una pelicula que es diu Odissea, no haurien de publicar llibres que son identics que altres pero canviant els noms.

Punts optatius

1) Cerca al diccionari 10 paraules del llibre que no hagis i fes una frase amb cada una d'elles.

debades: en va, sense efecte.

Varem totes quelles coses debades.

botafio: cadascuna de les cordetes que pengen d'una vela i serveigen per a rissarla.

El botafio es va enganxar al mastil.

nupcies: casament

Esta casat en sigones nupcies amb na Maria.

Obvi: que es compren facilment, evident.

Aquella frase era obvia baldament en Joan no l'entengues.

nimfa: Qualsevol de les divinitas inferiors als deus que son representades per dones que viuen als rius, boscs...

La nimfa em mirava amb ulls d'exitacio.

peplum: vestidura usada per les antigues dones greguesque baixava pels muscles fins a la cintura.

El peplum de na Sigfrid era una meravella comparat amb els altres.

obac: part d'una muntanya on no pega el sol.

Caminavem per la vall tots junts.

Encanyonar: empassar-se.

Va ser millor encanyonar el menjar que sentir a la dona.

ocas: posta d'un astre.

varem callar mentres contemplavem l'ocas.

afrodisiac: que excita els desigs veneris.

Aquell menjar afrodisiac em va suscitar desitjos inexplicables.

3: Agafa un dels capitols i inventat un nou final.

He utilitzat el final del primer capitol per canviarlo.

Despres de que fossin convidats a veure molt, els va atacar un exercit per sorpresa. Ningu no s'ho esperava pero va arribar com l'aguila atrapant una presa i s'en va dur moltes vides per davant. A pesar de la seva inferioritat numerica, els membres de la tripulacion d'Odisseu varen lluitar amb les dents.Es cert que es podrien haver amagat i escapar pero no eren gallines, eren homes de valentia. La lluita va acabar malament per els dos bandols, pero sobretot per els atacants, ja que Odisseu va perdre bastants homes, pero els supervivents varen conseguir acabar amb les seves besties negres. Aixi doncs, n'Odisseu i els supervivents varen partird'aquell lloc en cerca de noves aventures.
Descargar
Enviado por:Salva Vidal
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar