Filosofía y Ciencia


Raça i raçisme


TREBAL RAÇA - RAÇISME

El terme raça, segons els diccionaris, es refereix al conjunt de éssers humans que habiten la terra, considerant-ne a tots per igual. També es pot considerar raça com a un grup d'individus d'una espècie que tenen en comú una part important del seu codi genètic, però que es distingeixen d'altres grups de la seva mateixa espècie per determinats caràcters biològics heretats genèticament. Encara que sigui freqüent classificar els éssers humans a partir del color de la pell i d'altres trets externs, en l'espècie humana no hi ha races pures. En el món dels animals si que és encertat separar cada espècie per races, ja que tenen característiques genètiques diferents entre ells. En canvi els humans comparteixen gairebé el mateix codi genètic.

Molta gent té una idea de raça equivocada, ja que pensen que dins el grup d'éssers humans es poden fer subdivisions segons sigui la forma de la cara o el color de la pell.

En molts casos la gent confon el terme raça amb un altre terme anomenat ètnia, el qual fa referència a un grup humà que, per raons culturals, és diferent dels altres i que en molts casos vol conservar aquesta diferència. La llengua, la manera de viure, la forma de relacionar-se, per exemple, són elements que caracteritzen les ètnies com ara els marroquins, els romanesos, els afroamericans, els llatins o els espanyols. Si raça és un concepte biològic, ètnia és un concepte cultural, i per tant, és un gran error confondre un terme amb un altre.

Racisme

El terme racisme, segons els diccionaris i les enciclopèdies, esta relacionat amb la forma amb la qual es tracta a les persones que pertanyen a altres països i que per tant tenen unes cultures diferents a les nostres.

El racisme és la forma de pensar que separa en grups radicals diferents els essers humans, té la convicció de que unes races són superiors a les altres, d'aquí sorgeix la idea de mantenir la puresa de la raça perquè aquesta superioritat no desapareixi o disminueixi. Salvador Pániker, que és un dels filòsofs més importants que s'han atrevit a informar-se sobre aquest tema de les races humanes, que a més és escriptor, afirmava que el racisme es una doctrina desprestigiada i absurda, ja que es basa en uns fonaments que s'han demostrar que són erronis i que no tenen veracitat.

A la història del nostre món, s'han viscut molts genocidis, per culpa del racisme, un dels màxims portadors d'aquesta idea, va ser Adolf Hitler, que durant el segle XX, va anar predicant per tota Europa, uns ideals totalment en contra de la diversitat cultural, al·legant que els essers humans estaven dividits en races i que unes races eren superiors a unes altres, en aquest cas, Hitler defensava la raça ària. Però no va ser ell l'únic que va defensar aquesta ideologia, sinó que molts altres líders polítics o militars importants també practicaven aquesta falsa doctrina. Moltes altres persones no importants o conegudes, han perseguit, executat i han fet la vida impossible a milions de persones amb unes cultures totalment diferents a les seves, durant el passat el present i el futur seguirà existint aquesta intolerància sense motiu cap a altres persones.

Per tant tota persona que cregui en el racisme no sap el que creu, ja que abans no s'ha informat detingudament de la divisió en els éssers humans, i assigna separacions per classes on evidentment no existeixen. Per aquesta raó el terme racisme no hauria d'existir en les nostres vides i en els nostres pensaments.

Raça com a fonament de racisme

Com ja hem comentat anteriorment el concepte de races per dividir als éssers humans, és totalment desencertat i fals. Per tant el terme racisme, no es podria utilitzar tal i com l'utilitzem per tal de separar en races als éssers humans. Està demostrat que els homes i les dones no es separen en races, ni espècies, sinó que es separen en ètnies. El racisme es fonamenta en la falsa ideologia de que les persones se separen en grups radicalment diferents, segons sigui la seva procedència, la seva cultura, la seva manera de parlar, o fins i tot el seu aspecte físic i els seus costums.

Les persones racistes, intenten demostrar, que, a part de que existeixen diferents tipus d'éssers humans, separant-los en classes, intenten demostrar que unes classes són superiors a unes altres. Però s'equivoquen ja que a part de que tots els humans compartim gairebé el mateix codi genètic, i si les persones tenen alguns trets diferents, és perquè han hagut d'adaptar-se al medi, demostrant que la teoria de Darwin sobre l'evolució de les espècies era certa. Ja que les persones al igual que els animals, al llarg de la història, han hagut d'adaptar-se al medi on vivien per tal de poder sobreviure en aquest lloc. Per tant si una persona te aspectes externs diferents a unes altres, ens hem de fixar en el medi on viuen i en les dificultats que han hagut de patir per tal de poder sobreviure duran molt de temps.

Per a una persona racista, el pensament racista, es el discurs ideològic i deformador que proclama que les persones s'encabeixen de manera natural en grups radicals diferents i, que les races se'n diferents i que naturalment unes son superiors a les altres. La superioritat d'unes races sobre les altres es manifesta, segons a superioritat dels resultats culturals. Per a aquesta persona racista, el que més els preocupa es mantenir la puresa de la raça, la qual normalment es la seva. Però no existeixen races pures i si s'intentés crear-les, resultaria molt poc atractives, ja que no tindrien cap lògica.

Observant el sistema genètic de les persones trobem un grau elevat de poliformisme, es a dir, varietat genètica que significa que cada persona té aspectes diferents. Això té validesa tant per a poblacions petites, com per a tot el conjunt de la població mundial, per tant la nostre pregunta i la de moltes altres persones es que quin sentit té parlar de puresa d'una raça, si totes les poblacions per petites que siguin, contenen molta varietat.

La nostre opinió personal sobre el tema de les races i les cultures, es que sabent que es erroni parlar de races pures, ja que està demostrat científicament, que tots pertanyem a la mateixa raça, no sabem perquè encara en el segle XXI, on estem molt avançats tecnològicament i científicament, a part de molts altres aspectes, puguin haver-hi persones que encara intentin demostrar que en els esser humans es pot establir una separació fixant-se en els seves cultures i/o aspectes. S'haurien de convèncer de que tots som iguals i que nomes ens diferenciem els uns dels altres en la nostra forma d'actuar i en la nostra cultura. En tota la resta d'aspectes, som iguals (parlant genèticament).

Bibliografía

Tota la informació obtinguda per poder realitzar aquest treball, ha estat recollida de:

  • Llibre de text de filosofia de primer de batxillerat

  • Informació donada per el profesor de filosofia

  • Apunts presos a classe

  • Informació específica buscada a Internet

  • Opinions personals.

1
Descargar
Enviado por:Rulito
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar