Publicidad, Márketing y Relaciones Públicas


Publicitat


Índex

 • Introducció (motivacions personals, mètode i objectius)

 • Tema central. L'espot i la publicitat

 • La publicitat subliminar

 • Terminologia bàsica

 • Resultats de la recerca

 • Conclusió final

 • Fonts de les quals he extret la informació.

 • ANNEX Tres escaletes de les cadenes seleccionades per fer el treball.

 • 1- Introducció

  M'encanta el món de la publicitat. Per això he triat aquest treball, perquè m'aporta una sèrie de coneixements que en un futur hauré d'aplicar en el meu camp de treball i que em semblen molt interessants. El primer per mi és, divertir-me treballant, i així ho faig.

  La meva recerca, és una comparació entre dues cadenes de televisió. Com estem a Catalunya he decidit triar la televisió pública d'aquí, és a dir, Televisió de Catalunya, o el que és el mateix, TV3. En segon lloc i ja a nivell nacional he triat Telecinco, ja que és una televisió privada i així compto amb un exemple de cada model televisiu.

  El meu treball consisteix en analitzar la publicitat de les dues cadenes en horari de prime time, de màxima audiència. Aquest horari comprèn des de les 19:00 a les 00:00 de la nit. Les cinc hores més vistes de les dues cadenes. He escollit dies diferents per a fer la comparació degut a que vull analitzar la quantitat de publicitat que emet cadascun dels canals en el seu dia “estrella” és a dir, quan surt en antena el millor programa de la graella, o el més vist. En el cas de Televisió de Catalunya aquest dia és el dimarts, ja que a la nit emeten el magazine d'humor Una altra cosa, amb Andreu Buenafuente, aquest programa és molt vist pels catalans. A Telecinco, en canvi, el programa més vist és Gran Hermano. Tot i ser un programa diari, jo he escollit per analitzar la nit del dijous, que és la nit d'eliminacions de la casa, i és quan la gent més ho veu.

  El mètode que he usat per a dur a terme la comparació inicial és una unitat de mesura. I més concretament el segon. He fet les escaletes de les dues cadenes durant les sis hores d'emissió, mitjançant un cronòmetre, i contant el temps que dura cadascun dels espais, ja fossin anuncis o programes de la graella.

  Un cop els resultats eren a les meves mans, he contat la quantitat d'anuncis repetits dintre d'un mateix canal en la franja horària seleccionada, també he contat la quantitat de publicitat de la pròpia cadena, ja siguin separadors com per exemple l'aparició del logotip, o sigui publicitat anunciant la programació per la setmana. A part, en la cadena pública, he contat els anuncis que promocionen la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, ja que són els anuncis adients per a la televisió pública, els que no anuncien cap tipus de producte d'una empresa privada.

  El meu objectiu és saber quina de les dues cadenes emet més publicitat, també quina conté més anuncis repetits i anuncis del propi canal. I ja fora de la comparativa entre ambdues, vull saber si la pública emet més publicitat “consumista”, o més de caire informatiu per al servei dels ciutadans que és com hauria de ser.

  2-. L'espot i la publicitat

  La publicitat és una tècnica que té com a objectiu canviar la conducta dels individus, persuadir-los perquè comprin els seus productes.

  En el llenguatge publicitari, la funció lingüística que predomina es l'apel·lativa. En la gran majoria d'espots o anuncis publicitaris, per no dir en tots, hi apareix un doble llenguatge, es a dir una fusió de text, veu en off i sobretot la presencia constant de l'element principal, les imatges. Les imatges, són l'element més persuasiu per a l'espectador, es a dir, el que més l'impulsa a comprar. Per tant el llenguatge icònic està molt per sobre del verbal a l'hora de convèncer al comprador. Tot i així, l'ús de la paraula ajuda a interpretar les imatges per evitar possibles ambigüitats. Des del punt de vista gramatical els anuncis fan servir la segona persona perquè la comunicació es faci de forma directa, també s'usen els imperatius i també frases interrogatives totes elles dirigides al possible comprador per tal d' influir-hi a consumir el producte en qüestió. A més, es recorre molt a la literatura, en l'ús de metàfores, paradoxes, retòriques ...

  Els anuncis tenen una mena d'estructura a seguir; per tal de resultar el màxim d'eficaços possibles, han de seguir una sèrie de característiques com per exemple: La brevetat, han de ser breus i clars perquè l'esforç del receptor sigui mínim, i alhora recordi l'espot. També han de ser originals per així captar l'atenció del telespectador , i com a element principal dels anuncis, trobem l'alt nivell persuasiu per convèncer al possible comprador de l'autenticitat del missatge que li arriba.

  La feina dels publicistes és captar a un cert sector del públic segons el que es vulgui vendre, per tant dintre dels espots trobem diferents valors, és a dir en alguns es valora la maduresa, en altres els efectes informàtics per captar a un públic més innovador i també l'economia, es a dir sempre tenen molt present que el que el públic vol es estalviar diners.

  Segons José Àngel Cortés actualment la publicitat s'ha convertit en un vertader fenomen social, amb unes lleis i un llenguatge propi com ja he explicat abans. El seu creixement com a indústria, la dut directament al màxim esglaó de la societat de consum. Amb la seva arribada, s'han creat molts llocs de treball i també formes de la comunicació que ultrapassen les vies purament mercantils.

  El primer objectiu de la publicitat és vendre, però dintre d'aquesta finalitat existeixen altres elements que van subordinats al primer, entre els quals es podrien esmentar els següents: Familiaritzar al client amb el producte, educar-lo en determinats valors, proporcionar la marca entre els grans compradors i els que usen altres marques, informar-los sobre els avantatges del producte anunciat i fins i tot, prevenir-los de qualsevol deficiència de fabricació, ja sigui per imposició del poders públics o per decisió de la pròpia empresa; en aquest últim cas podem trobar sovint els anuncis d'automòbils i els de temes relacionats amb la informàtica. La desqualificació de la competència a través d'anuncis no es dona molt en la publicitat, a España aquesta practica es gairebé inexistent. Però tot hi així en països poderosos i amb molta competència com els E.E.U.U o el Japó, aquest mètode s'usa molt actualment.

  Els governs també usen la publicitat, però no per vendre sinó per aconseguir vots, i també a través d'aquest mètode s'anuncien campanyes per conscienciejar al ciutadà, com per exemple “Barcelona posa't guapa” o las de reciclatge, estalvi d'energia...

  Actualment la televisió i la publicitat estan totalment compaginades i depenen l'una de l'altre de manera immensa. Si fem referència al temps destinat als anuncis en cada pausa publicitària ens n'adonem que cada vegada n'hi ha més, la mitja actual extreta de la comparació entre diverses cadenes, és aproximadament de vuit minuts durant el matí i la franja de la tarda, i a la nit com són els horaris de màxima audiència, la publicitat juga un paper important, i se li cedeixen aproximadament de quinze a disset minuts. La majoria dels anuncis duran entre trenta i cinquanta segons, és a dir que no arriben a durar un minut sencer, tot i aquesta dada els espots tenen una gran capacitat d'incitar-nos a comprar el producte, i és un gran mèrit per part dels publicistes que en un temps rècord captin l'atenció de l'espectador des de casa. La gran i admirable qualitat dels anuncis és que expliquen una historia o situació molt breu però amb els elements claus perquè els consumidors se sentin identificats o els cridi l'atenció degut a una sèrie d'elements com poden ser les paròdies, els efectes informàtics, els jocs de la gamma de colors, les músiques de fons, les qualitats sempre positives que se li atribueixen al producte per sobre de la resta de la competència i també l'aparició de famosos o de gent que durant l'anunci fa el paper exacte per captar el públic segons el disseny del publicista. En el món de la publicitat com podem veure abunden els recursos i mètodes per captar i agradar al televident.

  2.1 La publicitat subliminar

  Aquest tipus de publicitat també es denomina la publicitat del subconscient degut al seu estil. El llenguatge publicitari no és sempre racional, ni tampoc és objectiu, ven al contrari, la publicitat fa servir constantment un discurs de tipus emocional, dirigit al subconscient del possible comprador per tal de guanyar clients. Aquesta publicitat afecta sobretot a la gent fàcil de persuadir, és a dir com els anuncis presenten situacions reals o bé irreals però sempre agradables i intrèpides fan creure al comprador que ell també les pot viure. Per exemple, per vendre un cotxe mai no s'utilitzen arguments objectius com ara la necessitat real de la compra del vehicle, la possibilitat del finançament, els quilometres que ha de recórrer diàriament el comprador o la facilitat d'estacionament, sinó que el discurs publicitari fa servir arguments molt més subtils, com l'afany de reconeixement social o la necessitat d'aventura. Fan sentir al telespectador que ell o ella és qui va dintre del cotxe (o qualsevol altre producte) i així en sentir-se identificats amb qui l'anuncia, els agafa ganes de comprar-lo i de viure les magnifiques aventures o emocions que s'hi mostren a l'anunci.

  Les tècniques publicitàries converteixen en instruments els mecanismes i els impulsos que regeixen les nostres relacions, és a dir, les relacions humanes, com en el cas d'anunciar junt amb el producte l'afany de poder i de riquesa, l'amor, el sexe o el reconeixement social mitjançant elements exteriors, com el cotxe d'abans.

  Totes aquestes tècniques transmeten els valors universals o sectaris que governen la societat, com la consideració de la pròpia casa i per suposat de la família, l'afany d'ascendir a la feina, o la rebel·lia dels adolescents.

  En aquest sentit, els publicistes saben que un bon anunci i sobretot una bona campanya publicitària no són aquells que simplement proposen als consumidors comprar un producte o sol·licitar un servei, sinó que els missatges més eficaços son els que saben vendre un estil de vida i saben imposar modes i maneres de ser , de sentir i/o de pensar.

  La publicitat no solament ha de transmetre un missatge sinó que ha d'aconseguir que aquest missatge quedi gravat en el conscient o subconscient col·lectiu aleshores es parla de satisfer necessitats de la personalitat; quan s'aconsegueix això es que s'ha obtingut l'impacte publicitari.

  Segons Dominique Wolton2 La dinàmica premi-càstig és un altre dels arguments que un bon publicista no ha d'oblidar mai, ja que també és un dels factors principals. D'aquí ve la importància que sempre ha tingut en aquest camp la inclusió de regals que el fabricant distribueix o sorteja entre els consumidors; com per exemple la crema hidratant que et ve amb la compra del gel pel cos, aquests premis formen part de la gran teranyina de les estratègies de venta, és a dir, dels reclams publicitaris. Quan aquest tipus de regal inclou la marca comercial del fabricant s'anomena marxandatge. En determinats sectors, com el de l'esport, la moda o la cosmètica, el marxandatge és un especialitat que genera important beneficis i per tant té una xarxa comercial especialitzada.

  ¿ Vendre emocions o vendre productes?

  Ja que la publicitat s'adreça al subconscient del telespectador per tal de provocar que compri, és lògic que intenti fer sortir les emocions, si ho veiem així, hi ha molts anuncis que no venen productes sinó emocions com las que ja he esmentat abans.

  Aquest fenomen es fa particularment visible en la publicitat televisiva, que escenifica en els espots, histories molt breus però amb un alt contingut d'emocions en els quals el producte anunciat apareix breument al final.

  Per aquesta raó i per moltes més des de fa algunes dècades la televisió és el medi preferit per als publicistes, encara que els elevats costos que suposa anunciar-se per televisió, impedeixen que les marques poc conegudes i per tant amb poc pressupost, ho puguin fer.

  És el medi preferit per les característiques següents: la fusió de llenguatge i imatge, els alts índex d'audiència i també la recepció instantània del missatge que arriba directament al consumidor. La televisió a marcat el signe comercial del temps. Les cadenes actualment ja depenen dels ingressos de la publicitat, això indica la enorme fusió que hi ha entre els dos factors. La invasió d'anuncis publicitaris ha arribat a tal extrem que ha provocat un hàbit en el telespectador que consisteix a canviar de canal de seguida que apareix un anunci cosa que resulta molt perjudicial per als publicistes.

  Per tal de lluitar contra el zapping les agencies han desenvolupat tècniques, entre les quals hi ha la creació d'anuncis cada cop més impactants, l'emissió d'aquest anuncis immediatament desprès de l'ultima seqüència d'un programa o l'elevació del volum de la televisió.

  2.2 Terminologia

  televisió Transmissió a distància d'imatges en moviment i de sons per mitjà d'ones electromagnètiques. Hi ha diferents tipus de televisió, com per exemple la televisió per cable, la de pagament, o la que va per satèl·lit, que s'usa molt actualment. La televisió emet tot tipus de gèneres, i mitjançant tècniques com ara dividir la programació en franges horàries i/o en sectors de públic de diferents edats, intenta guanyar la màxima audiència possible.

  televisió publica Es la mateixa definició de televisió, però en aquest cas els ingressos que se li proporcionen per a crear els programes, anuncis, generes etc... ve donat per l'estat.

  televisió privada Es la mateixa definició de televisió, però en aquest cas els ingressos que se li proporcionen a la televisió privada, provenen d'un grup reduït de socis, o d'una empresa o col·lectiu.

  audiència Part de la població exposada a un període temporal analitzat veient la televisió. La trobem expressada en nombre d'individus o en forma de percentatge

  publicitat Tècnica aplicada als mitjans de comunicació de masses, amb l'objectiu d'induir al públic a determinats comportaments comercials, polítics i morals.

  Així ens trobem amb anuncis que ens inciten a comprar el producte, però també amb campanyes polítiques per convèncer-nos de votar al polític en qüestió, o també amb campanyes medi ambientals per conservar la situat, reciclar els envasos o no cremar els boscos per exemple.

  publicitat subliminar Es un tipus de programació que mostra el producte, però que persuadeix al telespectador a comprar-lo no per les qualitats del mateix, sinó per les qualitats de la persona, el paisatge, o l'objecte que anuncia al producte en qüestió. S'usen missatges com per exemple quan surt una noia i el noi porta el cotxe que s'anuncia et dona a entendre que si compres el cotxe tindràs dones maques al voltant, i molts més casos usats en aquesta publicitat.

  3-. Resultats de la recerca

  * Resultats de l'anàlisi de la publicitat de la Televisió de Catalunya:

  Anàlisi dut a terme el dia: 19 de Novembre del 2002

  Horari: De 19:00 a 00:00 és a dir, durant cinc hores.

  Total d'anuncis emesos en aquest període de temps: 110 anuncis

  110 anuncis cada 5 hores, és equivalent a 22 anuncis per hora.

  Dintre del total d'espots:

  Anuncis repetits: 16 (per ordre d'aparició)

 • Pans & Company 2- Anunci d'un concurs per participa amb el mòbil

 • 3- Anunci de PMI 4- Anunci de cotxe: Seat Córdoba

  5- Anunci de Fecsa Endesa 6- Anunci de bolquers Dodot.

  7- Anunci de Tecnocasa 8- Anunci d'Assistència Sanitària Col·legial

  9- Anunci de Max Factor 10- Anunci de pastes El Pavo.

  11- Anunci de Pascual 12- Anunci de Milar (electrodomèstics)

  13- Anunci de Telefònica 14- Anunci d'aperitius La Selva

  15- Anunci de Nestle 16- Anunci de Corporación Dermoestètica

  Anuncis de la pròpia cadena i la seva programació: 49

  Anuncis “adients” per a una televisió pública: 14

  La distribució del temps:

  Total de programació: 257 minuts d'emissió el que equival a 4 hores i vint minuts.

  Total d'anuncis : 39 minuts de publicitat

  Total d'anuncis repetits: 12 minuts i 38 segons

  Total d'anuncis de caire públic: Gairebé 6 minuts

  Total d'anuncis de la pròpia cadena: 13 minuts

  * Resultats de l'anàlisi de la publicitat de Telecinco:

  Anàlisi dut a terme el dia: 16 de Novembre del 2002

  Horari: De 19:00 a 00:00 és a dir, durant cinc hores.

  Total d'anuncis emesos en aquest període de temps: 192

  192 anuncis cada 5 hores, és equivalent a 38 anuncis per hora.

  Dintre del total d'espots: 31

  Anuncis repetits:

 • Nissan 2- Anunci de Germinal

 • 3- Anunci de Mcdonalds 4- Anunci de cotxe: Seat Córdoba

  5- Anunci de Maggi 6- Anunci d'aspirina

  7- Anunci de Carrefour 8- Anunci de Robbie Williams

  9- Anunci de Locura 10- Anunci de Hyundai

  11- Anunci de Pascual 12- Anunci de bombons Zahor

  13- Anunci de Danone 14- Anunci de Kinder

  15- Anunci de Glamour 16- Anunci de Corporación Dermoestètica

  17- Anunci de Toys'r us 18- Anunci de Samsung

  19- Anunci de Beep 20- Anunci de l'Oreal

  21- Anunci de Trapa 22- Anunci d'Axa

  23- Anunci de Patagon 24- Anunci de Nokia

  25- Anunci de Puntomatic 26- Anunci de Philips

  28- Anunci de BBVA 27- Anunci de Casa Tarradelles

  28- Anunci de Gallina Blanca 29- Anunci de Rey Martí

  30- Anunci de Breil 30- Anunci d'Amena 31- Anunci de Eno

  Anuncis de la pròpia cadena i la seva programació: 31

  La distribució del temps:

  Total de programació:. 268 minuts

  Total d'anuncis : 61 minuts

  Total d'anuncis repetits: 29.5 minuts

  Total d'anuncis de la pròpia cadena: 8 minuts

  4- Conclusions

  *Conclusions extretes dels resultats obtinguts de les dades del seguiment de la publicitat de la Televisió de Catalunya:

  Com a conclusions del seguiment de la cadena, podem observar que hi ha més anuncis de la pròpia cadena que anuncia la seva programació setmanal, els seus programes, series, i també en ocasions el logotip del canal, que no pas de les marques comercials que venen productes, ni de la publicitat promoguda per la Generalitat de Catalunya o l'Ajuntament de Barcelona.

  En el cas de Televisió de Catalunya, tenint una visió global de la seva publicitat dintre de la franja de màxima audiència, podem observar que la seva propaganda és molt diversa, la publicitat per informar i al servei del ciutadà que al cap i a la fi és la que correspon a aquest tipus de televisió, està molt igualada amb la publicitat que ven productes. Aquesta última, només supera a l'anterior per dos espots més en antena durant les cinc hores. Hi ha 16 espots de publicitat comercial, i 14 de l'altre.

  Pel que fa a la quantitat d'anuncis emesos, n'hi ha una barbaritat. He calculat que si en cinc hores vaig veure cent deu anuncis, això és equivalent a vint-i-dos anuncis per hora.

  5-. Fonts de les quals he extret la informació

  *Llibres usat com a base del treball:

  1- SABORIT, J. La Imagen publicitaria en la televisión. Catedra. Madrid, 1992. Ed.2

  ISBN 84-376-0783-3

  2- MORALES, C. La Publicidad en la televisión española. Dykinson. .Madrid, 1992

  ISBN 84-88030-28-2

  * Llibres usats per a la consulta de conceptes més concret:

  1- El estrategia de la seducción, de Miguel Àngel Cortés

  2- Elogio del gran publico, de Dominique Wolton

  3- Quién manda en el mando? de Ricardo Vaca Berdayes

  * Pàgines web sobre publicitat consultades durant la recerca:

  1- www.psicologos.org/wwwboard/mensajes... (influència dels medis de comunicació)

  2- www.apuntsbcn.es (llibres de televisió i publicitat)

  3-www.masaeducativa.com/webs/moratalla (la publicitat unitat didàctica)

  4- www.tvdoze.com (historia d'alguns canals)

  Escaleta de Televisió de Catalunya (TV3) de la emissió del dia 19 de Novembre del 2002 en horari de màxima audiència (19:00 - 00:00)

  00:00 - 18:12 Programa de reportatges: En directe.

  18:12 - 18:35 Anunci de la marca PMI

  18:35 - 18:45 Anunci de Pans & company

  18:45 - 19:04 Anunci “ Les Troianes” obra del Teatre Nacional de Catalunya. Anunci de la Generalitat de Catalunya.

  19:04 - 19:28 Anunci d'un concurs amb el mòbil per a guanyar dues entrades pel futbol.

  19:28 - 19:49 Anunci del nou Wok de Findus.

  19:49 - 19:55 Separador de la pròpia cadena.

  19:55 - 20: 13 Anunci de la programació de la cadena per a la nit. Els esports.

  20:13 - 20:46 Anunci de la programació per a la setmana de la cadena. Amors

  20:46 - 20:53 Separador de la cadena

  20:53 - 44:14 Continuació del programa En directe

  44:14 - 46:39 Avanç del telenotícies vespre

  46:39 - 46:44 Separador de la cadena

  46:44 - 47:16 Anunci de cotxe. Seat Córdoba

  47:16 - 47:46 Anunci de la companyia Fecsa Endesa

  47:46 - 48:18 Anunci de bolquers. Dodot

  48:18 - 48:29 Anunci de Pans & company

  48:29 - 48:50 Anunci d'un concurs amb el mòbil per a guanyar dues entrades pel futbol

  48:50 - 49:02 Anunci de Tecnocasa

  49:02 - 49:32 Anunci de telefonia de la companyia Amena

  49:32 - 50:03 Anunci d'un cotxe. Opel Astra

  50:03 - 50:09 Separador de la cadena

  50:09 - 50:36 Anunci de la programació de la setmana. En camp contrari

  50:36 - 51:03 Anunci de la programació de la setmana. Dirigit per Alan Smithee

  51:03 - 51:08 Separador de la cadena

  51:08 - 01:11:25 Programa esportiu: Esports.

  01:11:25 - 01:15: 31 Separador de la cadena

  01:15:31 - 01:15:52 Anunci d'assistència sanitària col·legial

  01:15:52 - 01: 16:13 Anunci del centre comercial Eroski

  01:16:13 - 01:16:23 Anunci de l'estrena en cine de la pel·lícula Muere otro día del 007

  01:16:23 - 01:17:05 Anunci de 012, atenció ciutadana. Generalitat de Catalunya

  01:17:05 - 01:17: 26 Anunci de maquillatge. Max Factor

  01:17:26- 01:17:47 Anunci del XI Festival de cinema independent de Barcelona

  01:17:47 - 01:17:58 Anunci de pasta: El Pavo.

  01:17:58 - 01:18: 15 Anunci d'un CD musical : Rovelló

  01:18:15- 01:18:35 Anunci de Barcelona 2004. Ajuntament de Barcelona

  01:18:35 - 01:18:46 Anunci de Pans & Company

  01:18:46 - 01:18:57 Anunci CD de Les Quatre estacions a Catalunya

  01:18:57 - 01:19:08 Anunci de Regal Insurance Club ( asseguradora)

  01:19:08 - 01:19:34 Anunci de la llet Pascual

  01:19:34 - 01:19: 40 Separador de la cadena

  01:19:40 - 01:20:12 Anunci de la programació del cinema Imax. Generalitat de Catalunya

  01:20:12 - 01:20:35 Anunci de la programació per la setmana. Amors

  01:20:35 - 01:20:40 Separador de la cadena

  01:20:40 - 01:47:22 Telenotícies vespre

  01:47:22 - 01:47:54 Anunci de “La Caixa”

  01:47:54 - 01:48:15 Anunci de TMB ( Transports Metropolitans de Barcelona)

  01:48:15 - 01:48:26 Anunci de roba interior Unno

  01:48:26 - 01:48:49 Anunci del Museu d'Arqueologia de Catalunya

  01:48:49- 01:49:02 Anunci de Catalunya Informació

  01:49:02 - 01:49:33 Anunci dels productes Pascual

  01:49:33 -01:49:54 Anunci d'electrodomèstics Milar

  01:49:54- 01:50:00 Separador de la cadena

  01:50:00 - 01:50:35 Anunci de la pel·lícula de la setmana: Presumpte innocent

  01:50:35 - 01:50:46 Anunci de la pròpia cadena

  01:50:46 -01:50:57 Anunci de la programació setmanal. Get lag i Una altra cosa.

  01:50:57 - 01:51:02 Separador de la cadena

  01:51:02 - 02:18:09 Telenotícies vespre

  02:18:09 - 02:18:20 Anunci de l'empresa Repsol

  02:18:20 - 02:24:12 L'espai del temps

  02:24:12 - 02:24: 33 Anunci de Loto Catalunya

  02:24:33 - 02:24:38 Separador de la cadena

  02:24:38- 02:24:59 Anunci d'assistència sanitària col·legial

  02:24:59 - 02:25:31 Anunci de cotxe. Seat Córdoba

  02:25:31 - 02:25:49 Anunci del Caprabo

  02:25:49 - 02:26:48 Anunci de la Loterial Nacional

  02:26:48- 02:26:59 Anunci de Telefònica

  02:26:59 - 02:27:21 Anunci de la campanya de Barcelona Neta. Ajuntament de Barcelona

  02:27:21 - 02:27:41 Anunci de Beep. Informàtica

  02:27:41 - 02:27:52 Anunci del centre comercial La Maquinista

  02:27:52- 02:27:13 Anunci de Maggi

  02:27:13 - 02:28:45 Anunci de telefonia: Amena

  02:28:45 - 02:28:50 Separador de la cadena

  02:28:50 - 02:29:18 Anunci de la programació setmanal: En camp contrari

  02:29:18 - 02:29:53 Anunci de la pel·lícula de la setmana: Presumpte innocent

  02:29:53- 02:29: 58 Separador de la cadena

  02:29:58- 02:30:05 Anunci d'aperitius La Selva

  02:30:05 - 02:55:53 Sit com Get lag

  02:55:53 - 02:56:06 Anunci d'aperitius La Selva

  02:56:06 - 02:56:10 Separador de la cadena

  02:56:10 - 02:56:42 Anunci de la programació que ve a continuació. Una altra cosa

  02:56:42 - 02:56:47 Separador de la cadena

  02:56:47 - 02:57:15 Anunci del Pla Nacional de Joventut. Generalitat de Catalunya

  02:57:15 - 02:57:36 Anunci d'assistència sanitària col·legial

  02:57:36 -02:57:57 Anunci de Danone

  02:57:57 - 02:58:28 Anunci de Fecsa Endesa

  02:58:28 - 02:58:55 Anunci de Nestle

  02:58:55 - 02:59:14 Anunci de Dove

  02:59:14 -02:59:36 Anunci de la campanya de Barcelona Neta. Ajuntament de Barcelona

  02:59:36 - 02:59:57 Anunci de PMI

  02:59:57 - 03:00:23 Anunci de cotxe. Nou Polo

  03:00:23 - 03:00:45 Sorteig de la Caixa Penedès

  03:00:45 - 03:00:50 Separador de la cadena

  03:00:50 - 03:01:18 Anunci de la programació: En camp contrari

  03:01:18 - 03:01:53 Anunci programació: Amors

  03:01:18 - 03:01:23 Separador de la cadena

  03:01:23 - 03:31:22 Magazine Una altra cosa

  03:31:22 - 03:31:27 Separador de la cadena

  03:31:27 - 03:31:53 Anunci de la campanya pel respecte a la gent gran. Ajuntament de Barcelona

  03:31:53- 03:32:14 Anunci de Gallina Blanca

  03:32:14 - 03:32:40 Anunci de cotxe. Citroen C5

  03:32:40 -03:33:01 Anunci de Panasonic

  03:33:01 - 03:33:23 Anunci de Gas Natural

  03:33:23 - 03:33:33 Anunci de Telefònica

  03:33:33 - 03:33:44 Anunci de Nestle

  03:33:44 - 03:34:01 Anunci de Samsung

  03:34:01 - 03:34:32 Anunci de Pascual

  03:34:32 - 03:34:52 Anunci de Miral (electrodomèstics)

  03:34:52 - 03:34:57 Separador de la cadena

  03:34:57- 03:35:19 Anunci Loto Catalunya

  03:35:19 - 03:35:53 Anunci de la pel·lícula de la setmana Presumpte innocent

  03:35:53 - 03:35:21 Anunci de la programació setmanal: Majoria Absoluta

  03:35:21 - 03:35:26 Separador de la cadena

  03:35:26 - 04:09:48 Magazine Una altra cosa

  04:09:48 - 04:09:53 Separador de la cadena

  04:09:53 - 04:10:15 Anunci de cotxe. Skoda

  04:10:15 - 04:10:36 Anunci de Nescafé

  04:10:36 - 04:10:57 Anunci de Foto depilació dermo estètica

  04:10:57 - 04:11:23 Anunci del Museu d'Història de Catalunya. Generalitat de Catalunya

  04:11:23 - 04:11:43 Anunci de Polti. Aspiradora

  04:11:43- 04:12:07 Anunci de Nestle

  04:12:07 - 04:12:12 Separador de la cadena

  04:12:12 - 04:12:40 Espai de l'Agenda. Generalitat de Catalunya

  04: 12:40- 04:12:58 Anunci de Ritmes.Net

  04:12:58 - 04: 13:18 Anunci de la programació setmanal: Amors

  04:13:18 - 04:13:34 Anunci de la pròpia cadena

  04:13:34 - 04:13:45 Anunci de la pel·lícula de la setmana

  04:13:45 - 04:13:50 Separador de la cadena

  04:13:50 - 04:43:36 Magazine Una altra cosa

  04:43:36 - 04:43:41 Separador de la cadena

  04:43:41 - 04:44:54 Anunci de xampú. Pantene Pro-V

  04:44:54 - 04:45: 16 Anunci de Hibitane

  4:45:16 - 04:54:43 Anunci de Max Factor. Maquillatge

  04:54:43 - 04:54:58 Anunci de refresc. Sunny delight

  04:54:58 - 04:55:18 Anunci de l'Oreal

  04:55:18 - 04:55:33 Anunci de pasta. El Pavo

  04:55:33 - 04:55:54 Anunci de corporació dermo estètica

  04:55:54 - 04:56: 02 Anunci de Pans & Company

  04:56:02 - 04:56:34 Anunci de bolquers.Dodot

  04:56:34 - 04:57:07 Anunci de la programació: En camp contrari

  04:57:07- 04:57:21 Anunci de la programació

  04:57:21 - 04:57:48 Anunci de la programació Dirigit per Alan Smithee

  04:57:48 - 04:57:53 Separador de la cadena

  04:57:53 - 05:32:55 Magazine Una altra cosa

  Escaleta de Telecinco (TL-5) de la emissió del dia 16 de Novembre del 2002 en horari de màxima audiència (19:00 - 00:00)

  00:00 - 05:59 Magazine de tarda: A tu lado

  05:59 - 06:03 Separador de la cadena

  06:03 - 06:35 Anunci de cotxe. Nissan Almera

  06:35 - 06:50 Anunci programació de la cadena. Concert d'Andrea Bochelli

  6:50 - 07:05 Anunci de El Corte Inglés

  07:05 - 07:25 Anunci del CD de Luz Casal

  07:25 - 07:51 Anunci de Little people. Una joguina

  07:51 - 08:01 Anunci McDonalds

  08:01 - 09:03 Anunci de Pascual

  09:03 - 09:21 Anunci de Maggi

  09: 21 - 09:42 Anunci de Carrefour

  09:42 - 09:53 Anunci de Bimbo

  09:53 -10:13 Anunci de beguda. Locura

  10:13 - 10:35 Anunci de la cadena. La web de Crònicas Marcianas

  10:35 - 10:41 Anunci de Danone

  10:41 - 11:02 Anunci de revista. Glamour

  11:02 - 11:23 Anunci de xampú. Garnier

  11:23- 11:33 Anunci de crema. Germinal

  11:33 - 11:53 Anunci de Corporación dermoestética

  11:53 - 12:06 Anunci de medicament. Aspirina

  12:06 - 12:27 Anunci de musica. Robbie Williams

  12:27 - 12:48 Anunci de cotxe. Hyundai

  12:48 - 14:07 Espai del canal. Flash Más que coches

  14:07 - 14:38 Anunci de la programació per la setmana. El hijo del presidente

  14:38 - 35:33 Magazine. A tu lado.

  35:33 - 35:38 Separador de la cadena

  35:38 - 36:07 Anunci de cotxe. Nissan Almera

  36:07 - 36:37 Anunci de bombons. Zahor

  36:37 - 37:07 Anunci de Kinder delice

  37:07 - 37: 39 Anunci de Toys `r us

  37:39 - 37:59 Anunci de Nestle.

  37:59 - 38:20 Anunci de Catalana Occidente

  38:20 - 38:40 Anunci d'electrodomèstics. Philips

  38:40 - 39:00 Anunci de Ariete (aspiradora)

  39:00 - 39:10 Anunci de Puntomatic

  39:10 - 39:31 Anunci de detergent. Neutrex

  39:31 - 39:50 Anunci de Carrefour

  39: 50 - 40:02 Anunci de la cadena. Gran Hermano

  40:02 -40:11 Anunci de bombons. Zahor

  40:11 - 40:32 Anunci de Knor. Crema de verduras

  40:32 - 40:43 Anunci de café. Bonka

  40:43 - 40:53 Anunci de Nokia

  40:53 - 41:15 Anunci de Patagon Banc

  41:15 - 41:28 Anunci de Couldina

  41:28 - 41:38 Anunci de companyia de segurs. Axxa

  41:38 - 43:02 Espai de la cadena. Mi cartera

  43:02 - 43:33 Anunci de la programació .Pecado original

  43:33 - 43:46 Anunci propaganda de la programació. 007

  43:46 - 01:07:36 Magazine. A tu lado

  01:07:36 - 01:07:42 Separador de la cadena

  01:07:42 - 01:08:08 Anunci d'Actimel de Danone

  01:08:08 - 01:08:27 Anunci de Puntomatic

  01:08:27 - 01:08:43 Anunci de la programació .Tiziano Ferro

  01:08:43 - 01:09:04 Anunci de Patagon

  01:09:04 - 01:09:25 Anunci de Galícia

  01:09:25 - 01:09:45 Anunci d'una pel·licula. 007 al cinema

  01:09:45 - 01:09:56 Anunci de Donuts

  1:09:56 - 01:10:05 Anunci de beguda. Locura

  1:10:05 - 01:10:31 Anunci de la cadena. Doze meses doze causas

  1:10:31 - 01:10:52 Anunci de chocolata. Trapa

  01:10:52 - 01:11:02 Anunci de la cuejada Danone

  01:11:02 - 01:11:13 Anunci de mel. Trapa

  01:11:13 - 01:11:33 Anunci de Corporación desrmoestética

  01:11:33 - 01:12:03 Anunci de l'Oreal

  01:12:03 - 01:12:19 Anunci de roba interior Omsa

  01:12:19 - 01:12:35 Anunci de xampú. Dove

  01:12:35 - 01:12:54 Anunci de bombons. Nestle

  01:12:54 - 01:13:09 Anunci del DVD d' Star Wars

  01:13:09 - 01:13:30 Anunci de Mcdonals

  01:13:30 - 01:13:51 Anunci de Beep, informàtica.

  01:13:51 - 01:14:11 Anunci de Samsung

  01:14:11 - 01:14:25 Anunci de Axxa assegurances

  01:14: 25 - 01:15:42 Espai de la cadena. Agenda setmanal Nosolomusica

  01:15:42 - 01:16:19 Anunci de la programació de la cadena. Gran Hermano

  01:16:19 - 01:23:22 Magazine: A tu lado

  01:23:22 - 01:23:45 Anunci de Samsung

  01:23:45 - 01:26:59 Avanç informatiu

  01:26:59 - 01:27:29 Anunci de UBS

  01:27:29 - 01:27:39 Anunci de General Optica

  01:27:39 - 01:27:59 Anunci de Patagon

  01:28:59 - 01:28:10 Anunci de Telefonica

  01:28:10 - 01:28:20 Anunci de música. Robbie Williams. Escapology

  01:28:20 - 01:28:52 Anunci de Toys `r us

  01:28:52 - 01:29:01 Anunci d' Asturias

  01:29:01 - 01:29:16 Anunci d'Aspirina

  01:29:16 - 01:29:26 Anunci de Germinal

  01:29:26 - 01:29:56 Anunci de Pantene Pro-V

  01:29:56 -01:30:16 Anunci de Corporación Dermoestética

  01:30:16 - 01:30:27 Anunci de bombons. Zahor

  01:30:27 - 01:30:47 Anunci de Play Station

  01:30:47 - 01:30:58 Anunci de Nokia

  01:30:58 - 01:31:18 Anunci de assegurances Santalucía

  01:31:18 - 01:31:38 Anunci de Hyundai

  01:31:38 -01:32:10 Anunci de BBVA

  01:32:10 - 01:32:20 Anunci de CD

  01:32:20 - 01:32:40 Anunci de assegurances Axxa

  01:32:40 - 01:33:00 Anunci de Panasonic

  01:33:00- 01:33:06 Separador de la cadena

  01:33:06 - 02:18:23 Telenotícies vespre

  02:18:23 - 02:18:56 Anunci de l'Oreal

  02:18:56 - 02:19:18 Anunci de pernil Navidul

  02:19:18 - 02:19:38 Anunci de La Piara

  02:19:38 - 02:19:59 Anunci de pizzas Casa Tarradelles

  02:19:59 - 02:20:09 Anunci de Gallina Blanca

  02:20:09 - 02:20:29 Anunci de Time Force. Rellotge

  02:20:29 - 02:20:50 Anunci de Golden Lady

  02:20:50 - 02:21:00 Anunci de nòrdiques Rey Martí

  02:21:00 - 02:21: 22 Anunci de beguda. Locura

  02:21:22 - 02:21:37 Anunci de Breil. Rellotge

  02:21:37 - 02:22:09 Anunci de Amena

  02:22:09 - 02:22:39 Anunci de BBVA

  02:22:39 - 02:22:49 Anunci de Ricola

  02:22:49 - 02:23:14 Anunci de cotxe. Polo

  02:23:14 - 02:52:32 Programa de la cadena. Pecado Original

  02:52:32 - 02:53:00 Anunci Casa Tarradelles

  02:53:00 - 02:58.36 Programa de la casa. Gran Hermano

  02:58:36 - 02:58:40 Separador de la cadena

  02:58:40 - 02:59:01 Anunci de Maybelline. Pintallavis

  02:59:01 - 02:59:31 Anunci de cotxe. Seat Córdoba

  02:59:31 - 02:59:52 Anunci de Repsol

  02:59:52 - 03:00:07 Anunci de Sony

  03:00:07 - 03:00:27 Anunci d'una col·lecció de DVD's

  03:00:27 - 03:00:37 Anunci de 007 i Vodafone

  03:00:37 - 03:01:01 Anunci de Eno

  03:01:01 - 03:01:21 Anunci de Samsung

  03:01:21 - 03:01:37 Anunci de Breil

  03:01:37 - 03:01:57 Anunci de Playtex

  03:01:57 - 03:02:18 Anunci de Corporación Dermoestética

  03:02:18 - 03:02:29 Anunci de el pavo

  03:02:29 - 03:02:39 Anunci de Trident

  03:02:39 - 03:02:59 Anunci Xampú. Garnier

  03:02:59 - 03:03:05 Anunci del DVD de Spiderman

  03:03:05 - 03:03:15 Anunci de Control

  03:03:15 - 03:03:26 Anunci de Wanadoo

  03:03:26 - 03:03:56 Anunci de Caja Madrid

  03:03:56 - 03:04:16 Anunci de Hyundai

  03:04:16 - 03:05:38 Espai de la cadena, Flash Cultura

  03:05:38 - 03:06:16 Anunci de 007 programació de la cadena

  03:06:16 - 03:28:37 Programa Gran Hermano

  03:28:37 - 03:28:42 Separador de la cadena

  03:28:42 - 03:29:03 Anunci de Frangelico

  03:29:03 - 03:29:23 Anunci de la programació de la cadena. 5x5

  03:29:23 - 03:29:48 Anunci de Kinder sorpresa

  03:29:48 - 03:30:13 Anunci de Telepizza i Pepsi

  03:30:13 - 03:30:34 Anunci de Technics

  03:30:34 - 03:30:54 Anunci de chocolata. Trapa

  03:30:54 - 03:31:15 Anunci de Pronto

  03:31:15 - 03:31:25 Anunci de mel. Trapa

  03:31: 25 - 03:31:55 Anunci de Nestle

  03:31:55 - 03:32:05 Anunci de Eno

  03:32:05 - 03:32:25 Anunci de beguda. Locura

  03:32:25 - 03:32:45 Anunci de revista. Glamour

  03:32:45 - 03:33:05 Anunci de l'Oreal

  03:33:05 - 03:33:20 Anunci de Breil

  03:33:20 - 03:33:01 Anunci de Ferrero Rocher

  03:34:01 - 03:34:31 Anunci de Amena

  03:34:31 - 03:34:53 Anunci de Beep. Informàtica

  03:34: 53 - 03:36:15 Espai de la cadena. Agenda Nosolomusica

  03:36:15 - 03:36:33 Anunci de Renault

  03:36:33 - 03:36:52 Anunci de la cadena. Gran Hermano

  03:36:52 - 03:37:07 Anunci de la programació. 007

  03:37:07 - 04:06:29 Programa. Gran Hermano

  04:06:29 - 04:06:34 Separador de la cadena

  04:06:34 - 04:07:05 Anunci de cotxe. Seat Córdoba

  04:07:05 - 04:07:26 Anunci de Bosch

  04:07:26 - 04:07:55 Anunci de BBVA

  04:07:55 - 04:08:05 Anunci de Nokia

  04:08:05 - 04:08:37 Anunci de Festina

  04:08:37 - 04:08:57 Anunci de CD Tot Èxits

  04:08:57 - 04:09:18 Anunci de Catalana Occident

  04:09:17 - 04:09:39 Anunci de Carrefour

  04:09:39 - 04:10:00 Anunci de Neutrex

  04:10:00 - 04:10:11 Anunci de Rey Martí

  04:10:11 - 04:10:30 Anunci de l'Oreal

  04:10:30 - 04:10:41 Anunci de Vital Dent

  04:10:41 - 04:10:51 Anunci del Griego de Danone

  04:10:50 - 04:11:21 Anunci de “La Caixa”

  04:11:21 - 04:11:45 Anunci de Fluimucil

  04:11:45 - 04:11:56 Anunci de la Cuajada Danone

  04:11:56 - 04:12:28 Anunci de Paternina

  04:12:28 - 04:13:45 Espai de la cadena. Flash Más que coches

  04:13:45 - 04:14:05 Anunci de Casa Tarredelles

  04:14:05 - 04:14:28 Anunci de la programació de la cadena 007

  04:14:28 - 04:30:10 Programa Gran Hermano

  04:30:10 - 04:30:15 Separador de la cadena

  04:30:15 - 04:30:45 Anunci de Fecsa Endesa

  04:30:45 - 04:31:15 Anunci de cotxe. Nissan Almera

  04:31:15 - 04:31:35 Anunci de Gas Natural

  04:31:35 - 04:31:56 Anunci de cotxe. Skoda Octavia

  04:31:56 - 04:32:17 Anunci de revista. Glamour

  04:32:17 - 04:32:37 Anunci de Maggi

  04:32:37 - 04:33:08 Anunci de Gallina Blanca

  04:33:08 - 04:33:29 Anunci de Carrefour

  04:33:29 - 04:34:00 Anunci de cotxe. Astra

  04:34:00 - 04:34:20 Anunci de Nescafé

  04:34:20 - 04:34:50 Anunci de Anesvad

  04:34:50 -04:35:20 Anunci de cotxe. Renault Clio

  04:35:20 - 04:36:44 Espai de la cadena. Mi Cartera

  04:36:44 - 04:36:55 Anunci de Philips

  04:37:06 - 04:37:06 Anunci de Central Lechera Asturiana

  04:37:06 - 04:37:29 Anunci de la programació de la cadena. 007

  04:37:29 - 05:00:00 Programa. Gran Hermano

  PERFECCIONAMENT DEL TREBALL ACADÈMIC

  Un cop vaig lliurar el meu treball acadèmic, se'm va demanar que perfeccionés un parell d'elements que no quedaven prou descrits o especificats en la recerca. Aquests elements són els següents:

 • En el meu treball jo faig diverses referències a un tipus de publicitat, denominant-la: Publicitat “adient” per a la televisió pública. Doncs bé, vull matisar més aquest concepte. Quan parlo d'això, em refereixo a la publicitat institucional, als anuncis de servei públic, com per exemple l'anunci d'una ONG, les campanyes pel manteniment de la ciutat o per informar al ciutadà. Clars exemples d'aquest anuncis serien les campanyes de Barcelona neta, de reciclatge, de drogaaddicció, d'atenció a la gent gran etc. En el cas de Televisió de Catalunya, tots aquest anuncis són patrocinats per l'Ajuntament de Barcelona o per la Generalitat de Catalunya.

 • Però en la meva recerca, vaig donar per fet que aquests anuncis de “servei públic”, només podien emetre's a les televisions públiques. Després me'n vaig adonar de que no és així. Estava equivocada. Òbviament canals privats com Telecinco, també emeten espots d'associacions no governamentals o informatives com poden ser l'espai del tràfic o com ja he dit la propaganda sobre els efectes de les drogues.

  En el meu treball, vaig diferenciar entre publicitat “consumista” i publicitat “adient” per a una televisió pública. Ara corregeixo i matiso els dos conceptes, canviant-los per: publicitat comercial i publicitat institucional i/o de servei públic, aquest últim nom que rep la publicitat, és més col·loquial, però també s'usa molt dintre de les pròpies televisions.

 • També havia d'aclarir breument (ja que ho vaig aclarir en la meva exposició oral) el perquè havia decidit comptar o fixar-me en la quantitat d'anuncis repetits. Doncs bé, amb aquest sol punt, ja es podria dur a terme tota una recerca. Però jo només vaig voler deixar-ho plasmat als resultats, sense aprofundir-hi més. No hi ha cap raó concreta per la qual jo triés aquest apartat del meu treball, primerament, no ho tenia previst ni pensat, però a mida que vaig veure les 12 hores de televisió que em corresponien per extreure'n els resultats posteriorment , me'n vaig adonar de que en cada tall o pausa publicitària, veia gairebé sempre un o més d'un anuncis repetits. Aleshores mentre feia les escaletes, vaig decidir centrar-me també en aquest factor que havia cridat la meva atenció. Els resultats ja es van veure en el meu treball, simplement concretar que l'anunci més emès és el de Pans & Company que al llarg de les aproximadament 13 pauses publicitàries que hi va haver-hi en l'horari de prime time que és el que jo tractava, va aparèixer constantment en totes i cadascuna d'elles.

 • Un altre dels meus errors va ser “pecar” d'innocència vers als medis de comunicació, i també vers les agressives campanyes publicitàries que se'ns presenten en aquest cas, mitjançant la televisió. Em vaig preguntar que com era possible que havent-hi tantissimes marques al mercat de productes diferents, els minuts de publicitat que tenen les cadenes, haguéssim de veure tantes marques repetides, és a dir perquè d'entre totes les marques que hi ha al mercat, sempre sortien les mateixes. La resposta era evident, però jo no la vaig saber trobar. Ara ja la sé, es una estratègia més. La repetició d'un mateix anunci és bàsica per la campanya, ja que, al veure'l varies vegades, l'espectador el memoritza amb més força i té més ànsies de comprar-lo.

  Suposo que també hi té a veure l'aspecte econòmic, ja que en horari de prime time, és a dir, de màxima audiència, les minuts valen molt més cars per posar-hi anuncis que no pas a la resta del dia. Per tant penso que les empreses que s'anuncien durant aquesta franja horària, són les que paguen més quantitat de diners.

  * José Àngel Cortés, escriptor i programador de televisió, veure bibliografia

  2 *Dominique Wolton, especialista en temes de comunicació i escriptor. Veure bibliografia
  Descargar
  Enviado por:Anna
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar