Psicología de la Educación

Aprenentatge. Mapes conceptuals

 • Enviado por: El remitente no desea revelar su nombre
 • Idioma: catalán
 • País: España España
 • 1 páginas
publicidad

Examen de junio 2004 de la asignatura Psicologia de la educación, Universitat de les Illes Balears.

1 diferencies entre teoria d'aprenentatge dels conductivistes i cognitivistes

 • descondicionament clàssic( principi generalització, recuperació espontània, condicionament clàssic d'ordre superior)

 • programes de reforçament( interval, rao)

 • càstig positiu, càstig negatiu

 • - llei doble funció

  • metacognicio

  • estil cognitiu

  • supraordinacio

 • mapes conceptuals: processos d'aprenentatge-ensenyament i avaluació

 • diferencies i similituds entre Piaget i Vigoski

 • text: equilibri-dsequilibri

 • comentar motivació, expectatives i autoconcepte