Literatura


Poesía


2. El metre i la rima

3. Indica el metre i la rima dels fragments següents. Fes atenció als contactes i digues en cada cas si la rima és femenina o masculina:

1. M'a-be-llei-xen- qua-tre co-ses 8 a

qui prou les sa-brà llo-ar?−7 b FEMENINA

El sol que ba-da les ro-ses, 8 a

l'ai-gua que les fa bro-star, 7 b

la ro-sa-da que les mu-lla 8 a

i el vent que les es-fu-lla 7 b

per no veu-re-les se-car. 8 a

M. Antònia Salvà

2. Só fill del No-gue-ra, 6 a

dins un rai nas-quí; 5 b

ma es-po-sa és ra-i-e-ra, 7 a

ra-ier vull mor-ir. 5 b

Jacint Verdaguer

3. Al pot pe-tit hi ha po-ca con-fi-tu-ra 12 A

i al cor tren-cat la ve-ri-tat més du-ra: 11 A

mal a-ma-gat és mal que no té cu-ra, 11 A

la lli-ber-tat, la llei que és més se-gu-ra, 12 A

la ve-ritat, ban-de-ra que no es ju-ra, 11 A

i el pa-ra-dís, un bon plat de ver-du-ra. 11 A

Enric Casassas

4. Identifica el ritme dels poemes de l'activitat anterior i recita'ls.

5. Fes dos poemes a imitació dels anteriors, un que comenci amb els dos primers versos del poema de M. Antònia Salvà i l'altre que comenci amb l'expressió «Sóc fill de...».

1.- La nit ha cobert la terra

Amb son mantell de foscor,

Amb feresa de silenci

I amb feresa de remors.

2.- voldria tenir un llagut

I una casa a la muntanya;

Poder encendra un flam al vent

I un altre flam a la calma;

De dia estimar muller

I de nit les dones d'aigua

3.- L'Infant ha pres paper i els llapis de colors,

Es mira el blanc ple d'ombres del tall de la cortina

I pinta, llengua al llavi, bastons i mes bastons

Fins que l'alè d'un àngel alça la roba fina:

Darrera de la tela hi ha vidre, i un balcó,

I cases i mes cases

6. Determina el tema dels poemes següents i indica'n la mesura i la rima:

1. Quan l'hora del repòs hagi vingut per mi

vull tan sols el mantell d'un tros de cel marí;

vull el silenci dolç del vol de la gavina

dibuixant el contorn d'una cala ben fina.

L'olivera d'argent, un xiprer més ardit

i la rosa florint al bell punt de la nit.

La bandera d'oblit d'una vela ben blanca

fent més neta i ardent la blancor de la tanca.

I saber-me que sóc en el redós suau

un bri d'herba només de la divina pau.

Rosa Leveroni

2. Ai, quina cara més clara,

veïna del meu carrer,

que s'hi posa la rosada

quan canta el gall matiner.

Rosa vera del roser

al redol de cada galta,

porugues, troben recer

cuques de llum sense casa,

veïna del meu carrer.

M. Mercè Marçal

7.- Llegeix atentament el text 3 i determina si es tracta d'un poema blanco o d'un poema lliure. Justifica la resposta.

8.-Indica el tema de què tracta el tema.

9.- Justifica per què cap dels poemes següents no és blanc ni lliure, i descriu-ne les característeiques.

L'infant ha pres paper i els llapis de colors, A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

es mira el blanc ple d'ombres del tall de la cortina B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i pinta, llengua al llavi, bastons i més bastons C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

fins que l'alè d'un àngel alça la roba fina: D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

darrere de la tela hi ha vidre, i un balcó, E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i cases i més cases, i el cel, i la farina D

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11

d'uns núvols que contenen l'esclat de la blavor. E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Com es dibuixa, allò? Quin estoig té el color E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

del sol quan apareix i balla a la vitrina? D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S'asseu damunt dels llapis i mira, mira, mira.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jaume Subirana

3. Tipus de versos pàgines 188 - 189

3. Llegeix els poemes següents i digues quins tipus de versos presenten:


1. Més boig 2

que Roig 2

(ni tinc 2

ni cinc 2

ni fetge 3

de metge 3

ni ple 2

d'alè). 2

Enric Casassas

2. Avui el cel

és ja només

ofec, buidor,

ploguda nit

al mar, al camp,

dolenta mà.

Com que no puc

mai més dormir,

faig del meu llit

por de presó.

Salvador Espriu

3. Faune mutilat,

brollador eixut,

jardí desolat

de ma joventut.

Joan Alcover

4. Què tindran aquestes roses 8

que el cor sempre m'han robat? 7

Dins ses fulles mig descloses, 8

quin misteri hi ha amagat? 7

El perfum de poesia 8

que exhalava el tany florit, 8

tota l'ànima m'omplia... 8

i encara el sent dins mon pit. 8

M. Antònia Salvà

5. Bricolatge domèstic

Ells dos, la paret, el taladre,

la broca, la pols, el forat,

un vis esclatant dins el tac,

més pols i l'anella del quadre.

Les mans, les ulleres i el nas

són tot pols petita, vermella,

que els asseca el cor: la parella

sempre el penja recte, el fracàs.

Jaume Subirana

6. Jo sé que no l'estimes.

No ho diguis a ningú.

Tots tres, si tu ens ajudes,

guardarem el secret.

Gabriel Ferrater


4. Assenyala les cesures que hi ha en cada un dels fragments següents:

1. Rústica padrina que cerns la farina,

que gires les figues damunt el terrat,

que adorms a la falda el nin o la nina

i arranques les herbes que creixen pel blat;

M. Antònia Salvà

2. Jo tem la nit, però la nit m'emporta

ert, pels verals, vora la mar sutjosa;

en llum morent la cobla es sent, confosa,

em trob amb mi, tot sol, i això em conforta.

J.V. Foix

3. Les ones van i vénen amb son plomall d'escuma:

ja s'alcen bullidores, ja cauen gemegant,

ja en rims de perles brillen a la claror dels astres,

ja estenen per la platja son transparent cristall.

Víctor Balaguer

4. Hi havia dos amants vora la mar en pena.

Venia la tardor per serres fosquejants.

El vent féu un xiulet saltant per la carena;

amb fullaraca i pols embolcallà els amants.

Josep Carner

Unitat 9. El text poètic. El metre i la rima

Activitats

Llengua catalana i literatura 2n ESO 5 © Editorial Cruïlla
Descargar
Enviado por:Jordi
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar