Economía y Empresa


PIB


Taxes de creixement

Molta informació econòmica s'expressa en forma de taxa de creixement. S'expressa en un numero i un tan per cent.

La taxa de creixement d'una variable és la taxa percentual per període (generalment d'un any) a la que augmenta o disminueix aquesta variable.

Com es calcula?

Aturats a Espanya (milers)

  • 2767

1985 2952

(valor final) - (valor inicial)

x 100

valor inicial

2952

-2767

6,7 % Cada cent aturats l'any passat aquest any son 106, 7

2767

Una de les principals variables macroeconomies que s'expressen en taxes es el creixement del PIB.

El PIB es el producte interior brut, és el valor dels béns i els serveis que produeix una economia durant un any.

El PIB d'un país el podem desagregar, separar els diversos components;

-per sectors, -per anys, -per territoris, -per càpita...

'PIB'

Presentació

En aquest gràfic es poden observar les dades del creixement del PIB (producte interior brut) del 2000 fins al 2003.

La informació és presenta en dos grups; un dels grups informa el PIB general del 2000 al 2002 i l'altre grup presenta la informació del creixement del PIB dividit en sectors al 2003.

Descripció

El gràfic del creixement del PIB presenta varies informacions. Una informació demostra el creixement del PIB al Vallès Occidental dividit en sectors (Primari, Indústria, Construcció, Serveis) i el total. I l'altre informació demostra els creixements del PIB totals al Vallès Occidental durant els anys 2000, 2001 i 2002.

Es pot observar clarament com a mesura que passen els anys el tan per cent dels creixements disminueix. Al 2000 hi ha un 3,65 % i al 2003 un 1, 71%.

Explicació

Al Vallès Occidental hi ha agut una gran disminució del creixement del PIB, i no sols al Vallès sinó que també ha passat en molts altres llocs.

Això és un problema ja que si es segueix així es podria arribar a tenir un PIB negatiu i això no es gens beneficiós.

El sector primari l'any 2003 està ja en posicions negatives (-5,52%) això es degut a que cada cop s'utilitza menys aquest sector, molt poca gent i treballa en ell i te poc benefici i més gast.

La indústria esta molt estancada (0,04). Quan la indústria va començar va tenir una gran repercussió i el creixement del PIB estava pels aires, tothom del sector primari es passava a la Indústria, i tenia molts beneficis. Però ara ja es un sector que no atrau a molta gent nova, i s'està quedant bastant estancada, però segueix sense perdre beneficis.

La construcció es un sector explosiu, (3, 47%) i te varies raons. El Vallès occidental es un lloc on venen a refugiar-se la gent que no vol pagar una milionada per estar en un pis de Barcelona que es el doble de petit que un del Vallès Occidental i el doble de car.

També hi ha molt terreny per edificar, i això o aprofiten perquè saben que es ven molt.

Una altre raó que no es molt concreta però te algú que veure, es que a Terrassa hi va haver una decisió política que volia que Terrassa fos la capital, i per això van realitzar moltes reformes i va augmentar la construcció.

Els serveis és un sector que no ha variat molt i guanya beneficis (2,35%).

Això es degut a que els serveis sempre s'utilitzen de una manera regular i no tenen temporades baixes, i de vegades tenen temporades altes de beneficis.

El futur del creixement del PIB al Vallès Occidental és relatiu, ja que per qualsevol cosa tot podria variar molt. Però contant que tot segueixi com ara, i una vida regular, les tendències dels sectors variarien al cap del temps.

El primari no crec que torni a augmentar molt els seus beneficis, ja que cada cop es menys la gent que es dedica a aquest sector.

La indústria si que podria tornar a augmentar el PIB, si fan nous descobriments beneficiós per a la producció de productes nous.

La construcció seguirà augmentant el seu índex alt fins arribar al punt en que com moltes altres coses s'estancarà, per falta de terreny o per qualsevol raó.

I els serveis és possible que augmentin perquè es un sector que no necessita de la producció. I també perquè aquest sector ensenya cultura, i la cultura sempre va canviant, i la gent també es mou amb la cultura.

Es un sector que augmenta el seu creixement.
Descargar
Enviado por:Juani
Idioma: catalán
País: España

Rincón del meme
Te va interesar