Orgánulos celulares

Células vexetais e animais. Centrosoma. Cloroplasto. Membrana plasmática. Retículo endoplasmático. Aparello de Golgi. Lisosomas. Mitocondrias

 • Enviado por: Molist
 • Idioma: gallego
 • País: España España
 • 3 páginas
publicidad

Orgánulos Celulares

COMÚNS

 • Membrana plasmática:

Estructura: É unha bicapa de lípidos e proteínas.

Funcións: Intercambio de substancias (limita á célula pero non a illa).

 • Retículo endoplasmático:

Estructura: É un conxunto de tubos máis ou menos planos conectados entre si. Hai dous tipos; o liso e o rugoso.

Funcións: O RE liso sintetiza lípidos e o RE rugoso sintetiza proteínas.

 • Aparello de Golgi:

Estructura: É un conxunto de sacos aplanados e amoreados rodeados de vesículas (dictiosoma).

Funcións: Almacena macromoléculas do RE para transportalas a outros orgánulos ou expulsalas ó exterior celular (secreción).

 • Lisosomas:

Estructura: Son vesículas membranosas.

Funcións: Encárganse da dixestión celular.

 • Mitocondrias:

1: Membrana externa

2: Espacio intermembrana

3: Membrana interna

4: Cresta mitocondrial

5: Matriz mitocondrial

6: Ribosomas

7: Moléculas de ADN

'Orgánulos celulares'

Estructura: Son orgánulos membranosos con crestas mitocondriales polo interior.

Funcións: Obtención de enerxía quemando moléculas orgánicas (respiración aeróbica).

 • Vacuolas:

Estructura: Son vesículas membranosas. Nas células vexetais son moi grandes.

Funcións: Almacenamento.

 • Citoesqueleto:

Estructura: Rede de proteínas inmersa por todo o citosol.

Funcións: É responsable dos movementos e a forma da célula.

EXLUSIVOS VEXETAIS

 • Cloroplastos:

'Orgánulos celulares'

1: Membrana externa

2: Espacio intermembrana

3: Membrana interna

4: Estroma

5: Tilacoides do estroma

6: Tilacoides dos gra

7 :Ribosomas

8: Moléculas de ADN

Funcións: Realiza-la fotosíntese.

 • Parede celular:

Estructura: Parede ríxida de celulosa que envolve á célula.

Funcións: Protexer e manter a forma da célula.

EXCLUSIVOS ANIMAIS

 • Centrosoma:

'Orgánulos celulares'

1: Centríolos

2: Zona difusa (zona clara)

3: Áster (filamentos proteicos en forma de estrela)

Estructura: Estructutas cilídricas ocas dispostas perpendicularmente.

Funcións: Organizar os filamentos do citoesqueleto.