Economía y Empresa


Organización i administración de una empresa


Experiència

Edat

Anglès

Altres idiomes

Llicenciatura o Diplomatura

Informàtica

Altres requisits

Aptituds

1

En comptabilitat

Jove

Domini

No

Econòmiques

No

No

No

2

Mínima d'un any en tasques comptables

No

Coneix.

Francès

Empresarials, Econòmiques...

No

No

No

3

No

22 - 28 anys

No

No

C. Econòmiques, Dret, Empresarials

No

Exc. presència i

simpatia

Capacitat de

Anàlisis i com-

prensió

4

Mínima d'un any

No

No

No

C. Econòmiques o Empresarials

No

No

No

5

En compra industrial, direcció del departament

No

Nivell alt

Enginyer Tècnic, Empresarials o Econòmiques

No

Cursos de gestió

No

6

No

No

No

No

No especificat

No

No

No

7

Departament de comptabilitat i administratiu

No

No

No

No especificat

Nivell usuari

Vehicle. Residència

a la zona

No

8

A una multinacional de auditoria

No

Bon nivell

C. Econòmiques, Empresarials o similar

No

No

No

9

Mínima d'un any lloc semblant o multinacional

No

C. Econòmiques, Empresarials o similar

No

No

No

10

Departament de comptabilitat

No

No

No

FP II o superior Diplomats o Llicenciats

No

No

No

11

Àrea de control de gestió

Jove

No

No

Econòmiques, Empresarials o ESADE

Nivell avançat

No

Iniciativa analí-

tica i capacitat

comunicació

12

Mínima d'un any a auditoria o departament de comptabilitat

Jove

N o

No

Llicenciatura

No

Bons coneixements

comptabilitat analítica

i financera

No

Total

10

4

5

4

10

2

4

2

- 7 -

RECURSOS HUMANS

1. Recull d'anuncis de demandes

1.1 Comentari dels anuncis

Els anuncis que he escollit són demandes de comptables i altres feines relacionades amb els estudis que vull cursar en el futur, i d'altres relacionades amb aquesta com ho són les C. Empresarials o l'ESADE, aquestes dues estan relacionades amb la Llicenciatura de les Ciències Econòmiques. A continuació faig un breu comentari per explicar el perquè d'elecció d'aquests anuncis.

En primer lloc he intentat escollir aquells que siguin més clarificadors en relació al perfil professional, ja que aquesta és la única característica que es pot trobar en els anuncis, poques vegades es descriu les característiques del lloc de treball. També he intentat influir-hi diferents anuncis que no demanessin experiència i de diferents llocs de treball però gairebé totes les demandes demanen personal per la mateixa feina.

La majoria dels anuncis demanen el mateix però tot i que l'anunci núm. 6 no especifica cap requisit l'he trobat anecdòtic pels països on es demanen professionals i per la poca informació que inclou l'anunci sobre el lloc de treball, el perfil... i per aquest motiu l'he inclòs en el recull.

La majoria demanen idiomes, principalment l'anglès i altres coneixements com informàtica. I poques vegades marquen un límit d'edat, encara que normalment demanen personal jove amb certes aptituds i amb experiència en uns camps concrets, com la comptabilitat, direcció de certs departaments...

Finalment, he intentat elegir diferents empreses que ofereixin diferents retribucions però només he trobat dos on s'indiqui el sou. Per tant la meva conclusió és que tot i que a les demandes no es demani poc altres idiomes a més de l'anglès i domini de la informàtica realment demanen molt més del que indiquen als diaris.

- 6 -

RECURSOS HUMANS

2. Selecció d'un venedor

2.1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: VENEDOR

Dependència: De l'encarregat de la botiga

Nombre de persones al seu càrrec: Cap

Localització en l'organigrama:

 

Organización i administración de una empresa

Funcions: Atenció al client

Cobraments

Manteniment de l'ordre de la botiga

Comercialització dels productes de la botiga

Història del lloc:

Per la immediata inauguració d'una nova botiga “TOT INFORMÀTICA” a la zona de Badalona cal una nova incorporació a l'empresa per a una millor atenció als clients de la nova botiga.

Localització geogràfica: Badalona. C. Mar 210

Jornada laboral: 8 hores

Hores extres: A convenir amb la persona un cop analitzades les vendes

Vacances: 30 dies al Setembre o l'Agost

Torn: Tot el dia

Disponibilitat: per la immediata inauguració d'una nova botiga “TOT INFORMÀTICA” a la zona de Badalona

Període de prova: 3 mesos

Període de formació: 7 dies a partir de la incorporació i 2 dies al final de cada mes treballat.

Sistema de supervisió: L'encarregada de la botiga controlarà l'evolució del nou venedor

Comandament superior immediat: Edat: 26 anys

Formació: 2n batxillerat

Antiguitat a l'empresa: 5 anys

Estil de comandament: Participatiu

- 8 -

RECURSOS HUMANS

2.Selecció d'un venedor

Equip del qual forma part: Nivell de formació: Cicle formatiu d grau mitjà

Nivell professional: No cal experiència

Edat mitjana: 22 anys

Objectius:

  • Augmentar la qualitat de servei al client

  • Aconseguir bons clients a la nova botiga per expandir una cadena de botigues per tota Catalunya

Remuneració: 2.600.000 anuals fixos més l'1,5 % sobre les vendes fetes.

2.2 Perfil del candidat

DADES GENERALS:

Edat: Entre 20 i 25 anys Sexe: Masculí

Estat civil: Indiferent

Servei militar: Indiferent

Nacionalitat: Espanyola

Permís de conduir: Indiferent

Mitjà de locomoció: Indiferent

FORMACIÓ:

Titulació requerida: Preferiblement Cicle Formatiu de

Grau Superior de gestió informativa

Formació complementària:

Idiomes: Nivell bàsic

Informàtica: Domini dels principals programes

EXPERIÈNCIA:

Temps: Mínima d'un any

Tipus de llocs A l'àrea comercial

Tipus d'empresa Botigues d'informàtica

CARACTERÍSTIQUES

PERSONALS: Presència: Bona imatge

Personalitat: Extravertit, amb capacitat de

persuasió

Actitud: Positiva

Habilitats: Ser pacient i amable en qualsevol

circumstància

Afeccions: Informàtica

- 9 -

RECURSOS HUMANS

2. Selecció d'un venedor

2.3 Anunci

2.4 Entrevista als candidats

En primer lloc li preguntaré els motius pels que li agradaria treballar aquí, si els té, i l'experiència en aquest sector. Desprès preguntaré aspectes més personals, d'aquesta manera podré valor realment si està dotat de dots comercials o no. Les preguntes a fer-li serien les següents:

  • Per què li agradaria treballar en aquesta empresa?

  • Li interessa el món de la informàtica?

  • A treballat algun cop en una botiga d'aquestes característiques?

  • Per què pensa que podria fer bé aquest treball?

  • Creu que compleix les aptituds demanades a l'anunci?

  • Estaria disposat a començar el més aviat possible?

- 10 -

Crèdit 1 Activitat final

Recursos humans

B17

I.E.S Pompeu Fabra

Economia

11/ 01/ 00

Tot Informàtica

Av. Mediterrània núm. 28

08941 Barcelona

Edgar Massana

C.Varsòvia 86 esc.B 1r 4a

07002 Barcelona

Senyor Massana,

En resposta a la seva sol·licitut pel lloc de treballar que vosté va sol·licitar, sento comunicar-li que un cop feta la selecció i tenint en compte tots el currículums enviats; vosté no ha estat escollit. Li fem saber que guardem el seu currículum per futures vacants .

Aprofitant l'avinentesa el saludo cordialment

Raquel Caylà

Cap de recursos humans

Barcelona, 10 de gener del 2000

ÍNDEX

Recursos humans

Recull d'anuncis de demandes

3 - 5. Anuncis del diari

6. Comentari del anuncis

7. Estudi estadístic dels anuncis

Selecció del venedor

8. Característiques del lloc de treball

9. Perfil del candidat

10. Anunci i entrevista als candidats

11. Carta d'agraïment

RECURSOS HUMANS

1.2 Estudi estadístic dels anuncis

Organización i administración de una empresa

Organización i administración de una empresa

TOT INFORMÀTICA

necessita VENEDOR

  • Requeriments

· Cicle formatiu de Grau Superior de Gestió Informàtica

· Edat compresa entre 22 - 25 anys

· Experiència mínima d'un any a l'àrea comercial

· Bona presència i facilitat per establir relacions interpersonals positives

  • Oferim

· Incorporació immediata a la nova botiga.

· Retribució fixa de 2.600.000 ptas. anuals + incentius

Les persones interessades han d'enviar- nos el seu C.V i foto a: Av. De Roma, 5, 2a 4a 08950 Barcelona

R&E Recursos humans@nexo.es

- -
Descargar
Enviado por:Raquel Cayla
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar