Lengua Española


Oraciones en gallego


1.- A MODALIDADE ORACIONAL. CLASIFICACIÓN DAS ORACIÓNS SEGUNDO A MODALIDADE: ORACIÓNS ENUNCIATIVAS, INTERROGATIVAS E EXCLAMATIVAS.

2.- CLASES DE SINTAGMAS.

3.- OS COMPLEMENTOS DO VERBO.

4.- AS ORACIÓNS COMPOSTAS POR SUBORDINACIÓN.

1º PARCIAL DE GALEGO 4º ESO A 16/11/2000 LINGUA 1ª AVALIACIÓN

NOME: …………………………………………………………………….. NÚMERO:……………
Descargar
Enviado por:Miguel Lamelas Plá
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar