Cuidados auxiliares de enfermería


Odontrograma

Odontrograma:representació de les dents de cada pacient.
Secció Superior Dreta Secció Superior Esquerra

Secció Inferior Dreta Secció inferior Esquerra1), 2), 3), 4) són les seccions de una persona adulta.

5), 6), 7), 8) són les seccions de un nen.

Els adults tenen 32 dents:

 1. Incisiva Central
 2. Incisiva Lateral
 3. Canina
 4. Primer Premolar
 5. Segon Premolar
 6. Primer Molar
 7. Segon Molar
 8. Tercer Molar

Els nens tenen 20 dents:

 1. Incisiva Central
 2. Incisiva Lateral
 3. Canina
 4. Primer Molar Temporal
 5. Segon Molar Temporal

Les cares duna dent:Cara Vestibular

Cara Paletina

Cara Lingual

Cara Mesial

Cara Distal

Cara Oclusal / Incisal

Arrels:

Endodòncia: extracció de la polpa.

I.C:1 Arrel, 1 Nervi

I.L:1 Arrel, 1 Nervi

C: 1 Arrel, 1 Nervi

1r PM Sup.: 14, 24 tenen 2 arrels y 2 nervis

Arrel i Nervi Paletina

Arrel i Nervi Vestibular

1r PM Inf.: 24, 34 tenen 1 Arrel i 1 Nervi.

2n PM:15, 25, 35, 45 tenen 1 Arrel i 1 Nervi.

Molars Superiors:

Molars Dretes: 16, 17, 18 tenen 3 Arrels i 3 Nervis

Arrel i Nervi Paletina

Arrel i Nervi Distal

Arrel i Nervi Masial

Molars Esquerres: 26, 27, 28 tenen 3 Arrels i 3 Nervis

Arrel i Nervi Paletina

Arrel i Nervi Distal

Arrel i Nervi Mesial

Molars Inferiors:

Molars Esquerres: 36, 37, 38 tenen 2 Arrels i 3 Nervis

Arrel i Nervi Distal

Arrel Mesial

Nervis Mesiobestivular

Nervi Mesiolingual

Molars Dretes: 46, 47, 48 tenen 2 Arrels i 3 Nervis

Arrel i Nervi Distal

Arrel Mesial

Nervis Mesiobestivular

Nervi Mesiolingual

Agenesial:vol dir que no sortiran mai perque no hi son. Poden patir agenesia 12, 22, 35, 45 y totes les 8.

Histologia dental:

Esmalt

Dentina

Polpa

Cement radicular

L'esmalt dental:És un teixit dur (el més dur i mineralitzat del cos humà), acel·lular (per tant no és capaç de sentir estímuls tèrmics, químics o mecànics), que cobreix la superfície de la corona de la dent.
Està compost per:
• Un 96% de matèria inorgànica (cristalls de hidroxiapatita)
• Un 4% de matèria orgànica i aigua
El seu alt contingut en matèria inorgànica ho fa vulnerable a les desmineralització en medis àcids, podent patir la càries.
Aquest teixit es pot remineralitzar mitjançant l'aplicació de fluor, s'intercanviaven els cristalls de hidroxiapatita pels de fluorapatita

La dentina:És un teixit dur i amb certa elasticitat, de color blanc groguenc, no vascularitzat, que està immediatament per sota de l'esmalt.
És un teixit format per una cèl·lula anomenada odontoblast localitzada a la polpa dental.
La dentina conté gran quantitat de túbuls que al seu interior contenen unes fibres nervioses capaços de transferir sensació de dolor davant d'estímuls com el fred, la calor o el tacte. La dentina per tant és un teixit sensible.
Està compost per:

 • Un 70% de teixit inorgànic format per cristalls de hidroxiapatita
 • I un altre 30% restant format per matèria orgànica (proteïnes col·làgenes) responsables d'aquesta elasticitat i aigua

La polpa dental:És un teixit tou i fibrós, molt vascularitzat i innervat (molt sensible), format per cèl·lules connectives.
Està localitzat a l'interior de la dent, ocupant l'interior de la corona i les arrels.
És responsable de:

 • La formació de dentina
 • Protegir la dent donant sensibilitat a la dentina (les fibres nervioses en l'interior dels túbuls de la dentina neixen en la polpa)

Quan aquesta polpa malalta per bacteris (càries) o traumatismes es produeix una pulpitis. Si aquesta és irreversible s'haurà de realitzar un tractament d'endodòncia.

El ciment radicular:És un teixit dur, semblant a l'os, que envolta la superfície externa de l'arrel.
Està en íntim contacte amb unes fibres anomenades lligament periodontal que uneix uneixen aquest teixit a l'os.
Descargar
Enviado por:Patricia Romero
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar