Música


Música


Preguntes

1.- Definició completa del só. Acompanya la definició amb un dibuix.

2.- Des del punt de vista musical, perquè es produeixi un só cal:

3.- Comenta quelcom de Pierre Henry.

4.- Nom de 4 qualitats del só.

5.- Definició de intensitat. Quina és la seva unitat de mesura.

6.- Escriu 6 símbols musicals que s'utilitzin per a indicar la intensitat d'interpretació i anota el seu significat.

7.- Quin só és més agut, un de 37 Hz o un de 3.700 Hz?

8.- Qui emet sons de més freqüència, un baix o una soprano? un violí o un contrabaix? un fagot o un flautí?

9.- Què és la tessitura?

10.- Escriu el nom i el significat dels simbols següents

Respostes

1.-Es pot definir el só com qualsevol tipus de vibració que pot detectar l'oïda, és a dir, com la sensacióque percebem quan els òrgans de l'oïda són estimulats a conseqüència de la vibració d'un cos o una font sonora.

2.-Una força que incideixi mecànicament sobre un objecte o un instrument, i el faci vibrar. O sigui una part vibrant (corda, membrana, columna d'aire, el propi cos de l'objecte,etc...), i un ressonador que reforci el só produït perque sigui perfectament audible.

3.- Va nèixer en el 1927 a Parìs, i a la decada dles 50 va compondre música amb diferents sons (com ara un sospir una porta i alktres per l'estil). Aquesta música se la coneix amb el nom de “música concreta”.

4.-Intensitat: Distingirels sons entre forts i fluixos. Altura: Distingir els sons entre greus i aguts. Durada: Distingir els só entre curt i llarg.

Timbre: Distingir sons de la mateixa alçada e intensitats produïts per instruments diferents.

5.-La intensitat és una qualitat del só que permet distinguir entre sons forts i fluixos. La seva unitat de mesura és el decibel (dB).

6.- < De menys a més (crescendo)

ff Molt fort (fortissimo)

f Fort (forte)

mf Mig fort (mezzo forte)

p Fluix (piano, que en italia vol dir pla)

pp Molt fluix (pianissimo)

7.-Com més hertzs tingui un só, més agut sera.Per tant és molt més agut el de 3.700 Hz, que no pas el de 37 Hz.

8.-La soprano,el violí i el flautí són els que tenen els sons més aguts.

9.-La màxima quantitat de sons que pot produir un instrument, de de la nota més aguda fins la més greu. També s'anomena ( a part de tessitura)“extensió”.

10.-

Sostingut. És el simbol que suma temps a la nota (suma un senitó).

Bemoll. És un simbol que resta temps a la nota (resta un senitó).

Becaire. Anula l'efecte de qualsevol alteració anterior.
Descargar
Enviado por:Banys
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar