Imagen, Audiovisuales y espectáculos


Multimèdia i Comunicació # Multimedia y comunicación


Multimèdia i Comunicació

Breu síntesi de l'evolució tecnològica

Els avenços tecnològics sempre han suposat una millora global en la qualitat de vida de la humanitat, es per això que d'ençà que es va inventar el telègraf fins avui, l'evolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació, han sofert una constant millora que encara no ens deixaran de sorprende.

Aparells Tecnològics innovadors

Aportació tecnològica

Data d'aparició

Telègraf

Gran velocitat de recepció i transmissió de informació a llargues distàncies

1837

Telèfon

Primers aparells comercials, possibilitat de comunicació parlada

Decàda del 1870

Ràdio

Major accesibilitat a la informació en molts indrets aïllats.

Dècada del 1920

1ª Generació dels Ordinadors

Apareix l'ENIAC, primer ordinador programable. Gran fiabilitat de càlcul, gran velocitat de procès.

Dècada del 1940

Televisió

Revolució de la comunicació, podem veure imatges en directe molt lluny de l'origen dels fets.

Dècada del 1950

Xip

Naixement del Circuit Integrat, abaratiment de fabricació, reducció dels components elèctrics i posterior naixement del microprocessador.

1959

IBM PC

Ordinador personal. Comença l'acces a la informàtica en les indústries, oficines i llars.

1982

La tecnologia es un fet propi de l'esser humà, va lligada estretament amb la seva evolució. Tanmateix, l'evolució tecnològica ha repercutit en el desenvolupament de l'economia, de la societat i de la cultura. L'evolució de l'era de la informació arriba amb l'aparició del telègraf al 1837, que va suposar un canvi tecnològic important degut a la capacitat de transmetre informació a llargues distàncies i de manera eficaç. D'ençà fins avui l'evolució ha sigut constant, van aparèixer el telefon i la ràdio. La primera generació d'ordinadors va nèixer per necessitat de càlculs complicats durant la 2ª Guerra Mundial. La televisió va revolucionar la manera com rebiem la informació (imatge) i el Xip com la base de la microelectrònica que va ser la principal causa de l'aparició del microprocessador, el naixement dels ordinadors personals i amb ells la informàtica que ens permet manipular la informació de manera automàtica. Hem sofert una evolució tecnològica impressionant en menys de dos segles, aquesta evolució ha crescut potencialment i es parla de que vivim en una societat postindustrial o bé societat de la informació, on la informació es practicament el més important. El summum de la nostra societat actual es el fenòmen Internet, que forma una xarxa mundial, on milions d'ordinadors intercanvien informació.

SERVIDORS D'INTERNET

Nombre de servidors d'Internet per continents:

  • Amèrica 11.900.000

  • Europa 4.600.000

  • Àfrica 1.750.000

  • Oceania 1.650.000

  • Àsia 850.000

Es pot deduïr que son varis els factors que influeixen en tindre més o menys nombre de servidors d'Internet.

Factor Econòmic: L'economia del conjunt de països que formen un determinat continent determina la capacitat per adquirir tecnologia (servidors)

Factor Tecnològic: El fet de posseïr unes infraestructures de comunicació que permetin assolir un major nombre de servidors. Tenir xarxa telefònica implica poder ser part d'Internet i per tant capacitat per tenir servidors.

Factor Històric: El precursor d'Internet va ser els EUA, es per tant uns dels països que té un major nombre de servidors actualment i amb les seves xifres, augmenta considerablement, l'aportació en nombre de servidors a les dades globals d'Amèrica.

Factor Territorial: El focus d'Internet , com hem parlat abans, va ser als EUA, per tant es més fàcil, sempre i quan els factors tecnològic i econòmic ho permetin, que els països propers al focus asimilin més ràpidament aquesta tecnologia que no pas altres països de continents més allunyats, això doncs, repercuteix en el nombre més elevat de servidors d'Internet al continent Americà.

Multimèdia i Comunicació

Avaluació Continuada

Pràctica 1 2

Multimèdia i Comunicació # Multimedia y comunicación

Multimèdia i Comunicació # Multimedia y comunicación
Descargar
Enviado por:Morpheo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar