Economía y Empresa


Modelos de documentos: Administrativos y comerciales


MODELS DE DOCUMENTS

 • Documents comercials

 • CARTA COMERCIAL

  CONTROLMÀTIC, SA

  C/ Montserrat, 5

  08913 Badalona

  ARTIPRESS, SA.

  C/ Buenos Aires, 15

  08840 Viladecans

  Senyors,

  Us fem saber que des del dia 15 disposem del programa INFO CONTROL, que engloba un conjunt de serveis que optimaran els recursos de la vostra empresa.

  Us adjuntem un full explicatiu dels nostres serveis; per a qualsevol informació addicional que necessiteu, podeu trucar als nostres comercials Sr. Elies Córcoles i Sra. Josefina Goicoetxea al telèfon 600 80 00.

  Amb aquest programa reafirmem el nostre compromís d'incorporar en la nostra empresa els avenços tecnòlogics que poden ser més útils als nostres clients.

  Us saluda atentament.

  (signatura)

  Eduard Llobet Rodríguez

  Cap de Producció

  Badalona, 26 de febrer de 1998

  CARTA DE PETICIÓ

  VULTURN, SA

  Gabinet de didàctica de la informàtica

  Plaça de Francesc Oller, 21

  08240 - Figueres

  CLOSA Tecnologia

  Carrer de l'Hospital, 33, 2n 1a

  17001 - Girona

  Benvolguts senyors,

  A causa d'un petit incendi en les nostres instal·lacions, la xarxa informàtica que ens vau instal·lar només funciona en part de les nostres dependències.

  Atès el volum considerable de consultes i l'inconvenient que això representa, us demanem que els vostres serveis tècnics vinguin al més ràpidament possible, ja que això està perjudicant la plena utilització de les nostres instal·lacions. Si no us fos possible atendre aquesta demanda d'assistència tècnica urgent, us demanem que ens ho feu saber al més aviat possible al fax núm. 32 29 20.

  Cordialment,

  (signatura)

  Màrius Valls Bolindà

  Cap de manteniment

  Figueres, 23 de gener de 1998

  CARTA DE PRESENTACIÓ

  MUNDICOMERÇ , SL

  C/ de la Coma, 321, 2n

  08380 - Malgrat de Mar

  Sra. Margarida Selrac

  SABATES SELRAC

  C/ Pintor Fortuny, 33

  25191 - Lleida

  Benvolguda clienta i amiga,

  Els nostres serveis tècnics d'assessorament a l'exportació han elaborat una nova xarxa de compra de material de sabateria i marroquineria als mercats asiàtics. Aquesta nova estratègia comercial està fonamentada en la compra inicial, en moneda d'aquests països, de pells de primera qualitat, que després d'un primer tractament al Japó s'exporten a tot el món. Li oferim, doncs, la possibilitat d'esdevenir, des del seu negoci, intermediària en la compravenda d'aquests cuirs, dins d'un consorci de firmes solvents del sector.

  Ben aviat els nostres representants es posaran en contacte amb vostè per tal d'explicar-li els detalls d'aquesta nova oportunitat de negoci.

  Ben cordialment,

  (signatura)

  Manel Sanchís i Ugreb

  Director comercial

  Malgrat de Mar, 23 de gener de 1998

  CARTA DE RECLAMACIÓ

  SUPERMERCATS EL FLOC

  Pg. del Sol, 45

  08850 Gavà

  NETESA

  Sra. Carme Gósol i Font

  Av. de la Constitució, 60

  08850 Gavà

  Senyora Gósol,

  Lamento haver de posar-me en contacte amb vostè per escrit per comunicar-li que, després de sis trucades telefòniques de reclamació, encara no hem rebut els productes de neteja que us vam demanar en la comanda núm. 345/97, de data 3 de març de 1997.

  És desig del nostre supermercat no trencar les relacions comercials amb l'empresa que representa, però ens veurem obligats a fer-ho si no en tenim notícies al més aviat possible. Pensi que els nostres clients fa dies que ens reclamen les mercaderies i nosaltres no en podem disposar.

  Esperant les seves notícies, la saludo atentament.

  (signatura)

  Albert Miró Anton

  Gerent

  Gavà, 23 de març de 1998.

  CARTA DE TRAMESA

  MOBILIARIS SAUMELL, SA

  Av. Gaudí, 60, pral. 2a

  08025 Barcelona

  EL PI VERD

  a/ Sr. Frederic Badia

  C. de l'Arc, 30

  08099 Barcelona

  Senyor,

  Us trametem, adjunt, el catàleg que ens vau demanar el dia 4 de juliol, on podreu trobar les mostres de fusta i els colors del dormitori juvenil, referència 3/77.

  Com sempre, estem a la vostra disposició per a tot el que necessiteu.

  Atentament,

  (signatura)

  Maria Saumell Abril

  Departament comercial

  Barcelona, 7 de juliol de 1998

 • Documents comptables

 • ABONAMENT

  MÒNICA GARCIA RAMALLERES NOTA D'ABONAMENT 457/98

  NIF: 43 567 777 - B Barcelona, 12 d'agost de 1998

  C. de la Ferreria, 14, 3r

  08029 Barcelona

  Amb data d'avui us hem ABONAT en compte corrent:

  Per la vostra devolució de material d'escriptori,

  factura núm. 34/97 ............................................................ 45.780 pessetes

  LLIBRERIA TORRES

  NIF: 45 666 333 - A

  Pl. de Sants, 37

  08029 Barcelona

  (signatura)

  ALBARÀ

  MODA JOVE, SA Albarà núm. 432

  Ctra. de Ponts, km 23 17 de novembre de 1997

  25740 Ponts

  NIF: 34 567 788 - F

  Lliurament a TRAU

  C/ de la Indústria, 25

  08025 Barcelona

  NIF: 45 566 890 - V

  Quantitat Codi Concepte Preu unitari TOTAL

  2 97/3 Vestits curts 3.520 7.040

  15 4/45 Bruses blanques 2.890 43.350

  4 19/a Texans 4.560 18.240

  68.630 PTA.

  Conforme:

  (signatura)

  BALANÇ

  NURELAR, SA Balanç núm. 26

  A C T I U P A S S I U

  1996 1997 1996 1997

  IMMOBILITZAT FONS PROPIS

  MATERIAL

  (223)Maquinària 500.000/500.000 (100)Capital100.000/100.000

  (226)Mobiliari 300.000/300.000 (117)Reserves 400.000/1.455.000

  (282)Amortització50.000/75.000

  ACTIU CIRCULANT CREDITORS A LLARG TERMINI

  EXISTÈNCIES (170)Deutes a llarg termini100.000/50.000

  (300)Mercaderies120.000/760.000

  (310)Matèries primeres100.000/700.000

  DEUTORS CREDITORS A CURT TERMINI

  (430)Clients300.000/420.000 (400)Proveïdors550.000/400.000

  (475)Hisenda100.000/200.000

  TRESORERIA (476)Seguretat Social 50.000/ 50.000

  (572)Bancs 200.000/260.000

  (553)Comptes socis 50.000/450.000

  (520)Deutes curt termini 120.000/160.000

  TOTALS 1.470.000/2.865.000 TOTALS 1.470.000/2.865.000

  CÀRREC

  XAVIER RIUS TER NOTA DE CÀRREC 67/98

  NIF: 34 222 111 - E Tarragona, 4 de març de 1998

  Pl. de l'Or, 108, 7è 3a

  08009 Tarragona

  Amb data d'avui us hem CARREGAT en compte corrent:

  Per la compra de diversos articles d'informàtica,

  factura núm. 67-97 i per l'assistència al curs

  Introducció a Windows 98................................................. ........... 67.890 pessetes.

  INFOR, SA

  CIF: 56 888 999 - H

  Rambla Volart, 36

  08867 Tarragona

  (signatura)

  COMANDA

  COMANDA NÚM. 349/97

  Ponts, 17 d'octubre de 1997

  MODA JOVE, SA

  NIF: 34 567 788 - F

  Ctra. de Ponts, km 23

  25740 Ponts

  CLIENT/A NIF

  Trau 45 566 890 - V

  ADREÇA POBLACIó

  C. de la Indústria, 25 08025 Barcelona

  TEL. RÈGIM IMPOSITIU TERMINI LLIURAMENT

  455 34 40 16% IVA 30 dies

  FORMA DE PAGAMENT TRAMETRE PER LLOC DE LLIURAMENT

  Lletra a 30 dies Agència Cases Trau

  QUANTITAT REFERÈNCIA DESCRIPCIÓ TALLES PREU IMPORT

  2 97/3 Vestits curts 38 3.520 7.040

  15 4/45 Bruses blanques 42 2.890 43.350

  4 19/7-A Texans 38-40 4.560 18.240

  TOTAL 68.630

  EL/LA VENEDOR/A EL/LA MEDIADOR/A EL/LA CLIENT/A

  (signatura) (signatura) (signatura)

  FACTURA

  MATERIAL ELÈCTRIC BONILLA FACTURA NÚM. 345/97

  NIF 38 888 888 Z St. Just Desvern, 4 d'abril de 1997

  Riera del Carme, 33, baixos

  08925 Sant Just Desvern

  Tel.: 666 66 66. Fax: 888 88 88

  Client/a: ................................................................... NIF: .......................................

  Codi Quant Producte Preu unitat Preu total Dte. TOTAL

  Suma total

  IVA 16%

  TOTAL A PAGAR

  GIR

  Clara Rubió Mercader Gir núm. 75/98

  C/ Major, 12, 1r 2a

  08934 Cornudella del Montsant

  Alfred Valls Miró

  Aribau, 65

  08015 Barcelona

  Noranta-tres mil cinc-centes pessetes

  Oficines Valls

  Aribau, 65

  08015 Barcelona

  Barcelona, 25 de gener de 1998


  LIQUIDACIÓ o NÒMINA

  Empresa

  Domicili

  Població

  Núm. Inscripció

  Treballador

  Categoria

  Núm. Matr.

  Antig. Empresa

  Núm. Afiliació

  DNI

  CONCEPTES

  Hores

  Valor unit.

  Meritacions

  Deduccions

  Seg. Social

  Cotització esp.

  Exempts

  TOTALS

  Total dies

  Total mers.

  Total deduccions

  REBUT

  Total remuneració

  Pagues

  Total remuneració

  Periode de liquidació

  Data de percepció


  LLETRA DE CANVI

  Lletra de canvi núm. 786-98

  Joan Esteve Domènec Barcelona, 4 de febrer de 1998

  València, 400, 7è 3a

  08012 Barcelona

  Seixanta-dues mil pessetes

  Data de venciment: 4 d'abril de 1998

  Núria Mas Ferrer

  Av. Gaudí, 60, pral. 1a

  08025 Barcelona

  Joan Esteve

  (signatura)

  MINUTA

  Rosa Armengol Batlle Minuta núm. 45/98

  Advocada

  Muntaner, 55, àt. 2a

  08977 Tarragona

  NIF: 46 578 901 - F

  MASOLIVER, SL

  Segre, 13, bxs.

  08978 Tarragona

  CIF: Q - 45 678 923 - M

  MINUTA D'HONORARIS: Serveis legals prestats en relació amb l'assessoria general des de l'1 de març fins al 31 de març de 1998.

  150.000'-

  Despeses administratives.................. 7.800'-

  + 16 % IVA ......................................... 24.000'-

  - 20 % IRPF ....................................... 30.000'-

  ----------

  TOTAL ..... 151.800'- PTA

  (signatura)

  Tarragona, 31 de març de 1998

  PAGARÉ

  Pagaré núm. 13-98

  Riudoms, 17 de maig de 1998

  Venciment: 15 de juny de 1998 PTA 62.700'-

  Per aquest PAGARÉ em comprometo a pagar el dia del venciment indicat a Maria Borràs i Batlle, la quantitat de seixanta-dues mil set-centes pessetes.

  Antoni Mas i Badia

  (signatura)

  PRESSUPOST

  Pressupost núm. 56/98

  Manresa, 30 de setembre de 1998

  GRÀFIQUES MAS

  Morell, 33

  08670 Manresa

  MAGATZEMS NOU

  Sr. Joan Marco

  Sicília, 44

  08670 Manresa

  Senyor,

  En relació amb les darreres converses mantingudes us detallem el pressupost que ens vau sol·licitar:

  CONCEPTE: Targetes d'invitació per a la inauguració del nou local. Impressió a dues tintes (vermell i negre). Format 20 x 5 cm.

  UNITATS PESSETES

  500 17.600

  700 20.000

  1.000 23.000

  CONDICIONS:

  - Transport inclòs.

  - IVA no inclòs en els preus.

  - Forma de pagament: a convenir.

  - 10 % de descompte si realitzeu la comanda aquesta setmana.

  - Aquest pressupost té una validesa de 30 dies naturals.

  - En cas d'acceptació, us demanem que ens retorneu aquest pressupost signat.

  Tot esperant les vostres notícies, ens acomiadem molt atentament.

  GRÀFIQUES MAS Vistiplau del/de la client/a

  Rafael Mas

  (signatura)

  REBUT

  Rebut núm............................................

  Data:......................................................

  .

  He rebut de .............................................................................................................

  la quantitat de ................................................................................................ ptes.

  en concepte de ........................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  Són .......................... ptes.

  Laura Cubero i Arnau

  La tresorera

  (signatura)

  RESGUARD

  Empreses Sulimana SA Resguard núm. 777/89

  C/Pals, 27 1r Valls, 3 de desembre de 1989

  08977 Valls

  Joaquim Barceló i Vinyes, com a gerent d'Empreses Àtica ha rebut de Pilar Moreno i Costa, com a directora general de Produccions M, la quantitat de 359.457 pessetes en concepte de lloguer de material gasificador per a la realització del seu rodatge cinematogràfic. El pagament ha estat mediatitzat per Empreses Sulimana, tal com indicava el contracte signat entre ambdues empreses.

  Empreses Sulimana Produccions M

  (signatura) (signatura)

  XEC

  BANC XXXXX Xec núm. 33333

  Agència, 23 C/C xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx

  C/ RRRR, 45 Pessetes. ..................

  25677 Lleida

  Pagueu a ..........................................................................................................................

  Pessetes (en lletres) .........................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  ......................, ...................................................... de ...................

  (Data en lletres)

  (Signatura)

 • Documents per a l'administració

 • Del particular a l'administració

 • AL·LEGACIÓ

  TRACTAMENT

  Anna Soler i Requesens, que visc a l'Hospitalet de Llobregat, avinguda del Blat, 57, 3r, CP 43550, tel. 54 23 11, i que tinc el DNI núm. 45 678 990,

  DECLARO, fent ús del dret que m'atorga la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, en relació amb la meva sol·licitud presentada el dia 22 d'abril per al concurs públic sobre l'estudi de rehabilitació de l'edifici Torre Mores, això que segueix:

  Que la meva sol·licitud va ser presentada dins del termini establert, tal com indico amb la fotocòpia registrada amb núm. d'entrada 3456, de data 22-4-98.

  L'Hospitalet de Llobregat, 25 d'abril de 1998

  (signatura)

  DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

  DECLARACIÓ

  TRACTAMENT

  Anna Aparicio Resano, que visc a Barcelona, carrer de Rocafort, 80, esc. A, 2n 1a, CP 08011, tel. 478 89 00, i que tinc el DNI núm. 46 129 980,

  DECLARO, fent ús del dret que m'atorga la LRJPAC, en relació amb l'ajut que vaig sol·licitar per al lloguer d'un pis, això que segueix:

  Que els meus ingressos de l'any 1996 no superen la quantitat establerta en el vostre conveni, tal com demostro amb la fotocòpia de la Declaració de la renda de les persones físiques de l'any 1996 que adjunto en aquest escrit.

  Barcelona, 4 de maig de 1998.

  (signatura)

  DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS COMUNITARIS

  DECLARACIÓ DE NAIXEMENT

  QÜESTIONARI PER A LA DECLARACIÓ DE NAIXEMENT AL REGISTRE CIVIL

  Dades del nadó:

  Nom propi: Carme

  Sexe: Dona

  Naixement: Hora les dues i deu Dia dinou Mes novembre

  Any 1993 Lloc Barcelona, Clínica de la Pau

  Dades del pare: Nom Alfred Primer cognom Simó

  Segon cognom Pàmies Fill de Marià i de Mònica

  Nascut a Girona, dia 22 d'octubre de 1957

  Estat Casat Nacionalitat Espanyola Domicili Manyé i Flaquer, 16, àtic 2a, 08029 Barcelona

  Professió Arquitecte

  Dades de la mare: Nom Maria Primer cognom Valls

  Segon cognom Brustenga Filla de Joan i de Montserrat

  Nascuda a Barcelona, dia 29 de gener de 1961

  Estat Casada Nacionalitat Espanyola Domicili Manyé i Flaquer, 16,

  àtic 2a, 08029 Barcelona

  Professió Traductora

  Matrimoni dels pares: Existeix

  Dia 24 mes maig any 1991 lloc Barcelona

  Inscrit al tom 417, pàgina 267, Registre Civil de Barcelona

  Declarant: Sr/a. Alfred Simó Pàmies

  DNI 45 533 211

  Barcelona, 21 de novembre de 1998

  (Signatura de qui declara)

  CERTIFICAT DEL FACULTATIU QUE HA ASSISTIT EL NAIXEMENT

  Natàlia Prats Mata, doctora en Medicina

  Col·legiat/ada núm. 23.567, amb domicili a Barcelona

  CERTIFICO el naixement d'un/a dona, a les dues i deu hores

  del dia 19 de novembre de 1998 a Barcelona, Clínica de la

  Pau que ha donat a llum la Sra. Maria Valls Brustenga la

  identitat de la qual conec i en considero comprovat el

  naixement per haver assistit professionalment el part.

  Barcelona, 19 de novembre de 1998

  (signatura)

  DENÚNCIA

  TRACTAMENT

  Maria Blanc i Soler, que visc a Torroja del Priorat, carrer Major, 16, 2n, CP 43737, tel. 89 34 52, i que tinc el DNI núm. 45 232 198,

  DENUNCIO

  Que la setmana del dia 5 d'abril al dia 11 d'abril no es van recollir les escombraries ni del carrer Major ni de la plaça Gran, i vam ser els mateixos veïns els que les vam haver de portar a l'abocador que hi ha als afores del poble.

  Torroja de Priorat, 14 d'abril de 1997

  (signatura)

  AJUNTAMENT DE TORROJA DEL PRIORAT

  DESCÀRREC

  TRACTAMENT

  Marta Pi Revuelta, que tinc el DNI núm. 34 212 676, el domicili a l'avinguda de Maragall, 45, 7è 4a d'Arenys de Mar, CP 08765, i el telèfon 343 34 56,

  A l'empara de l'article 99.2 del Reglament general de recaptació, i dintre del termini establert, presento aquest plec de descàrrecs com a contesta al plec de càrrecs formulat per aquest Ajuntament en l'expedient núm. 567/987.

  FETS: No em va ser notificada en període voluntari la liquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a 1997, per la qual cosa ara no se'm pot cobrar recàrrec sense haver procedit preceptivament a notificar-me la liquidació en període voluntari.

  FONAMENTS DE DRET: El fet imputat no es pot considerar infracció segons els articles 93 a 100 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

  Arenys de Mar, 4 de març de 1998

  (signatura)

  AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR

  INSTÀNCIA o SOL·LICITUD

  TRACTAMENT

  Mercè Roca i Andreu, presidenta de la comunitat de propietaris de l'edifici del carrer del Riu, núm. 27, amb DNI núm. 38 888 888, i amb domicili al carrer del Riu, 27, entl. 4a, de Torelló,

  EXPOSO:

  1. Que als baixos de l'edifici del carrer del Riu, núm. 27, hi ha instal·lat el bar musical Trash.

  2. Que aquest bar incompleix sistemàticament l'ordre de l'Ajuntament que obliga a aquesta mena de locals a tancar les portes al públic abans de les 3 de la matinada.

  3. Que el soroll de la música i el que fan les persones que entren i surten del local molesta el veïnat de l'escala.

  DEMANO:

  Que s'obligui els propietaris del bar musical Trash a respectar els horaris establerts i el descans dels veïns.

  Torelló, 5 de febrer de 1998.

  (signatura)

  AJUNTAMENT DE TORELLÓ

  PETICIÓ

  TRACTAMENT

  David Badia i Sunyer, que visc a Dosrius, carrer de la Ferreria, 3, pral. 2a, CP 08319, tel. 567 39 28, i que tinc el DNI núm. 35 867 576,

  DEMANO

  Que presidiu l'acte d'inauguració de la llibreria Món Literari, carrer Nou, 45, que tindrà lloc el dia 23 d'abril de 1998.

  Dosrius, 2 de febrer de 1998

  (signatura)

  REGIDOR DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE DOSRIUS

  QUEIXA

  TRACTAMENT

  Mercè Solís March, directora de MEGARONS, SA, que visc a Barcelona, carrer de l'Argenteria, 34, 1r 2a, CP 17538, tel. 56 89 00, i que tinc el DNI núm. 67 890 456,

  SOL·LICITO que es tingui per presentada i que tingui efectes aquesta QUEIXA, per la raó següent:

  Que, segons demostra la nostra sol·licitud registrada el dia 18 de març de 1997, fa un mes que esperem que vingueu a controlar les nostres instal·lacions industrials per a la millora de les noves infraestructures tecnològiques.

  Barcelona, 25 de maig de 1998

  (signatura)

  DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA

  RECURS

  TRACTAMENT

  Joan Valls i Alentorn, amb domicili al carrer Major, 16, 08099 Tarragona i DNI 45 678 888,

  FORMULO

  D'acord amb l'article 45 del Reglament d'administració municipal de Tarragona, recurs ordinari contra la resolució dictada el 5 de juliol de 1997 per l'Ajuntament en l'expedient número 34.789, relatiu a la denúncia número 67.890 de la Guàrdia Urbana. En la resolució, que em va ser notificada el dia 12 de juliol de 1997, es deneguen les peticions del meu escrit d'al·legacions de 12 de setembre de 1996 i se m'imposa una multa de 35.000 pessetes.

  AL·LEGACIONS

  Ratifico les meves al·legacions de 12 de setembre de 1996, de les quals es desprèn que no hi havia cap senyal de prohibició per circular a més de 60 km/h a la gran via de Cambrils, per la qual cosa és improcedent la multa que se'm va posar.

  SOL·LICITO

  L'anul·lació de la multa esmentada.

  Tarragona, 20 de juliol de 1998

  (signatura)

  AJUNTAMENT DE TARRAGONA

  RENÚNCIA

  TRACTAMENT

  Magda Esteve López, que visc a Cervelló (comarca del Baix Llobregat), carrer de les Alzines, 67, àtic 2a, tel. 453 78 56, i que tinc el DNI núm. 38 909 089,

  RENUNCIO, d'acord amb l'article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, als meus drets en l'expedient núm. 678/3-5 instruït en relació amb l'assessorament tècnic per a la promoció del meu llibre Firescat en les fires que se celebren a Catalunya, que vaig demanar en la meva sol·licitud de data 20 de desembre de 1997, per la raó que he decidit que una empresa editorial particular s'encarregui de l'assessorament.

  Cervelló, 19 de gener de 1998

  (signatura)

  DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ

 • Documents per a l'administració

 • De l'administració al particular

 • ANUNCI DE CONCURS PÚBLIC

  Anunci de l'Ajuntament d ................................................................... per a l'adjudicació

  d ........................................... mitjançant concurs públic.

 • Plec de condicions: El plec de condicions ................................................................ que ha de regir en el concurs públic per a ..................................................... estarà exposat al públic i a disposició dels interessats, que hi podran presentar reclamacions, a la Secretaria de l'Ajuntament durant ....................................... dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci a .............................................. Si durant aquest termini no s'hi formulava cap reclamació, hom entendrà automàticament convocat el concurs, amb aquestes condicions:

 • Objecte del concurs públic: ........................................................................................

 • ....................................................................................................................................................

 • Tipus de licitació: ........................................................................................................

 • ....................................................................................................................................................

 • Forma de pagament: .................................................................................................

 • Duració del contracte/Termini: ...................................................................................

 • Garanties: ..................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

 • Presentació de proposicions: Les proposicions es presentaran a la Secretaria d'aquest Ajuntament, de ............... a .............. hores, durant el termini dels ................... dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'acabament del termini d'exposició al públic. La convocatòria tindrà caràcter automàtic si no s'hi produeix cap reclamació. Aquestes reclamacions hauran de ser presentades en sobre tancat, amb subjecció al model que s'insereix en aquest anunci, juntament amb el justificant d'haver dipositat la fiança provisional i el certificat de no estar compromès en cap dels casos d'incapacitat o incompatibilitat establerts per la llei

 • Obertura de pliques: Tindrà lloc a .............................. de l'Ajuntament a les ................ hores de l'endemà hàbil del dia del acabament del termini de presentació de les proposicions.

 • Model de proposició:

 • (Nom i Cognoms) ........................, amb domicili a ......................................... (comarca d......................... ), carrer/plaça ........................., núm. ..................., pis ............... telèfon ......................, amb DNI núm. ..........................., amb plena capacitat jurídica i d'obrar (en representació de ...........................), assabentat/da de les condicions ..................................... del concurs públic convocat per l'Ajuntament d ............................... per a ....................................., declara que les coneix i les accepta plenament, i es compromet a portar-les a terme pel preu de (en lletra) ...................................... (en xifres)........................... pessetes, i en el termini de ........................... mesos, per a la qual cosa compta amb els mitjans personals i materials que a continuació especifica. (Loc, data i signatura).

  ............................................., ............ d ................................ de ....................

  (càrrec)

  (signatura)

  AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA

  Manel Sants i Verdaguer, amb el DNI núm. 46 355 890, expedit a Barcelona, amb data 13-4-79,

  AUTORITZO

  Carme Salàs i Mont, gestora administrativa adscrita al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, perquè intervingui en nom meu davant totes les autoritats i els organismes oficials, perquè firmi escrits i sol·licituds, perquè presenti, tramiti, gestioni i reculli, a les oficines públiques, els organismes, les corporacions i les empreses particulars, la documentació que calgui per exercir aquesta autorització, i perquè aclareixi les peticions formulades i esmeni els defectes que tinguin, d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en especial, amb el que determina l'article 32.

  Barcelona, 14 de desembre de 1998

  (signatura)

  BAN

  El/La Sr./a.

  (Nom i Cognoms) ...........................................................................................................

  Alcalde-President de l'Ajuntament d ..............................................................................

  FA SABER

  Que d'acord amb la Llei ......................................, el Reial Decret ........................................... i la resolució ....................................... , a partir del dia ...................................... es trobaran a disposició per al cobrament, a les oficines de recptació a sota esmentades, els rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per vies públiques, corresponent a l'any ...............

  Les oficines encarregades del cobrament d'aquests rebuts són les següents:

  ZONA 1a:

  ZONA 2a:

  ZONA 3a:

  ............................

  El pagament de les quotes corresponents a ciclomotors es durà a terme exclusivament a la Casa de la Vila.

  El termini establert per al pagament d'aquests rebuts en període voluntari començarà el propvinent dia ........................... i finalitzarà el dia .......................... Se'n suspendrà el cobrament a partir del dia ........................... i es reiniciarà del dia ......................... al ..................... amb recàrrec del 5 %.

  Transcorreguts aquests terminis de pagament voluntari, hom procedirà sense cap altra notificació ni requeriment, a partir del dia ....................... es procedirà al cobrament dels rebuts que no hauran estat pagats en període voluntari amb un recàrrec del 20 %.

  .........................., ........ d .................. de ................

  El/La secretari/ària L'alcalde/essa

  (signatura) (signatura)

  CITACIÓ

  AJUNTAMENT DE BLANES

  Margarida Camps i Vidal

  C/ Foneria, 12, 2n

  17090 SALT

  Blanes, 15 de maig de 1998

  D'acord amb el Reglament municipal de regulació d'activitats comercials a la via pública, us cito perquè, abans del dia 1 de juliol, us presenteu a la Secretaria de l'Ajuntament de Blanes, plaça de la Vila, 1, qualsevol dimarts o dijous, de 9 a 13 h, per formalitzar la vostra llicència de venda a la via pública.

  La no compareixença comportarà la retirada de la llicència.

  La secretària de l'Ajuntament

  (signatura)

  Eulàlia Dosrius Notari

  DILIGÈNCIA

  AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR Ref.: X89096

  DILIGÈNCIA per a fer constar que la senyora Joaquima Altimiras i Sors, funcionària adscrita a la Secretaria General de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, ha estat nomenada secretària del Consell de la Vila, organisme consultiu de l'Alcaldia, de nova constitució.

  Malgrat de Mar, 13 d'abril de 1998

  El secretari general

  (signatura)

  Manel Roman i Capdevila

  EDICTE

  Edicte d (institució, departament, oficina) ................................. per sotmetre a informació pública l'expedient sobre ...............................................................................

  EDICTE

  Se somet a informació pública l'expedient sobre ............................................................ en la part que fa referència a ............................................................................................

  Aquelles persones que estiguin interessades a examinar-lo podran fer-ho a les oficines d......................................., situades a .......................................... Dins del termini de ...................... dies, a partir de la data de publicació d'aquest edicte, podran adduir-hi allò que considerin convenient.

  ..........................., ............. d .................. de ...........

  (càrrec)

  (signatura)

  INFORME

  Núm. d'expedient: T09096

  Òrgan que sol·licita l'informe: Alcaldia

  Assumpte: queixa veïns

  RELACIÓ DE FETS

  1. El dia 2 de maig de 1996 la Sra. Mercè Roca i Andreu va presentar una sol·licitud a l'Ajuntament perquè s'actués contra els propietaris del local situat als baixos de l'edifici del carrer del Riu, núm. 27, ocupat pel bar musical Trash, pels sorolls i per l'incompliment de l'horari de tancament establert.

  2. El servei d'Inspecció de l'Ajuntament va sol·licitar a la policia local que comparegués al local esmentat, la qual cosa va fer els dies 19, 20 i 28 de maig.

  3. Segons l'informe de la policia local, cada un d'aquests dies el local va tancar les portes puntualment, a les tres de la matinada, tal com estableix l'ordenança municipal. Pel que fa als sorolls, l'informe indica que eren mínims i en cap cas molestos.

  CONCLUSIÓ

  Per tant, considerem que no és procedent d'iniciar cap expedient sancionador contra els propietaris del local esmentat.

  La cap del Servei d'Inspecció

  (signatura)

  Júlia Contraig Molins

  Torelló, 7 de juny de 1998

  Annex: informe de la policia local de Torelló

  INVITACIÓ

  Josep Ruscalleda Rodríguez, alcalde de Banyoles,

  es complau a convidar-vos a la inauguració de l'exposició d'aquarel·les «Paisatges de la meva terra», de la pintora Antònia Martí i Badia, que es farà a la seu de l'Ateneu Cultural el dia 23 d'octubre, a dos quarts de vuit del vespre.

  Banyoles, 10 d'octubre de 1998

  (Després de l'acte se servirà un refresc. Us preguem que confirmeu l'assistència trucant al telèfon 88 88 88. Cal presentar aquesta invitació.)

  NOTIFICACIÓ

  Sr. Joan Minguet Pons

  Carrer del Raval, 10

  26089 Artesa de Segre

  Us notifico que amb data 28 de juliol el Ple de l'Ajuntament va dictar la resolució que aprova el Projecte d'urbanització del carrer del Raval, la transcripció literal de la qual és la següent:

  Relació de fets

  El 4 de juny de 1998, la Comissió d'Urbanisme d'Artesa de Segre va aprovar el Pla parcial d'urbanització del carrer del Raval.

  El 5 de juliol de 1998, la Comissió d'Urbanisme d'Artesa de Segre va aprovar el pressupost d'execució d'aquest projecte, el qual és de 2.985.000 pessetes.

  El 10 de juliol es va emetre la proposta de resolució corresponent.

  Fonaments de dret

  D'acord amb el que estableix l'article 50 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal de règim local de Catalunya, la competència per aprovar projectes d'urbanització correspon al Ple de l'Ajuntament.

  Resolució

  El Ple de l'Ajuntament, en sessió tinguda el dia 28 de juliol, ha resolt aprovar el Projecte d'urbanització del carrer del Raval, el pressupost d'execució del qual és 2.985.000 pessetes".

  Podeu interposar recurs ordinari contra aquesta resolució en el termini d'un mes a comptar des de la data de la notificació. També n'hi podeu interposar qualsevol altre que considereu procedent.

  L'alcaldessa

  (signatura)

  Assumpta Vila Forns

  Artesa de Segre, 5 d'agost de 1998

  OFICI

  AJUNTAMENT

  DE GIRONA

  Josep Martínez Colet

  Centre Català del Llibre

  Abat Oliba, 4, baixos

  17002 GIRONA

  Senyor,

  D'acord amb la decisió de l'últim ple municipal, us trametem, com és habitual, un exemplar de l'últim llibre, editat per diverses editorials, que ha rebut la col·laboració econòmica i el suport tècnic de l'Ajuntament.

  Atentament,

  La cap de l'Àrea de Publicacions

  (signatura)

  Ester Rovira Laborda

  Figueres, 12 de març de 1998

  PARTICIPACIÓ o BITLLET DE LOTERIA

  LOTERIA NACIONAL

  SORTEIG DE NADAL

  ASSOCIACIÓ El portador participa amb la quantitat

  DE VEÏNS de MIL CINC-CENTES PESSETES en el bitllet

  LES CORTS de la Loteria Nacional:

  Pl. Comes, 35 25.792

  Tel. 330 66 99

  08028 BARCELONA del sorteig que tindrà lloc a Madrid el

  dia 22 de desembre de 1998

  Taló núm. 03978 El dipositari,

  (signatura o segell)

  Associació de veïns Les Corts

  Tot taló estripat o esmenat és nul.

  Caduca als tres mesos.

  RESOLUCIÓ

  Exp.: 070470

  Títol: gual c/ Ribes, 41

  Relació de fets

  1. La senyora Purificación Barrios Gómez va presentar, en data 6 de novembre de 1996, una sol·licitud de llicència de gual per a un garatge particular al local situat al carrer de Ribes, 41.

  2. En la inspecció corresponent s'ha comprovat que el local té 27 m2.

  Fonaments de dret

  1. L'article 5.3 de l'Ordenança municipal de guals estableix que la superfície mínima per a l'estacionament de vehicles en locals és de 55 m2.

  Resolució

  Per tant, resolc:

  Denegar a la senyora Purificación Barrios Gómez la llicència de gual sol·licitada.

  Artesa de Segre, 27 de novembre de 1998

  L'alcalde

  (signatura)

  Jacint Bolufer i Coromina

 • Documents per a l'empresa

 • ACTA

  ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR Acta núm. 14

  DE LA FUNDACIÓ BOSCH I SINDREU

  Data: 30 d'octubre de 1998.

  Lloc: sala de reunions del local de la Fundació

  Hora d'inici: 19.30 h

  Assistents:

  Sra. Elena Nieto Campí, presidenta

  Sr. Ernest Àrboles i Cifuentes, vocal

  Sra. Àngels Florensa i Riera, vocal

  Sra. Izaskun Sarasola Urroitia, vocal

  Sr. José Ignacio Contreras Martí, secretari

  Han excusat la seva absència:

  Sr. Pere Molina Vilaró

  Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

  2. Lectura de la memòria d'activitats per a l'any 1997.

  3. Presentació del programa d'activitats per a l'any 1998.

  4. Aprovació de l'estat de comptes i del pressupost.

  5. Torn obert de paraules.

  Acords:

  1. S'aprova sense cap esmena l'acta de la sessió anterior.

  2. S'acorda afegir a la memòria de l'any 1997 una referència a la mort del senyor Antonio del Corral Barrio, benefactor de la Fundació.

  3. S'afegeix a les previsions per a 1998 l'edició d'un butlletí intern de la Fundació.

  4. S'aprova l'estat de comptes i el pressupost, amb les modificacions que es recullen en l'annex núm. 1.

  La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

  El secretari Vistiplau.

  (signatura) La presidenta

  (signatura)

  AVÍS

  AVÍS

  El concert Cançons populars del País Basc, que avui divendres havia d'oferir Eva Juste Santolària a la parròquia de Sant Just i Pastor, s'ha hagut d'ajornar per malaltia de la cantant. En aquest mateix butlletí anunciarem la nova data del concert tan aviat com es pugui concretar. Les entrades ja adquirides seran vàlides per a la nova data. Les persones que ho desitgin podran recuperar l'import de les entrades ja adquirides a la secretaria de la Junta.

  Disculpeu les molèsties.

  Junta d'Activitats Culturals del Barri de la Ribera

  Mataró, 8 de març de 1998

  CAPÇALERA DE FAX

  Per a:

  De:

  Fax núm.:

  Emissor/a:

  Telèfon:

  Fax núm.:

  Data:

  Nombre de fulls

  (incloent-hi aquest):

  Observacions:

  (Si teniu cap problema amb la recepció, truqueu al telèfon 888 88 88)

  CARTELL

  Modelos de documentos: Administrativos y comerciales

  CERTIFICAT

  Antonio Hidalgo Sort, com a gerent de l'empresa Afrisa, SA, que té el NIF/CIF G877 44 44A i el domicili al carrer Gran, 23 de l'Hospitalet de Llobregat, CP 0890,

  CERTIFICO:

  Que Mercè Comas Soler, que té el NIF 39 999 999 V i el domicili al carrer de la Font, 64 de l'Hospitalet de Llobregat, ha treballat per a aquesta empresa durant l'exercici 1997, i que a l'efecte de l'impost sobre la renda de les persones físiques s'han fet les operacions següents:

  Retribució íntegra .................................................. 2.937.486 PTA

  Quotes a la Seguretat Social .................................. 187. 791 PTA

  Retencions a compte de l'IRPF ............................... 499.374 PTA

  I, perquè consti i tingui els efectes que correspongui davant la Delegació d'Hisenda, signo i lliuro aquest certificat.

  Barcelona, 30 d'abril de 1998

  Signatura

  COMUNICAT o CIRCULAR

  GASA comunica a tots els seus possibles usuaris que, per causes alienes a l'empresa, es veu obligada a tallar el subministrament de combustible a les persones ubicades a l'àrea del Maresme.

  És voluntat d'aquesta empresa restablir com més aviat millor el nostre servei.

  Barcelona, 15 d'abril de 1998.

  La Direcció

  CONTRACTE

  CONTRACTE PRIVAT DE COMPRAVENDA

  Dades de les parts contractants

  D'una part, com a venedora, la Sra. Maria Molins i Claver, amb el DNI número 44 444 444, amb domicili al carrer de Mallorca, 346, 1r 2a, 08025 Barcelona.

  I de l'altra, com a comprador, el Sr. Isidre Puig i Gener, amb el DNI número 66 666 666, amb domicili a l'avinguda de Sarrià, 60, pral. 3a, 08014 Barcelona.

  Ambdues parts actuen en nom propi i es reconeixen capacitat legal per a aquesta mena d'actes.

  Finalitat

  La venda de la finca situada al terme municipal de Viladecans que confronta, a la part superior, amb la masia denominada "Can Marçal" i, a la part inferior, amb el camí veïnal que porta a la finca esmentada.

  La finca és propietat de la Sra. Maria Molins i Claver per herència.

  Pactes

  1. La Sra. Maria Molins i Claver ven i transfereix al Sr. Isidre Puig i Gener, que compra i adquireix el ple domini amb tots els seus drets de la finca abans descrita.

  2. La part venedora entrega en aquest acte a la part compradora la possessió de la finca venuda.

  3. El preu de venda de la finca és de 15.000.000 (quinze milions) de pessetes, que són entregades en aquest acte pel comprador a la venedora.

  4. La finca es ven al corrent d'impostos, taxes i contribucions.

  5. L'escriptura pública s'atorgarà en el moment que ho demani la part compradora.

  6. Totes les despeses de l'escriptura pública de compravenda i inscripció de la finca al Registre de la Propietat seran a càrrec del comprador.

  I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, el signem en tres exemplars.

  Barcelona, 4 de gener de 1998

  LA VENEDORA EL COMPRADOR

  (signatura) (signatura)

  Maria Molins i Claver Isidre Puig i Gener

  CONVOCATÒRIA

  LOGOTIP

  AGBAR

  SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA, SA

  Convocatòria Junta General ordinària d'accionistes

  Per acord del Consell d'Administració, adoptat amb intervenció del lletrat assessor, i de conformitat amb el que disposen el text refós de la Llei de societats anònimes i els Estatuts Socials, es convoca Junta General ordinària d'accionistes d'aquesta societat, que se celebrarà a Barcelona, a l'Auditori de Banca Catalana, avinguda Diagonal 662-664, el dia 21 de maig de 1998, a les 12.30 hores, en primera convocatòria, o al mateix lloc i mitja hora més tard, en segona convocatòria, en el supòsit que, per manca del quòrum legal necessari, no es pogués celebrar en primera convocatòria, per, previ informe de la Presidència, sotmetre a examen i aprovació els assumptes compresos en el següent:

  Ordre del dia

  Primer - Lectura i aprovació de l'acta anteriror.

  Segon - Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, corresponents a l'exercici de 1998, verificats juntament amb els informes de gestió, individual i consolidat, pels auditors de comptes de la companyia, de la gestió del Consell d'Administració, de la Presidència i de la Direcció de la societat, així com de les operacions d'actualització i del balanç actualitzat d'acord amb el Reial decret llei 7/1998 i el Reial decret 2607/1998.

  Tercer - Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat i del repartiment de dividend actiu corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 1998.

  Quart - Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies de la societat, dintre dels límits i amb els requisits establerts per la normativa vigent, deixant sense efecte l'autorització anterior.

  Cinquè - Cessaments, ratificació i nomenament de consellers, així com la fixació del seu nombre.

  Sisè - Delegació de facultats per a l'execució dels acords adoptats.

  Setè - Precs i preguntes.

  A partir de la present convocatòria, els socis podran examinar al domicili social i obtenir de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'accionistes, els informes de gestió individual i consolidada i els informes dels auditors de comptes, i podran, igualment, demanar l'enviament gratuït d'aquests documents.

  Des de la publicació de la present convocatòria, els socis podran sol·licitar per escrit abans de la Junta General d'accionistes, o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia.

  Podran assistir a la Junta General convocada els accionistes que posseeixin individualment o agrupadament 100 o més accions, i que amb cinc dies d'antelació com a mínim a la data de la primera convocatòria estiguin inscrits als registres del Servei de Compensació i Liquidació de Valors o a entitats adherides a aquest.

  A tal efecte, els accionistes hauran d'assistir a la Junta General proveïts de la corresponent targeta d'assistència expedida pel Servei de Compensació i Liquidació de Valors o per l'entitat adherida en la qual hagi realitzat l'esmentat registre o per la mateixa societat.

  Els accionistes que no assisteixin a la Junta General podran fer-s'hi representar a través d'una altra persona, complint els requisits i formalitats exigits pels Estatuts Socials i per la Llei de societats anònimes.

  Es fa saber als senyors accionistes que el Consell d'Administració, per facilitar l'elaboració de l'acta de la reunió, ha acordat requerir un notari perquè assisteixi a la Junta i aixequi la corresponent acta notarial, de conformitat amb l'article 114 del text refós de la Llei de societats anònimes i disposicions concordants.

  S'avisa els senyors accionistes que es preveu que la Junta se celebrarà en segona convocatòria el dia, lloc i hora expressats anteriorment.

  Barcelona, 19 de març de 1998

  El secretari del Consell d'Administració,

  (signatura)

  Ricardo Fornesa Ribó

  ESTATUTS

  ESTATUTS D'ASSOCIACIONS SENSE AFANY DE LUCRE

  (Model facilitat pel Departament de Justícia)

  Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

  Article 1

  Amb la denominació _______________________________________________ es constitueix l'associació, que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol) i els seus estatuts.

  Article 2

  Els fins de l'associació són:

  1. ______________________________________________________________

  2. ______________________________________________________________

  4. ______________________________________________________________

  5. ______________________________________________________________

  6. ______________________________________________________________

  7. ______________________________________________________________

  8. ______________________________________________________________

  9. ______________________________________________________________

  10. _____________________________________________________________

  En queda exclòs tot ànim de lucre.

  Article 3

  1. El domicili de l'associació s'estableix a _______________________________, i radica al carrer _______________________________, núm. _________ .

  2. El domicili social assenyala l'àmbit d'activitat principal de l'entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal, o internacional) resultarà igualment significativa de l'àmbit territorial.

  Capítol //. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

  Article 4

  Poden formar part de l'associació totes les persones de més de ______ anys. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l'Assemblea General més immediata.

  Els socis menors d'edat, si n'hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

  Article 5

  Són drets dels membres de l'associació:

  1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

  2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

  3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

  4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

  5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

  6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió dela Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.

  7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

  8. Rebre infdormació sobre les activitats de l'associació.

  9. Fer ús dels erveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

  10. Formar part dels grups de treball.

  11. Posseir un exemplar dels estatuts.

  12. Consultar els llibres de l'associació.

  Article 6

  Són deures dels membres de l'associació:

  1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.

  2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions economiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

  3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

  4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

  Article 7

  Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

  1. que ho decideixi la persona interessada, que ha de ocmunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

  2. No satisfer les quotes fixades.

  3. No complir les obligacions estatutàries.

  Capítol III. L'Assemblea General

  Article 8

  1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

  2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

  3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

  Article 9

  L'Assemblea General té les facultats següents:

  a) Modificar els estatuts.

  b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

  c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

  d) Acordar la dissolució de l'associació.

  e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

  f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

  g) Aprovar el reglament de règim interior.

  h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

  i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

  j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

  Article 10

  1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre _______________ i _______________, ambdós inclusivament.

  2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

  Article 11

  1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

  2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.

  3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

  4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

  Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

  Article 12

  1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

  2. Un mínim no superior al 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

  Article 13

  1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

  2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

  3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

  4. Les candidatures que es presentin formalment tenen drets a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

  Capítol IV. La Junta Directiva

  Article 14

  1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. (La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, encara que ha de constar necessàriament d'un president, un secretari i un tresorer.)

  2. L'elecció dels membres d ela Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec. (Cal concretar la durada del càrrec tenint en compte que no pot ser superior a cinc anys.)

  3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

  Article 15

  1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de __________ sense prejudici que puguin ser reelegits.

  2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

  a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius

  b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

  c) baixa com a membre de l'associació

  d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 13.3 dels estatuts.

  3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

  Article 16

  1. La Junta Directiva té les facultats següents:

  a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

  b) Prendre els acords que calgu en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

  c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

  d) Proposar a l'Assemblea General la defensa d el'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

  e) Convocar les assembles generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

  f) Representar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea general perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

  g)

  h) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

  i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

  j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

  k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

  l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconsegui:

  -subvencions o altres ajuts

  -l'ús de locals o eficis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

  m) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es deterrmina a l'article 30.

  n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.

  o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

  Article 17

  1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a ______________.

  2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un ___________ dels membres que la componen.

  Article 18

  1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de le meitat més un.

  2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

  3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

  Article 19

  1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

  2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

  Article 20

  Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

  Capítol V. El president i el vicepresident

  Article 21

  1. Són pròpies del president les funcions següents:

  a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

  c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

  d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

  e) Visar les actes i els certificats confeccionats pels secretari de l'associació.

  f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

  2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

  Capítol VI. El tresorer i el secretari

  Article 22

  El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documetns de tresoreria. paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

  Article 23

  El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el libre de registre de socis.

  Capítol VII. Les comissions o grups de treball

  Article 24

  La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

  La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

  Capítol VIII. El règim econòmic

  Article 25

  Aquesta associació no té patrimoni fundacional (En cas contrari, cal indicar la quantitat en què es valora.)

  Article 26

  Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

  a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

  b) les subvencions oficials o particulars

  c) les donacions, les herències o els llegats

  d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

  Article 27

  Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

  L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

  Article 28

  L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

  Article 29

  En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

  Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

  Capítol IX. Règim disciplinari

  Article 30

  L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.

  Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

  El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan de govern.

  Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

  Capítol X. La dissolució

  Article 31

  L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

  Article 32

  El patrimoni que tingui l'associació en el moment de la dissolució es destinarà a ________________

  FITXA

 • Client/a - proveïdor/a

 • # Empresa

  # Adreces

  # Localitat

  # Mitjà de transport de mercaderies

  # Condicions de pagament

  # Límits de crèdit donat/rebut

  # Articles que compra/ven

  # Volum de les operacions

  # Agent mitjancer de compres/vendes

  # ...............

 • Magatzem/Fabricació/Eines

 • # Títol de l'element/peça/component

  # Descripció

  # Número de codi de classificació

  # Procedència

  # Ús/aplicació/destinació

  # Quantitat en existència

  # Quantificació de màxims i/o mínims

  # Preu/valoració

  # Caducitat

  # ................

 • Personal/col·laboradors

 • # Dades personals

  # Qualificació professional

  # Secció/especialitat

  # Remuneració

  # Currículum a l'empresa

  # ................

  MEMÒRIA

  COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA

  DELEGACIÓ DE LLEIDA

  MEMÒRIA 1997.

  GENER

  Sessió extraordinària de la Junta de la Delegació.

  FEBRER

  - Conferència sobre El professional i l'impost de successions i donacions, a càrrec del ponent Josep M. Mor Maurici, cap de Gestió d'Economia i Finances.

  MARÇ

  - Conferència sobre La Llei de modernització i millora de l'explotació agrària, a càrrec d'Albert Duaigües Baró, delegat d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

  ABRIL

  - Conferència sobre Mòduls IVA i renda, mòduls agricultors i modificacions i novetats que cal aplicar durant l'any 1997, a càrrec de Javier Miguelena Bobadilla, cap del Servei de la Unitat General de Mòduls.

  MAIG

  - Seminari sobre Renda/97, a càrrec de Daniel Murillo Ruiz, membre del cos d'Inspecció d'Hisenda.

  - Sessió ordinària de la Junta.

  JUNY

  - Seminari sobre El Reial Decret de mesures urgents de caràcter fiscal, foment i liberalització, a càrrec d'Antonio Pueyo Ibars, cap de la dependència de l'Agència Especial Tributària.

  SETEMBRE

  - Festa professional del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

  OCTUBRE

  - Conferències sobre Llenguatge administratiu i comercial amb el professor Josep M. Arrufat Gassió.

  NOVEMBRE

  - Jornada sobre La creació d'empreses cooperatives i societats anònimes laborals, a càrrec del director general de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.

  NOMENAMENT

  GENERALITAT DE CATALUNYA

  Cap de Presidència

  Neus Cócera i Bas, com a cap del Departament de Presidència, i d'acord amb la proposta que el Consell Executiu acordà el proppassat dia 25, us notifico que he resolt de nomenar-vos Cap del Servei de Premsa de la Generalitat.

  (signatura)

  Nom i Cognoms

  Barcelona, 30 de maig de 1981

  NOTA DE TRUCADA O VISITA

  Avís de

  Trucada Visita

  Hora ............... Data ........................

  A l'atenció de ........................................

  De part de .............................................

  Tel. ...........................................

  URGENT

  Ha telefonat Ha vingut

  Tornarà a telefonar Vol que hi vagi

  Vol que li telefoni Ha deixat aquest missatge:

  .......................................................................................

  .......................................................................................

  .......................................................................................

  .......................................................................................

  Rebut per

  ......................................................................................

  REGLAMENT

  AJUNTAMENT DE LA VILELLA BAIXA

  REGLAMENT PER A L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA

  1. Aquesta entitat local ha d'emprar el català per a les seves tasques i relacions.

  2. Les actuacions internes s'han de fer en català.

  3. Tots els impresos utilitzats pels diferents òrgans s'han de redactar en català.

  4. Els rètols indicatius d'oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe d'impresos, els segells de goma i altres elements anàlegs han de ser escrits en català.

  5. Les màquines d'escriure i les impressores dels ordinadors han d'estar adaptades per al funcionament de la llengua catalana.

  6. En els contractes pels quals aquesta administració encarregui, a tercers, estudis, projectes i treballs, farà constar una clàusula en què s'especificarà que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana.

  7. Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques i jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català s'han de fer en llengua catalana, sens perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les, si ho demanen expressament, en castellà.

  8. En les seves comunicacions administratives orals, el personal ha d'emprar la llengua catalana, llevat que l'administrat demani expressament ser atès en castellà.

  9. Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que s'editin, com també els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació, s'han de fer en català.

  10. En les convocatòries per a l'accés a places de personal, ja sigui funcionari, laboral o de qualsevol altra mena, ha de figurar, com a condició obligatòria, que tots els aspirants parlin i escriguin el català segons el nivell que correspongui.

  La Vilella Baixa, 1 de febrer de 1998

  L'ALCALDE

  (signatura)

  Lluís Mercader Garcia

  VAL

  VAL

  500 Ptes.

  Descompte

  En fer una comanda

  superior a 2000 Ptes.

  5. Documents personals

  CARTA PERSONAL

  Collbató, 10 de novembre de 1998

  Benvolgut Xavier,

  Com et va pel país de les barres i les estrelles? Ja t'has acostumat a menjar "hot dogs" i "hamburgers"? Deus enyorar el pa amb tomàquet, oi? En fi, noi, m'ha costat una mica trobar el moment de posar-me a escriure, però t'ho vaig prometre i aquí ho tens.

  Et va bé la feina? Confio que t'hagin tractat bé, perquè diuen que per aquí on vius ara quan es tracta de treballar s'hi posen de valent. Però vaja, això de treballar a tu no t'ha fet mai por. Encara que penquis molt, fes el favor de buscar un momentet per contestar-me. També he aconseguit el teu número de telèfon i si la resposta es fa esperar gaire t'hauré de trucar (amb cobrament a destinació, per descomptat).

  Per aquí tot continua més o menys igual. Fa una setmana vaig sopar amb en Joan i em va comentar que ja té el bitllet per a venir-te a veure per Nadal. Ja em fa enveja, ja, però fins que no trobi algú que em subvencioni el viatge m'hauré de conformar amb el correu.

  No m'allargo més. Rep una forta abraçada.

  Ramon

  (signatura)

  CURRÍCULUM

  CURRÍCULUM D'EULÀLIA BARCELÓ I PALLACH

  DADES PERSONALS

  Eulàlia Barceló i Pallach

  DNI: 77 777 777

  Nascuda el 15 d'octubre de 1969 a Barcelona.

  Domiciliada a Gavà, passatge de la Font, 24, 3r 1a, CP 08850

  Telèfon: 444 44 44

  ESTUDIS REALITZATS

  COU a l'institut Verdaguer de Barcelona, l'any 1987

  Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Comercials a la Universitat de Barcelona, l'any 1992

  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  Administrativa a la Secció de Comptabilitat de l'empresa Telsa, SA de Barcelona de 1992 a 1994, fent tasques de comptabilitat analítica d'explotació i comptabilitat de costos i previsions.

  Cap del Departament de Comptabilitat a l'empresa Minosa de Barcelona de 1994 a 1997, portant a terme la comptabilitat analítica informatitzada de l'empresa.

  DADES COMPLEMENTÀRIES

  Carnet de conduir B

  Vehicle propi

  Gavà, 8 de març de1998

  SALUDA

  La presidenta de la

  Companyia Catalana de Mines

  Saluda

  la senyora Sagrament Torné, cap de l'empresa

  Velsa, i es complau a convidar-la a la celebració

  del X aniversari de la nostra empresa, que tindrà

  lloc a l'avinguda de la Font, número 22 de Girona,

  el dia 1 d'octubre de 1998, a les 12 h del matí.

  Rosa Nebot i Sants

  es complau a expressar-li el testimoniatge de la

  seva consideració més distingida.

  Girona, 2 de setembre de 1998

  TARGETA

  Logotip

  Montserrrat Juncosa i Pau

  Coordinadora general

  C/ xxxx, 33 4t 4a

  46758 REUS 765778873

  ÍNDEX


  A


  MODELS DE DOCUMENTS

  1

  1

  MODELS DE DOCUMENTS

  Modelos de documentos: Administrativos y comerciales
  Descargar
  Enviado por:Pickulina
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar