Imagen, Audiovisuales y espectáculos


Matrix i el mite de la caverna # Matrix y el mito de la caverna


Matrix i el mite de la caverna # Matrix y el mito de la caverna

I EL MITE

DE LA CAVERNA

2Bat-4

1-PRESENTACIÓ DEL MITE DE LA CAVERNA:

Reproducció del fragment:

Explicació dels símbols:

Segons Plató es pot representar l'estructura de la realitat mitjançant el mite de la caverna.

La cova representa el món sensible (imatges/ombres) i per tant al món intel·ligible (idees), el món en que coneixem i que per a nosaltres és la realitat perqué no en coneixem cap més, per això al veure el món veritable; o no seriem capaços de veure'l al principi, ni de compendre'l, i quan per fí l'haguessim comprés i anessim a explicar-ho als nostres companys de la cova no ens creurien i ens matarien perqué ells seguirien creien el la realitat sensible que han conegut tota la seva vida perque encara no han estat capaços de veure la realitat suprema.

Les ombres representen a les coses que ens transmeten les idees, que són per a Plató bàsicament una realitat i, secundariament el concepte d'aquesta realitat.

La llum del foc representa la llum del sol que seria la llum del bé, que ens ensenya la realitat suprema, i la suprema realitat, el límit superior del món jerarquic de les idees.

Justificació del mite en funció del coneixement:

El mite de la caverna en funció del coneixement està relacionat d ela següent manera: el món sensible que apareix (ombres/imatges que són reflexe dels objectes reals) representen l'opinió. Per als homes que romànen dintre de la caverna la realitat és la representació de les imatges reals, és la seva opinió. En canvi per l'home que ha vist la veritable realitat del món ha conegut els objectes reals i mitjançant el raonament ha pogut compendre els objectes matemàtics, els objectes relas, i per tant les idees, ha arribat fins aquesta conclusió mitjançant la ciència i l'experimentació de les idees supremes, mentre que les idees que estàven per sota de la llum del sol representen la pluralitat de les idees que són les que veuen els homes de la caverna.

2-PRESENTACIÓ DE LA PEL·LÍCULA:

Argument de la pel·lícula:

Thomas Anderson (més tard Neo, el protagonista) un inquiet jove informàtic: ha percebut alguna cosa misteriosa al seu voltant i està disposat a descubrir la veritat, i per això s'unirà a un grup rebel que esta dirigit per un tal Morpheo...Un dia una dona del grup rebel contacta amb ell i li diu que ve d'una dimensió futura situada 2000 anys més enllà. S'adona, llavors, que la realitat en que evolucionen els homes- i ell mateix- és nomès un món virtual destructiu, al qual anomenen la Matrix dirigit per les màquines inteal·ligents, que utilitza als humans com a font vital d'energia.

Morpheus i el seu grup lluitan contra els especialitzats agents de Matrix per salvar el món i confíen en la profecia sobre un “elegit” que salvarà a l'humanitat i creuen que aquest elegit és Neo. Neo és instruit per la tripulació de la nau pirata del grup rebel; primer li mostren el món real, i li expliquen que ell es l'escollit i que ha de alliberar la seva ment per poder arribar a compendre el món real que acava de descobrir. El porten davant l'horacul, una dona que ha escrit la profecia i li diu a Neo que ell no és l'escollit.

Mentres tant un membre del grup (Cifra) és un impostor ja que s'uneix al grup de les màquines i els promet que els hi entregarà els còdigs de l'ultima ciutat humana SION, que nomès poseeix Morpheo. Cifra fa això perqué creu que és millor viure en el món irreal i ser ignoran que no saber la veritat i patir.

Cifra els entrega a Morpheo pero Neo i Triniti (una component del grup) el van a salvar. L'aconsegueixen rescatar; Triniti i Morpheo aconsegueixen tornar a la nau pirata, però Neo és atrapat per un agent de Matrix, i manten una lluita amb ell. Guanya Neo, i va correns a buscar una altre sortida cap al món real (un telèfon que el desconecti de Matrix) qual l'ha trobat uns agents el disparen i Neo mort, però resusita i és en aquest moment quan Neo és capaç de compendre el món de Matrix, ell és l'elegit, per fí ha aconseguit veure la realitat suprema i és capaç de canviar Matrix, ell és l'escollit.

Destacar els punts significatius del mite de la caverna:

Aquesta pel·lícula és una clara aplicació del mite de la caverna; el món Matrix correspondria a la cova, el món virtual (simulació interactiva) correspondria ales imatges que els homes de la caverna veuen reflexades a la pared, per a ells la realitat igual que per als membres de Matrix el seu món virtual és real perqué viuen en la ignorancia i la seva opinió sobre els objectes que veuen és que són la realitat suprema. La llum del foc correspondria a el grup format per Morpheo que fa veure la realitat a Neo, amb l'ajuda d'una pastilla blava que el fa abandonar el món irreal (interactiu) en que vivia i que sempre l'havia enganyat perque vivian en la ignorancia ja que no coneixa el món real pel qual arriba més endavant gracies a l'experiencia i el raonament que li dónen els membres rebels.

Quan Neo veu la realitat el principi li costa creure-la i de fet fins al final de la pel·lícula no és capaç d'entendre-la, és difícil per a ell conèixer un món el qual és totalment diferent al que ell creia que era realitat, però finalment es capaç de compendre el món real que li han mostrat i per tant també compren el món Matrix i quan per fí compren el món Matrix per mitja del raonament és quan llibera la seva ment i és capaç de explicar , compendre i entendre el món virtual i per tant també és capaç de controlar-lo i de fer que canviï.

3-CONCLUSIÓ

Correspondència de cada afirmació epistemològica continguda en el mite de la caverna amb el seu equivalent a la pel·lícula:

Al mite le la caverna l'obejecte de sensació són les imatges (ombres)a la pel·lícula l'objecte de sensació és el món virtual anomenat MATRIX. L'objecte de creença al mite de la caverna són les coses naturals, els ésser vius i els objectes artificials que a la pel·lícula corresponen al grup de rebels (Morpheo, Triniti; Tanque, Ratón...). L'obejcte del raonament discursiu són les entitats matemàtiques, en el cas de la pel·lícula són els raonaments que fa Neo amb l'ajuda de Morpheo sobre el món real i el món en el que viuen els humans ( el virtual) mitjançant els raonament que li dóna Morpheo Neo és capaç d'entendre la veritat suprema. L'objecte de intuïció en el mite de la caverna són les idees ( la realitat exterior a la caverna) en el cas de la pel·lícula Matrix correspon a SION (l'última ciutat humana que queda sota terra aprop del nucli on encara fa calor), el mñón extereor que està arrasat i enveït per les màquines desde que se'ls va donar IA (intel·ligència artificial).

INDEX

1-PRESENTACIÓ DEL MITE DE LA CAVERNA:

-REPRODUCCIÓ DEL FRAGMENT

-EXPLICACIÓ DELS SÍMBOLS

-JUSTIFICACIÓ DEL MITE EN FUNCIÓ DEL CONEIXEMENT

2-PRESENTACIÓ DE LA PEL·LÍCULA:

-RESUM DEL ARGUMENT

-DESTACAR ELS PUNTS SIGNIFICATIUS DEL MITE DE LA CAVERNA

3-CONCLUSIÓ

-CORRESPONDÈNCIA DE CADA AFIRMACIÓ EPISTEMO-

LÒGICA CONTNGUDA EN EL MITE DE LA CAVERNA AMB

EL SEU EQUIVALENT A LA PEL·LÍCULA
Descargar
Enviado por:Gatita
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar