Educación y Pedagogía


Maltractament infantil


ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ 2

2. EL MALTRACTAMENT INFANTIL 3

2.1. Definició 3

2.2. Indicadors que es poden observar en un infant maltractat 5

3. OPINIÓ PERSONAL 10

4. FONTS CONSULTADES 12

INTRODUCCIÓ

El maltractament infantil, amenaça al desenvolupament i/o creixement dels infants.

Existeixen diferents tipus de maltractament: el maltractament i l'abandonament físic; l'abús sexual; el maltractament i abandonament emocional; el maltractament prenatal, el Síndrome de Münchhausen per poders i el maltractament institucional. Definirem els diferents conceptes i enumerarem els indicadors que es pot observar en un infant maltractat, aquests poden ser físics o de comportament.

EL MALTRACTAMENT INFANTIL

DEFINICIÓ

Entenem el maltractament infantil, com a qualsevol acte per acció o omissió,negligent, no accidental, que priva a l'infant als seus drets i al seu benestar, que amenaça o interfereix al seu desenvolupament físic, psíquic i social. Els autors d'aquest maltractament poden ser persones, institucions o la pròpia societat.

Existeixen diferents tipus de maltractament:

 • El maltractament físic és l'acció no accidental d'algun adult que provoca un dany físic o malaltia risc a l'infant, o bé que l'exposa en un alt risc de patir-ho com a conseqüència d'alguna negligència intencionada. Incloent cops, rascades, fractures, punxades, cremades, mossegades, sacsejades violentes, etc.

 • L'abandonament físic és la situació en què les necessitats del menor (alimentació, higiene, seguretat, atenció mèdica, vestuari, educació, vigilància...), no són ateses adequadament per cap adult que convisqui amb la criatura.

 • L'abús sexual és qualsevol classe de plaer sexual amb un infant, per part d'un adult des de una posició de poder o d'autoritat. No és necessari que existeixi un contacte físic (en forma de tocaments o de penetració) per a considerar que existeixi un abús sexual, sinó que es podria utilitzar a la criatura com a objecte d'estimulació sexual, incest, violació, vexació sexual. Tocament a un infant amb o sense roba; forçar o permetre a un infant que toqui de manera inapropiada a l'adult; seducció verbal; sol·licitud indecent; exposició d'òrgans sexuals a un infant per obtenir gratificació sexual; realització de l'acte sexual en presència d'un menor; masturbació en presència d'un infant; pornografia, etc.

 • El maltractament emocional venen a ser les conductes dels pares, de les mares o cuidadors així com insults, rebutjos, amenaces, humiliacions, depreciar, burles, critiques, aïllament, atemorització que pot causar deterioro en el desenvolupament emocional, social i /o intel·lectual de l'infant.

 • Abandonament emocional és la situació en què l'infant no rep l'afecte, l'estimulació, el recolzament o protecció per cadascun dels estadis d'evolució. Quan el nen plora, riu o intenta aproximar-se o interaccionar, no obtenen resposta per part de la mare, el pare o cuidadors.

 • Maltractament prenatal és aquell maltractament i/o abandonament del fetus. Ja sigui rebutjant l'embaràs; falta de seguiment mèdic; consum inadequat de drogues o de tabac o alcohol; excés de treball corporal, negligència personal d'higiene o alimentació; etc.

 • Síndrome de Münchhausen per poders és quan els pares o cuidadors, sotmeten a l'infant a continues exploracions mèdiques, subministrament de medicaments o ingressos hospitalaris, al·legant símptomes ficticis o generats de manera activa per part de l'adult.

 • Maltractament institucional és qualsevol legislació, procediment, actuació o omissió, procedent dels poders públics. L'actuació derivada d'un professional que comporti abús, negligència, problemes de salut, de seguretat, l'estat emocional, el benestar físic, la correcta maduració o que violi els drets bàsics de l'infant.

INDICADORS QUE ES PODEN OBSERVAR EN UN INFANT MALTRACTAT

MALTRACTAMENT FÍSIC:

 • Lesions cutaneo-mucoses

 • Lesions dentals

 • Lesions osteo-articulars

 • Lesions orgàniques internes (neurològiques, oculars, òtiques, viscerals i toràciques)

 • Mostra por davant dels seus pares o cuidadors

 • Plora quan s'acaba la classe i ha de tornar a casa

 • Es mostra cautelós respecte el contacte físic amb els adults

 • Presenta problemes a l'escola o fracàs escolar

 • És passiu, retragut, tímid i s'espanta sovint, té tendència a la soledat i a l'aïllament

 • Exterioritza indiferència i apatia o bé impulsivitat i hiperactivitat

 • Mostra estrès emocional no justificat amb ansietat, pors i/ o conductes extremes d'agressivitat

 • Té una baixa autoestima

 • Comet actes vandàlics o delictius

 • Abusa de l'alcohol i/o les drogues

ABANDONAMENT FÍSIC:

 • Conseqüències per negligència en l'alimentació com malnutrició

 • Conseqüències per falta d'higiene

 • Per despreocupació en l'atenció de malalties i dels cuidadors bàsics de salut

 • Conseqüències per falta de seguretat

 • Conseqüències per negligències de la odontologia

 • Problemes d'aprenentatge, retard en el llenguatge, etc

 • Dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat

 • Presenta conductes dirigides a cridar l'atenció de l'adult

 • Té comportaments antisocials, presenta apatia, etc

 • Roba, mendica o realitza treballs inapropiats per l'edat

ABÚS SEXUAL:

 • Dificultat per caminar o asseure's

 • Roba interior trencada o ensangonada

 • Excoriacions, abrasions i /o hematomes al pubis, part interior de les cuixes i dels genolls

 • Eritema o erosions i /o petèquies entre el paladar tou i dur

 • Hematomes per succió al coll o pits

 • Hemorràgia o lesions genital o rectal

 • Vulvitis i vulvovaginitis

 • Presència de semen a la pell

 • Malalties de transmissió sexual

 • Defecació dolorosa

 • Ruptura de l'himen o dilatació de 5-6mm

 • Dilatació anal de 15mm

 • Té por a una persona i /o lloc específic i té por a adults del sexe oposat

 • Exhibeix un comportament de seducció o eròtic

 • Mostra por o ansietat al fet de canviar-se davant d'altres

 • Presenta trastorns en el control d'esfínters

 • Presenta trastorns com anorèxia i bulímia

 • Presenta trastorns neuròtics o de relació (estructures obsessives, fòbies, ansietat, etc)

 • Té baixa autoestima i sentiments de culpabilitat

 • Abusa d'alcohol i/o drogues

ABANDONAMENT I MALTRACTAMENT EMOCIONAL:

 • Retràs en el creixement

 • Plagiocefàlia i àrees de alopècia

 • Retard en les adquisicions maduratives, problemes d'aprenentatge, disminució en la capacitat d'atenció, fracàs escolar

 • Retard en el desenvolupament psicomotor

 • Mostra desconfiança cap a l'adult en les seves promeses

 • És apàtic en les relacions amb els progenitors

 • Busca contactes físics inapropiats

 • S'inhibeix en el joc amb d'altres nens; comportaments antisocials; absència de resposta davant d'estímuls socials

 • Mostra comportaments de massa adult o massa infantil

 • Dificultat d'adaptació a situacions quotidianes

 • Presenta conductes dirigides a cridar l'atenció de l'adult

 • Mostra poca destresa per la comunicació amb adults o nens

 • Comportaments agressius o tímids, passius i espantadissos

 • Trastorns d'aprenentatge i retràs en el llenguatge

 • Trastorns de la son (insomni, terror nocturn...); trastorns alimentaris i trastorns amb el control d'esfínters

 • Trastorns neuròtics o de relació (estructures obsessives, fòbies, ansietat...)

 • Té una baixa autoestima i visió negativa del món i dels progenitors

 • Vandalisme, activitats delictives, agressivitat, violència

 • Activitat sexual avançada

 • Abús de drogues i/o alcohol des de molt aviat

MALTRACTE PRENATAL:

 • Patiment fetal o mortinnat

 • Prematuritat

 • Baix pes al néixer

 • Retràs en el creixement intrauterí

 • Microcefàlia

 • Síndrome d'abstinència o manifestacions fenotípiques

 • Malformacions congènites

 • Danys cerebrals

 • Infecció de transmissió

 • Retràs del desenvolupament psicomotor

 • Trastorns de conducta i de comportament

 • Problemes i dificultats d'aprenentatge

SÍNDROME DE MÜNCHAUSEN PER PODERS:

 • Normalment es dóna en infants de 1 mes a 3 anys

 • Els nens i les nenes estan igualment afectats

 • Els símptomes només apareixen en presència de la mare

 • Existeix discordança entre el bon estat de salut de l'infant amb la història de greus símptomes clínics

 • Desordres psicològics

 • Creuen que estan molt malats

OPINIÓ PERSONAL

Penso que el maltractament causa moltes seqüeles i traumes que deixen marcats als infants i no sols quan són petits sinó també d'adults. A part de lo malament que ho puguin passar gràcies a aquests traumes i seqüeles, hi ha un altra tema i és que la seva autoestima acaba pel terra i això també afecta la resta de les seves vides i és una cosa que s'ho hauran de treballar molt i si no és així, els afectarà en tots els àmbits des de l'escola, les amistats, la feina, la nova família que puguin formar, etc.

Quan som petits, creiem que qui mana són els adults, que el què ells diuen i fan és correcte i que hem de fer com ells i el què diuen ells, que no hi ha més opció, són els nostres models a seguir, ja sigui mare, pare, altres familiars, professor, etc. Que passa aleshores? Que si els adults peguen als nens és perquè aquests s'han portat malament, no és pas que l'adult ho faci malament. Si l'adult insulta l'infant, és perquè s'ho mereix. I quan abusa al nen, li fa creure que allò és bo per ell encara que no li agradi i que és el què s'ha de fer. Si els infants no són cuidats degudament, si no han conegut una altra cosa, no es paren a pensar si és correcte el comportament de qui els cuida i que se'ls hi podria donar més atenció.

Tots això a part dels problemes que pot causar a curt termini, què faran aquests nens quan siguin adults? A part de la possiblitat de tenir problemes amb les drogues, problemes per haver cursat pocs estudis, problemes de personalitat i autoestima

El que no és cuidat degudament com cuidarà als seus fills? A la seva parella? Els pares i els adults que ens envolten, és el què agafem per model de referència i quan som grans, la majoria de gent, actua com els seus progenitors, per tan és provable que es repeteixi la història.

El que han abusat d'ell, quins problemes tindrà amb la seva parella? Acceptarà tenir relacions sexuals? potser li serà molt difícil tenir parella pel trauma que té. Ja sigui que la mateixa persona no ho vulgui, o la parella no comprengui quin problema té. Segurament l'afectat se sentirà brut i culpable, donant-se les culpes a ell mateix, la qual cosa farà que per vergonya no vulgui explicar-li el problema.

El maltractat físicament, crec, que a part de certes excepcions, hi ha dos camins per radical que sembli. Un és convertir-se en un/a maltractador/a i l'altre és seguir essent un/a maltractat/da. Un tant per cent minoritari, se n'escaparà. Per una banda, si hem dit que els infants quan siguin adults seguiran l'exemple que han conegut, creuran que aquella és la millor manera d'educar un fill i de tractar-lo i a vegades educar a la parella. Per altra banda aquell infant que ha estat maltractat i creient que no era culpa de l'adult sinó que era culpa seva ja que s'havia portat malament; si la seva parella el pega quan sigui adult, creurà que s'ha portat malament. Ja no parlem de si és una filla que el seu pare la maltracta i també maltracta a la seva mare, quan sigui gran com que ha vist que l'home tenia dret a maltractar a la dona i els fills; provablement permeti que el seu home la pegui a ella i als seus fills, sense fer res per evitar-ho ja que és el què li han ensenyat els adults que sempre fan “el correcte”.

A vegades és difícil creure com aquesta gent pot pensar així, però quan parles amb una persona que han abusat d'ell/a, realment creu que és el culpable de tot per haver-ho permès (tot i que de petit no pogués fer res per evitar-ho). També és realment increïble quan parles amb algú maltractat física o psicològicament, com realment creu que és qui s'ha portat malament i que per tan s'ho mereix i que les coses s'arreglen així. Molt difícil d'entendre-ho amb simples paraules. Suposo que la única manera d'entendre-ho realment, seria posant-se realment dins la pell d'un afectat.

FONTS CONSULTADES

 • www.monografias.com

 • http://www.um.es/facpsi/maltrato/#p1

 • http://www.fisterra.com/guias2/maltrato2.htm#%BFQu%E9%20medidas%20de%20prevenci%F3n%20primaria%20son%20eficaces?

 • http://www.fisterra.com/guias2/maltrato.asp

 • http://www.psicologia-online.com/infantil/maltrato.shtml

 • http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/denuncias2BL/maltratoInfantil/maltratoInfantil.asp

 • http://www.meninos.org/noticias_eventos_es.htm

 • http://www.webislam.com/?idt=5138

 • http://www.aepap.org/previnfad/maltrato.htm

 • http://www.aeped.es/protocolos/urgencias/20.pdf
Descargar
Enviado por:Ninfa
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar