Ciencias de la Salud


Luz e o son e os seus fenomenos


A luz

Os obxetos e a luz : segun se dan luz ou non os obxectos poden ser :

 • luminosos : emiten luz propia .

 • iluminados : os que reciben a luz pero non a teñen .

os obxectos iluminados poden ser :

 • transparentes : deixan pasar totalmente a luz .

 • traslucidos : deixan pasa-la luz pero non se pode ver con claridade .

 • opacos : non deixan pasa-la luz .

Fenomenos relaccionados coa luz :

 • reflexion : e o cambio de direccion cando incide nunha superficie . O raio que chega asuperficie e o raio incidente e o que rebota e o reflectido .

 • refraccion : e o cembio de direccion cando pasa dun medio a outro . O que chega a superficie e incidente e o que atravesa e o refractado .

fenomenos da reflexion : os espellos .

 • planos : a imaxe e igual .

 • convexos: imaxes deformadas e mais alongadas .

 • concavos : imaxes deformadas e mais atachadas.

fenomenos da refraccion : as lentes .

 • diverxentes : forman as imaxes mais grandes

 • converxentes : forman as imaxes mais pequenas

O SON : producese cando un obxeto vibra

Por que se pode distingui-lo son :

 • Duracion : para distinguir un son longo dun curto

 • Intensidade : para distiguir un son forte dun frouxo

 • Ton : para distinguir un son agudo dun grave

 • Timbre : para distinguir dous sons que teñen todo igual

Fenomenos relaccionados co son :

 • eco : producese cando berrase nos espazos abertos de mais de 12 metros fronte unha elevacion .

 • reverberacion : producese en habitacions pechadas de menos de 17 metros e que estea vacia .
Descargar
Enviado por:Patruchi
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar