Ciencias de la Salud


Àcids


Esquema dels àcids

N'hi ha dos tipus, els hidràcids i els oxoàcids.

Els hidràcids, quan NO estan dissociats acaben en HÍDRIC i quan ho estan acaben en UR.

Els oxoàcids quant NO estan dissociats acaben en IC i quant ho estan acaben en AT.

Terminacions

No dissociat

Dissociat

Hidràcids

Hídric

Ur

Oxoàcids

ic

at

Hidràcids:

H Cl

Àcid clorhídric

H+ + Cl-

Clorur

H Br

Àcid bromhídric

H+ + Br -

Bromur

H I

Àcid iodhídric

H+ + I-

Iodur

H f

Àcid fluorhídric

H+ + F-

Fluorur

H2S

Àcid sulfhídric

2H+ + Se2-

Sulfur

H2Se

Àcid selenhídric

H+ + Se2-

Selenur

H2Te

Àcid tel·lurhídric

H+ + Te2-

Tel·lunur

Oxoàcids

H2SO4

Àcid sulfúric

H+ + (SO4) 2-

sulfat

HNO3

Àcid nítric

H+ + (NO3)-

Nitrat

H2C03

Àcid carbònic

H+ +(CO3) 2-

carbonat

H3PO4

Àcid fosfòric

H+ + (PO4) 3-

fosfat
Descargar
Enviado por:Acida
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar