Biblioteconomía y Documentación


Llenguatges documental


'Llenguatges documental'

Universitat de Barcelona

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació

Curs 2002-2003 Grup M2

Anàlisi de contingut i fonaments de llenguatges documental

Examen: primera convocatòria 29 de gener de 2003

En totes les preguntes, o de forma genèrica, doneu les fonts i eines utilitzades, com també, quan siguin realment necessàries, les explicacions i justificacions pertinents. Doneu respostes breus i concises, sense divagacions que no vinguin al cas (que, al cap i a la fi, no hi comptaran).

1a. Compara la següents parella d'encapçalaments i comenta les diferències que hi trobes entre els dos encapçalaments: com s'ha format cada encapçalament, a partir de què, quins conceptes representen (l'encapçalament en conjunt i cada un dels seus elements), quins aspectes, què implica l'ordre dels seus elements... (15%)

Investigació - Austràlia

Austràlia - Investigació

1b. Comenta quins elements formen el registre d'autoritat, reproduït de la Llista d'encapçalaments de matèria en català, i quin tipus de relacions s'hi estableixen. Trobes que les relacions indicades són adients? (Hi afegiries o en trauries alguna?) (25%)

Encapçalament acceptat:

Bestiar (Subd. geog.)

Nota d'abast:

Useu-lo per a les obres que tracten en conjunt del bestiar de tota mena

Emprat per:

Animals de granja

Animals de pagès

Ramaderia

Termes genèrics:

Agricultura
Animals -- Cria i desenvolupament

Animals domèstics

Pastors

Termes relacionats:

Pastures
Pastures -- Explotació

Termes específics:

Ases
Aviram
Bestiar oví

Vegeu també:

classes de bestiar, ex.: Bestiar boví

Fonts:

LCSH: (Livestock)

2. La biblioteca on has començat a treballar té un pressupost tan baix que, a més de no pagar-te gaire ni quan toca, tampoc no paga el rebut de la llum, per la qual cosa la companyia elèctrica n'ha tallat el subministrament. Òbviament, el catàleg automatitzat no es pot consultar. Sort que encara s'hi conserva el de fitxes! Ara bé, com que tampoc no hi havia calefacció, el bibliotecari que hi havia abans va fer servir les fitxes del catàleg d'autors i títols per a encendre l'estufa durant l'hivern passat. Sols s'hi poden consultar, doncs, els catàlegs de matèries: un d'alfabètic i un de sistemàtic. Afortunadament, estan molt ben fets: són molt exhaustius i, a més, tenen un grau d'especificitat molt alt. Cada registre té tants encapçalaments de matèries i signatures com possibilitats diferents hi ha per a llur recuperació. La indexació està feta amb la Llista d'encapçalaments de matèria en català i la classificació amb CDU. Com era previsible, ve una persona:

" Bon dia!... Perdó: bona tarda! Mira: és que no sé per on començar. Un grup de gent del poble volem muntar-hi l'any que ve una representació de la Passió. Ja saps: com les d'Olesa, Esparreguera, Verges, Cervera i altres indrets. A veure si així s'hi apropa algú... Abans, però, voldríem documentar-nos sobre la qüestió i, com que passava pel davant, he pensat “Mira: aquí en deuen tenir alguna cosa.”

" Doncs... No sé... Ben bé, què li interessaria?

" De tot. De les passions catalanes se n'han fet estudis de tots colors que n'estudien els diferents aspectes: el valor literari dels textos teatrals; la dramatúrgia, escenografia, vestuari... el fet teatral en si; el seu vessant folklòric, amb els costums que s'han anat consolidat amb el temps... Voldríem disposar d'una bibliografia amb tots aquests treballs, ja siguin estudis sobre totes les passions en general o sobre alguna d'elles en particular: ens interessa tot.

" Apassionant...

" Oi que sí? Hi ha una cosa que m'interessa especialment: els aspectes religiosos de les representacions de la Passió, la seva consideració com a mostra de la devoció popular i tot això. Abans es feien a les esglésies, em sembla. Al cap i a la fi, l'assumpte és la Passió i mort de Crist.

" L'aspecte religiós... Bé. Anirem fent.

" Sí, el religiós. Nosaltres, de fet, muntarem el text que va escriure un frare del segle XVIII, Antoni de Sant Jeroni. Ara, que no sabem res d'aquest home: ja posats, ¿podem buscar si hi ha alguna cosa sobre la seva vida i obra?

" I tant! Demani tot el que vulgui, que no li cobraré. Alguna cosa més?

" No, ja n'hi ha prou, de moment. Miri, si li fa servei, porto una llista d'autors que han escrit sobre la qüestió...

" No es molesti: haurem de buscar per matèries. És una llarga història...

" Ah! Per matèries? I com es busca això? Per cert, ¿no està una mica fosca, aquesta sala?

Doncs això mateix: com buscaràs això? Amb el que saps et serà fàcil:

 • Fer l'anàlisi de contingut de la pregunta feta: dóna'n un breu resum indicatiu destacant-ne els temes, la forma i els aspectes rellevants de la pregunta, etc. (10%)

 • Indicar quins encapçalaments de matèria buscaries al catàleg per trobar la informació desitjada. Fes els comentaris que creguis necessaris. (15%)

 • Dir sota quines signatures de CDU podries trobar informació sobre els temes que proposa l'usuari. Dóna les notacions que consideris que poden reflectir el contingut informatiu: t'interessa, com en el cas de la indexació, tenir diferents punts d'accés per als diferents aspectes que es demanen. Al catàleg, la CDU serveix com a element de recuperació, no com a topogràfic. (15%)

De la Gran enciclopèdia catalana:

passió

Representació de la passió de Crist provinent del drama litúrgic medieval i, en darrer terme, del cant litúrgic de la pàssia. Entre les més conegudes hi ha la d'Oberammergau, a Baviera. Als Països Catalans, ja en dates molts reculades hi ha petits drames en llatí sobre la resurrecció que originaren aviat peces breus en llatí i català o en català sol, alguna de les quals s'ha conservat fragmentàriament. [...] El text més conegut d'aquesta època és l'atribuït a Antoni de Sant Jeroni poc després del 1773, base de diversos arranjaments, que s'han anat seguint durant els s. XIX i XX. Al s XX ha conegut versions completament noves de la Passió, com les que s'han anat succeint a Esparreguera i a Olesa, d'un to molt tradicional, o la que hom representà uns pocs anys a Horta, d'una ambiciosa novetat. En conjunt, el drama de la Passió ha perdurat a les terres catalanes [...] i hi ha estat un dels espectacles més populars, repetit cada any durant la quaresma i els dies de Setmana Santa, a l'església, a la plaça, al teatre o durant una processó. Aquesta supervivència tan notable no s'ha donat potser en cap altre lloc, però el valor literari i la tècnica dramàtica d'aquestes passions no són gaire elevats, almenys comparats amb els d'altres indrets.

3. A partir de les següents pantalles (de dos catàlegs diferents), obtingudes en diverses cerques que un usuari ha fet tot cercant informació sobre les malalties de les plantes, en general, per a tenir una idea de com tenir-ne cura, comenta els aspectes més significatius dels sistemes de cerca i dels llenguatges utilitzats en fer cada cerca: coordinació, soroll i silenci, l'adequació, rellevància, especificitat, exhaustivitat, etc. (20%)

Cerques al catàleg A


MATÈRIES

Entrades Encapçalament

12 Malalties

1 Malalties - Aspectes psicosomàtics

4 Malalties - Aspectes socials

2 Malalties - Bibliografia

5 Malalties - Catalunya (Espanya)

3 Malalties - Classificació

2 Malalties - Complicacions i seqüeles

6 Malalties - Congressos

1 Malalties - Control - Espanya

3 Malalties - Cooperació internacional

12 Malalties - Diagnòstic

8 Malalties - Etiologia

MATÈRIES

Entrades Encapçalament

1 Planisferis

4 Plank, Max

4 Plantes

3 Plantes - Aclimatació

2 Plantes - Conreu

4 Plantes - Malalties

1 Plantes - Malalties - Aspectes

mediambientals

2 Plantes - Malalties - Barcelona (Espanya)

3 Plantes - Malalties - Diagnòstic

1 Plantes - Malalties -- Reus (Espanya)

2 Plantes - Malalties - Tractament


Referències

12 Malalties

També trobareu informació a:

10 Salut

i a la subdivisió Malalties sota noms d'éssers vius, per

exemple: Cangurs - Malalties

Registres amb la matèria: Plantes - Malalties

 • Las enfermedades de las plantas

 • Plantes - Malalties

 • Patología botánica en cultivos intensivos

 • Plantes - Malalties

  Agricultura intensiva

 • Malalties produïdes pels canvis bruscos de temperatura

 • Plantes - Malalties

  Plantes - Efectes de la temperatura

 • Les malalties de les plantes d'interior

 • Plantes - Malalties

  Plantes d'interior -- Malalties

  Cerques al catàleg B

  MATÈRIES

  Entrades Encapçalament

  54 Malalties

  10 Malta

  60 Plantes

  5 Primats

  Cerca amb paraula clau (és indiferent en quin catàleg: els resultats són similars)

  OBRES AMB AQUESTA PARAULA CLAU

  (malalties + plantes) - 132 entrades

  1. Les malalties de les plantes

  2. Malalties de les plantes dels peus

  3. Patología botánica en cultivos intensivos

  4. Patologia dels treballadors de plantes nuclears

  5. Malalties produïdes pels canvis bruscos de temperatura

  6. Si et plantes, no tindràs malalties!

  7. Les malalties de les plantes d'interior

  ...

  Algunes obres amb la matèria Malalties

  1. Malalties del nen

  2. Tratamiento de las enfermedades en los gatos

  3. Malalties endèmiques a l'Àfrica

  4. Les malalties de les plantes d'interior

  5. Malalties produïdes pels canvis bruscos de temperatura

  6. Patología botánica en cultivos intensivos

  ...

  (Indexació del registre)

  Matèria: Malalties

  Matèria: Plantes

  Matèria: Conreus

  intensius

  Algunes obres amb la matèria Plantes

  1. Plantes mengívoles i bolets

  2. Cuidado de las plantas de jardín

  3. Anatomía de las plantas

  4. Les malalties de les plantes d'interior

  5. Malalties produïdes pels canvis bruscos de

  temperatura

  6. Patología botánica en cultivos intensivos

  ...

  (Indexació del registre)

  Matèria: Malalties

  Matèria: Plantes

  Matèria: Canvis de

  temperatura
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar