Ética y Moral


Les Drogues


La història de les drogues

L'ús de les drogues és tan antic com la història de l'home. En cada país s'han trobat un munt de drogues

Un dels exemples és que els mercaders àrabs van difondre les drogues a països d'Àfrica i més tard a Europa. Tot i que van difondre l'opi fins a la Índia, són coneguts històricament per l'ús de l'haixix, del qual es diu que era consumit pels guerrers de l'ordre dels haixixims, famosos per la seva crueltat, per tenir més vigor abans del combat.

Durant tota l'antiguitat, religió, màgia i salut són les finalitats perquè s'empleen les drogues.

Més endavant amb la colonització d'Amèrica, va canviar el sentit de la utilització de les drogues locals. Aquest va ser el cas de la coca; la seva distribució entre els miners i els obrers de les plantacions facilitava majors rendiments en el treball, ja que els treballadors aguantaven més els esforços i la duresa del treball. També, aquest descobriment va permetre introduir les seves drogues a Europa (cafè, tabac i alcohol).

Al final del segle XIX, amb l'arribada del capitalisme, és quan les drogues es converteixen en un mitjà de guany econòmic i perden la seva referència d'origen.

Actualment els productes naturals van quedant en segon pla per deixar lloc als elaborats, a partir d'un procés químic: tenim les begudes destil·lades en el cas de l'alcohol i els derivats de l'opi, com la morfina. Ara s'utilitzen com a mitjà per aconseguir experiències noves. Es tracta d'uns objectius individuals, encara que el consum es fa en grup.

Per què sempre que es parla de drogues es parla de joves?

Les drogues no solament és un problem de la joventut, sinó que també els adults s'endinsen en aquest món per oblidar els problemes, tan siguin personals o professionals.

Quan parlem de drogues, no solament parlem de drogues il·legals, sinó també hi ha drogues legals com : el tabac, l'alcohol i alguns medicaments.

Què són les drogues?

Definició de drogues segons l'OMS : les drogues són aquelles substàncies químiques, naturals, sintètiques o semisintètiques, que introduides en l'organisme viu tenen la capacitat de poder modificar una o més de les funcions.

L'acció que tenen les drogues osbre el sistema nerviós central, és que provoquen canvis en l'activitat mental, les percepcions i el comportament de l'individu. El sistema nerviós regula estats com les emocions, l'angoixa , la son, l'activitat mental i la física, la percepció, etc. Les drogues, modifiquen el comportament o l'estat d'ànim de les persones que les utilitzen.

Les drogues es poden prendre de diferents maneres : aspirades pel nas, inhalades, fumades, preses per via digestiva o injectades per via intravenosa (directament a la vena) o intramuscular.

Un greu problema és l'ús repetit de les drogues ja que pot comportar canvis en la manera com aquestes i el consumidor interactuen. La persona pot perdre el control sobre els aspectes importants de la vida quan la droga es converteix en la prioritat absoluta.

TIPOS DE DROGAS

Cannabis

La cannabis sativa és una planta herbàcia anual que es cultiva a les regions càlides des de fa milers d'anys, i també se'n formen derivats com : haixix, marihuana, grifa, porros, xocolata, etc.

L'haixix s'obté a partir de la resina de la planta, mentre que la marihuana procedeixen de les fulles i les flors. La forma més comuna de consumir aquestes substàncies és fumar-les barrejades amb tabac.

Els efectes que comporta varien segons la persona, però normalment produeix envermelliment dels ulls, disminució de la força muscular, sequedat a la boca i augment de la gana.

Opiacis

Són substàncies derivades del suc que es treu de les càpsules d'una planta anomenada Papaver somníferum. El suc en contacte amb l'aire es transforma en una massa gomosa de color marronós, l'opi. Els seus derivats són : la morfina i la codeïna. La manera més normal de consumir-la és per via intravenosa. Un dels efectes més immediats consisteix en una eufòria inicial, que s'acompanya d'una sensació de benestar

Cocaïna

S'extreu de les fulles de la planta Eritroxylon coca. Arriba al consumidor en forma de pols blanca. L'anomenen de moltes maneres, com coca, nieve, polvos, caramelo nasal, copo, chica, polvo de estrellas, polvo de felicidad i polvo de oro. La manera més habitual de consumir-la és esnifant-la, per via oral, inhalada o fumada.

És una substància estimuladora del sistema nerviós central. Fa que la persona tingui una gran sensació de benestar, que desaparegui la sensació de cansament físic i mental i que aparegui un estat d'eufòria. La persona sota els efectes de la cocaïna sent incrementada la seva capacitat de treball físic i intel.lectual, també pren decisions i iniciatives gens habituals en ell.

El seu ús és lligat amb l'oci i per això es considera de ficar-se cocaïna al cos com una cosa més del « mono » com sol passar amb l'alcohol.

Heroïna

L'heroïna , una forma de preparar-la és col.locar-la sobre un paper d'alumini, escalfar-la i s'inhala el fum amb una palla. També es pot esnifar, punxar o fumar.

Les persones dependents de l'heroïna no són iguals : tenen històries diferents i han consumit substàncies diferents.

PROGRAMES DE TRACTAMENT :

 • Adreçat a drogodependents que es plantegen una vida lliure de drogues.

 • Orientat a aquells que tenen dificultats per deixar drogues del tot o necessiten suport farmacològic. Per aquestes persones hi ha un programa de manteniment que es basa en metadona i /o altres fàrmacs.

 • Per heroïnòmans que actualment no ho poden deixar, però que estan movitavats per millorar els seus hàbits de consum. Per això hi ha els programes pal.liatius i de disminució de riscs.

 • De disseny

  Es fabriquen en laboratoris clandestins amb barreges diferents, amb amfetamines, cafeïna, i diferents adulteradors.

  Es coneixen amb diferents noms : venus, ovni, popeye, teletubbies, etc. Potser la més coneguda és l'anomenada èxtasi.

  Se solen consumir els caps de setmana i normalment són els joves.

  Poden produir diferents efectes, però cal destacar una lleugera sensació d'eufòria, insomni, augment de la freqüència cardíaca, sudoració, etc. Amb dosi elevades es poden observar al.lucinacions i problemes mentals aguts.

  Els efectes es solen experimentar en les discoteques i es pot produir una deshidratació amb mareig i amb casos extrems la mort.

  Tot seguit hi ha dues enquestes de l'any 1990.

  Les Drogues
  Descargar
  Enviado por:Lulu
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar