Lengua gallega

Signo lingüístico. Lenguaje. Lengua. Estructuración de la lengua. Punto de articulación # Galego

  • Enviado por: Miguel Lamelas Plá
  • Idioma: gallego
  • País: España España
  • 1 páginas
publicidad

1.- O SIGNO LINGÜÍSTICO. EXPLICA OS DOUS PLANOS DO SIGNO LINGÜÍSTICO E A RELACIÓN QUE HAI ENTE ELES.

2.- EXPLICA AS RELACIÓNS E DIFERENCIAS ENTRE OS SEGUINTES CONCEPTOS:

-LINGUAXE

-LINGUA

3.- NIVEIS DE ESTRUCTURACIÓN DA LINGUA.

4.- DESCRIBE O PUNTO DE ARTICULACIÓN DO SISTEMA CONSONÁNTICO DO GALEGO.