Biología, Botánica, Genética y Zoología


La nutrició # Nutrición


LA NUTRICIÓ:

L´Alimentació humana: L´alimentació és el procés mitjançant el qual el cos aconsegueix les substàncies necessaries per a la subsistència en forma d´aliments. Es realitza a unes determinades hores, segons l´educació i la voluntaritat. Els aliments estan formats per uns components més simples anomenats nutrients. Son les substàncies que els éssers vius consumim per mantenir la vida. L´obtenció dels nutrients pot ser a través dels aliments, l´absorció, el transport i la seva utilització constitueixen el que s´anomena nutrició. La nutrició és l´utilització continúa que el teu cos fa dels aliments ingerits, és involuntari perqué, un no diu si vol nutrir-se en aquell just moment i és automàtic.

Els nutrients són les proteïnes, els glúcids, els minerals i les vitamines. Per mitjà del metabol-lisme (transformació), l´organisme obté l´energia necessaria per a les funcions vitals i els materials per construir noves estructures.

- Clara d´ou, te com nutrient proteïnes, són substàncies orgàniques, són necessàries per l´alimentació. Contenen els materials que s´utilitzen per formar estructures.

- Pa, te com nutrient els glúcids, es diuen també hidrats de carboni. Son substàncies orgàniques. Tenen glucosa, es una espècie de sucre. Els glúcids proporcionen la calor i energia suficient per les funcions vitals.

- Greixos i olis, tenen com a nutrients els lípids, proporcionen més quantitat de calor i energia que els glúcids. Serveix per emmagatzemar energia. Poden ser d´origen vegetal i líquids, com ara els olis, o d´origen animal, com ara la mantega.

- Fruita, ous, peix, carn, tenen com a nutrient les vitamines, són substàncies orgàniques, imprescindibles per a la vida. S´obtenen amb la dieta, ja que l´organisme no les pot fabricar. Si n´hi han poques vitamines provoca greus malalties. L´excés també, de A i la D, provoca intoxicacións.

Hi han de les solubles i de les liposolubles.

- Llegums, tenen com a nutrient els minerals, son inorgànic, indespensable pel creiximent y desenvolupament del nostre cos. Exemples son: sodi, potassi, fòsfor, calci, clor, ferro i iode.

Ingesta: Son les matèries que entren al cos amb el propòsit d´alimentar.

Ingestió: Acció i efecte d´ingerir.

Si be l´aigua no s´obté energia, és imprescindible ingerir-en per la supervivència.

LA RODA DELS ALIMENTS

 • Aliments estructurals, aporten proteïnes, vitamines i greixos: - llet, iogurt i formatge.

 • Aliments estructurals, aporten proteïnes i vitamines: - carn, peix i ous

 • Aliments reguladors, energétics i estructurals, aporten vitamines, minerals i glúcids: - Llegums i fruts secs.

 • Aliments reguladors, aporten vitamines i glúcids: - hortalisses i verdures.

 • Aliments reguladors, aporten vitamines i glúcids: - fruites.

 • Aliments energètics, aporten glúcids: - cereals, pastes i sucres.

 • Aliments energètics, aporten lípids: - mantega, llarg i olis.

 • LA PIRÁMIDE DELS ALIMENTS: - Olis, llard, mantega, sucre (restringits a un mínim)

  - Llet, iogurt, formatge, carn, peix, aus, ous, llegums (de dues a tres racions)

  - Verdures i fruita (de dues a tres racions)

  - Pa, pastes, cereals, arrós (de sis a onze racions)

  LES DIETES: La dieta és el conjunt d´aliments que prenem i la manera de preparar-los. Les dietes poden tenir un origen cultural, com ara la dieta mediterránea, o una finalitat terapéutica, com ara les dietes per aprimar-se o les que s´utilitzen en el tractament de la diabetis.

  La dieta Mediterrànea: La característica principal és que utilitza l´oli d´oliva com a recurs principal per tal d´acompanyar als aliments o per tant de preparar-los. Es també una dieta rica en verdures, fruites, cereals i llegums; i és més abundant el consum de peix que de carn. Es considerada la dieta més equilibrada de totes.

  La dieta vegetariana: la dieta vegetariana no estricta utilitza ous i llet per tal d´obtenir-en.

  Dietes per aprimar-se: Son dietes per tal de perdre pes, sempre han de ser controlades per un metge especialísta.

  L´alimentació i la salut: Mentre que en els països del tercer mon trobem malatíes causades o agreujades per la desnutrició, en els països desenvolupats els desequilibris dietétics són causats per un excés de greixos i calories.

  Colesterol: És una substància grassa, pot procedir dels aliments d´origen animal i també d´alguns productes d´origen vegetal. El colesterol entra dins la sang i la sang passa pel fetge, i el colesterol es transformat en unes molècules de proteïna especialitzades. L´excés d´aquesta substància es diposita en les artéries i fa que s´endureixin, malaltia que es coneix amb el nom d´arteriosclerosi i que, al seu torn, pot provocar malalties greus del cor.

  L´APARELL DIGESTIU: L´aparell digestiu, juntament amb l´aparell respiratori, l´aparell circulatori i el sistema excretor, intervé en el procés de nutrició de l´organisme. Està format pel tub digestiu i les glàndules adjacents.

  ---------------------------DIBUJO A MANO----------------------------------------------------------

  Glàndules adjacents: Les glàndules adjacents són òrgans que secreten substàncies químiques per descompondre els aliments i facilitar-en així l´absorció.

  • Glàndules salivals: Secreten aproximadament 1,5 l diaris de saliva. Sis són les més grans: dues paròtides, dues submandibulars i dues sublinguals.

  • El fetge: És la glàndula més gran de l´organisme, te forma triangular i està situat a la dreta del abdòmen. Segrega la BILIS. La bilis surt pels conductes hepàtics, que són dos tubs que s´uneixen en un de sol.

  • La vesícula biliar: Es on s´emmagatzema la bilis i està unida al conducte cístic amb l´hepàtic que és un altre conducte que va a parar al duodé.

  • El pàncrees: és un organ a l´esquerra del duodé i que té forma de triangle allargat. Fabrica el suc pancreàtic i el conducte pancreàtic, que fabrica insulina.

  • Glàndules intestinals: entapissen l´interior del duodé i secreten dos tipus de substàncies: el mucus, que protegeix les parets del duodé d´una autodigestió, i el suc intestinal.
  Descargar
  Enviado por:Carlos Matás
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar