Biología, Botánica, Genética y Zoología


La digestió # La digestión


LA DIGESTIÓ

Procés que transforma les macromolècules dels aliments

en molècules simples, per tal de que puguen entrar al'or-

ganisme i ser utilitzades per les cèl.lules.

ETAPES

1.INGESTIÓ dels aliments

glúcids

lípids

proteïnes

a.nuclèics

Dents: trituració dels aliments.

Preparació pel

procés digestiu.

2. MASTEGACIÓ

 • incisives: tallen

 • canines: esquincen

 • pre-molars: trituren

 • molars: trituren

ions

aigua

vitamines

Boca

Glàndules Salivals:

(paròtides, submaxil.liars,

sublinguals).

Insalivació dels aliment Es mullen per tal de facilitar-en la seua deglució).

La saliva conté:

 • aigua

 • sals

 • ptialina o amilasa

 • mucus

3.DEGLUCIÓ

Procés pel q ens engolim els aliments fins a la faringe, on a partir d'allí, quan engolim l'aliment, la comunicació entre la faringe i la cavitat nasal es tanca, i l'epiglòtis es tanca per tal de no deixar passar els aliments a la laringe, per a que no es taponen les vies respiratòries.

BOCA FARINGEEPIGLÒTISLARINGE

ESÒFAG

 • TRANSPORT

 • ESÓFAG : MOVIMENTS PERISTÀLTICS ESTÓMAC

  Pel fet de què l'aliment està en contacte

  amb la mucosa de la capa muscular del

  tub digestiu, aquesta capa provoca els

  moviments de contracció i dilatació a

  l'esófag: els moviments peristàltics.

 • DIGESTIÓ … A L'ESTÓMAC

 • Estómac

  • emmagatzema

  • mescla : formació del QUIM

  (bol alimentàri + sucs gàstrics

  en forma de farinetes)

  • descompon els aliments

  Cardias

  Esfínter que tanca l'estómac, situat

  a la seua entrada.

  Paret de l'estómac: mucosa glàndules gàstriques

  suc gàstric

  enzims

  Acid clorhídric

  Mucus

  Factor intrínsec

  pepsina - renina

 • DIGESTIÓ … A L'INTESTÍ PRIM

 • L'intestí prim

  • Transforma quimicament els aliments

  • Digereix quimicament els aliments

  • Absorbeix els nutrients

  • Expulsa els residus a l'intestí gros

  Les transformacions químiques gràcies a

  l'acció de :

  • Pàncreas: segrega suc pancreàtic, que conté enzims com amilasa, lipasa, tipsina. També conté bicarbonasts.

  • Fetge: segregació de bilis.

  • Sucs intestinals: conté enzims com la sacarasa, maltasa, lactasa, peptidasa i lipasa, nucleases…

  L'ABSORBCIÓ

  Pas de substàncies

  a través de la mucosa intestinal

  fins q arriben al corrent circulatori.

  • T. passiu:té lloc a favor de grandients eléctrics, no necessita transportadors ni energia.

  • T.actiu: en contra de grand. eléc. , necessita energia.

  • Endocitosi: una invaginació del citolpasma embolcalla la substància i la introdueix a l'interior de la cèl.lula.

  7.A L'INTESTÍ GROS…

  • Es produeix una absorbció important d'aigua i sals.

  • Presència de flora bacteriana important descomposició de la cel.lulosa.

  • Eliminació dels materials no digerits excreció.

  8.L'EXCRECIÓ

  Les substàncies no digerides surten per l'anus en forma de femta.

  SUBSTÀNCIES QUE ACTUEN EN CADA ETAPA I FUNCIÓ

  ETAPA

  SECRECIÓ

  ENZIMS

  ALTRES COMPONENTS

  FUNCIÓ

  INGESTIÓ

  MASTEGACIÓ

  Saliva

  amilasa

  aigua

  sals

  mucus

  - hidrolitza el midó.

  - mulla els aliments per dissoldre'ls i percebre als gustos.

  - neutralitzen els àcids.

  - lubrifiquen el bol alimentari.

  DEGLUCIÓ

  TRANSPORT

  DIGESTIÓ A L'ESTÓMAC

  Suc gàstric

  pepsina, renina

  àcid clothídric

  mucus

  factor intrínsec

  - hidròlisi de proteïnes i caseïna.

  - activació d'enzims i acció bactericida.

  - protecció de la mucosa.

  - afavoreix l'absorbció de la vitamina B 12.

  DIGESTIÓ A L'INTESTÍ PRIM

  Suc intestinal

  Suc pancreàtic

  Bilis

  lactasa, sacarasa, peptidasa,lipasa

  amilasa, lipasa, tripsina

  sals biliars

  Mucus

  - hidròlisi de lactosa, sacarosa, pèptids , greixos…

  - hidròlisi del midó,greixos i proteïnes.

  - protegir les parets intestinals.

  A L'INTESTÍ GROS

  Líquid bàsic

  Mucus

  - lubrificació dels excrements, facilita la progressió d'aquestos.

  EXCRECIÓ

  Descargar
  Enviado por:Pepa Mestre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar