Gestión Administrativa


IVA


TEMA 9

L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

L'IVA

-És un impost indirecte que grava el consum i que recau sobre el lliurament de béns i prestacions.

-És un impost indirecta, ja que els contribuents no paguen directament l'impost a Hisenda, l'abonen als empresaris i professionals que fan factures, i sñon els que ingressen a Hisenda.

-L'IVA no s'aplica a les Canàries, tampoc a Ceuta i Melilla.

EL FET IMPOSABLE

-El fet imposable de l'IVA constitueix totes aquelles operacions que originen l'obligació de pagar l'impost.

-Els lliuraments de béns i prestacions de serveis fets per empresaris i professionals.

L'IVA EN EL COMERÇ INTERNACIONAL

L'IVA existeix en tots els països de la Unió Europea.

-Les operacions que es fan entre els països membres de la Unió Europea s'anomenen intercomunitàries i poden ser:

  • Trameses intracomunitàries:

La mercaderia surt d'Espanya cap a un estat membre de la Unió Europea.

  • Adquisicions intracomunitàries:

La mercaderia arriba a Espanya procedent d'algun estat membre de la Unió Europea.

-Els termes importació i exportació es reserven per a operacions relacionades amb estats que no pertanyen a la Unió Europea.

  • Importacions:

Entrades definitives o temporaks de productes de tercers països que no pertanyen a la UE.

  • Exportacions:

Trameses de productes a tercers països no membres de la UE.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar