Tecnología


Invents que faran història


INVENTS QUE FARAN HISTORIA

LES INNOVACIONS DE LES QUE TOTHOM PARLARÀ DURANT ELS PRÒXIMS ANYS

ELS GRANS ESDEVENIMENTS DE LA SOCIETAT HUMANA SEMPRE HAN COMENÇAT ESSENT UN PROJECTE, QUE POC A POC S'HA ANAT DESENVOLUPANT FINS A ARRIBAR A SER UNA DE LES NOVETATS DEL FUTUR.

Ara parlarem d'alguns invents innovadors que en un futur, ens ajudaran a portar una vida mmillor i més pràctica.. Aquests són alguns exemples.

Autodisseny de robots

Els robots, són aparells molt sofisticats, que ens poden ajudar a realitzar diferents feines industrials i fins i tot domèstiques. Però per aconseguir una gran producció tenen que fabricar robots més complexes i més barats. De moment, la millor manera d'aconseguir.ho és utilitzar els ordinadors com a inspiració, per crear aquests aparells. Això és el que s'aomena autodisseny de robots.

Comunicació cervell-màquina

En l'actualitat només hi ha sis laboratoris en tot el món que es dediquen a la investigació que es pot establir entre la ment humana i un ordinador. L'objectiu principal ésimplantar un dispositiu al cervell de la persona de manera que, aquest individu pogués utilitzar una màquina només pensant l'acció. El problema d'aquesta innovadora tècnica de comunicació és que encara no coneixem del tot el nostre cervell, i així l'experiment no seria del tot satisfactori. Però tot i les condicions contràries s'ha de seguir investigant, perquè les aplicacions d'aquest tipus d'invents serien immensas: des de la creació de dispositius operadors a distància fins a la fabricació de protèsis per a persones paralitzades per un accident o una enfermetat, i fins i tot menbres per pacients que han perdut alguna de les parts del seu cos a causa d'una amputació. Tot això encara està una mica lluny de la nostre realitat, però en un futur proper es podrà aconseguir.

Podrem buscar qualsevol cosa a dintre de milions de pàgines web

Es tractaria de buscar una informació a qualsevol de les 5 milions de pàgines web que hi ha en tota la xarxa d'internet.

De moment, els principals beneficiaris d'aquesta tecnologia són les empreses de marketing, ja que és molt útil per ampliar mercats de comerç, realitzar operacions bancaries, entre altres aplicacions. En un futur el seu funcionament augmentarà a la busqueda d'imatges, de sons, o de pel.lícules amb base de dades de gran tamany amb una efectivitat casi personalitzada segons la vulgui utilitzar cada usuari.

La nova tecnologia, futur sense cables

La nova idea de la tecnologia ens indica que serà més pràctica i fàcil d'utilitzar, però sobretot, tindrà un gran avantatge, no hi haurà necessitat d'utilitzar cables per establir connexió. El primer gran pas ha sigut els telèfons mòbils, però aquesta tecnologia es vol millorar i per sobre de tot, crear-ne una de superior que sigui tan potent, tan eficaç, tan útil i tan necessari com la vella tecnologia. Només es tracta de ferla més pràctica a les necessitats quptidianes.

Encara els grans avenços realitzats, els tenim que millorar molt respecte aquest tema perquè encara existeixen múltiples fallos i desconnexions. Primer s'hauria de crear xarxes telefòniques digitals de gran velocitat, i la segona s'hauria de crear un sistema en que es pogués interconnectar els aparells més comuns que portem a sobre. El problema d'aquestes tecnologies és que s'hauria de redissenyar part de les nostres estructures en xarxes actuals.

La seguretat del futur

Actualment existeixen alguns sistemes de seguretat molt sofisticats, encara que són escassos respecte la tecnologia que vindrà en un futur pròxim. Molts científics experimenten maneres de seguretat cada vegada més complexes i més eficaces. Últimament s'han comença a utilitzar nous sistemes molt innovadors, que dificultarien molt l'entrada de individus no desitjats. Fins ara em pogut aconseguir el sistema de seguretat per empremtes digitals, que es basa en la lectura de les formes dels dibuixos del palmell de la nostra mà. També s'està experimentant amb la lectura de la retina de l'ull humà com a sistema de seguretat igual com la lectura de la tonalitat de la nostra veu. Aquests dos últims encara no estan gaire perfeccionats, encara que ben aviat s'utilitzaran.

Protecció dels drets d'autor

Fins ara era possible crear una copia de qualsevol tipus d'informació de dintre el nostre ordinador. La tecnologia digital permetia copiar qualsevol text, audio o vídeo, reproduirla i distribuirla de manera gratuita a través internet.

Per evitar aquests problemes i protegir els drets d'autor ha sorgit una nova professió, el gestor de drets d'autor. Es tracta d'un grup d'experts en la fabricació de sistemes de encriptació, protecció o marcatge de dades. Una cosa tan simple com això pot evitar molts mal de caps.

Patinan sobre l'aire

Fa uns mesos una empresa australiana va crear un estrany vehicle. L'aparell està instal.lat sobre un matalàs d'aire que permet a l'aparell desplaçar-se per a qualsevol superfície. El pilot només té que desplaçar els pes del seu cos en una o l'altre direcció per variar el rumb de l'invent.

Càmares al mòbil

Samsung ha desenvolupat un nou telèfon mòbil que també conté una càmara de vídeo. Aquest model, que incorpora unes funcions que permeten a l'usuari agafar una imatge i veure-la al mòbil receptor. Com si fos una càmara de video conferència.

Transformes marins

La empresa japonesa Takara acava de presentar dos sofisticats robots marins que tenen un disseny similar al dels mítics transformers, però sens dubte molt més ecològic, ja que funcionen am energia solar. Els models consisteixen en un peix i una medusa.

Tot terrenys pels més petits

La empresa britànica Bebel Replicas està especialitzada en crear vehicles infantils, per iniciar-los al món del motor. Han dessenyat uns models que permetran els nens menors de 18 anys poder conduir.
Descargar
Enviado por:Genny
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar