Biología, Botánica, Genética y Zoología


Injecció de compostos amb organismes controlats biològicament


.

8-03-98

TAC-IV

FACTORS D'AJUDA GENERAL

Injecció de compostos amb organismes controlats biològicament

En forma de doctorat i de nombroses tesis, s'ha donat suport a la Universitat catòlica de Leuven per a la investigació sobre (a9 l'extermini de microorganismes patògens de les plantes, virus, nemàtodes i llavors geminades durant el procés de compostatge, (b) l'ús de compostos orgànics per destruir els residus patògens de les plantes dels fongs, i (c) anàlisis microbianes i enzimàtiques dels bio-compostos i compostos ecològics. Aquesta investigació mostrarà com aquest tipus de procés de compostatge garanteix compostos sense patògens de les plantes.

A més, l'ús de compostos ofereix la millor forma per a la prevenció de l'expansió dels patògens de les plantes.

Ús dels compostos orgàniques en la depuració del sòl

Les tècniques de neteja del sòl han avançat ràpidament per causa de la introducció del Decret de Depuració del Sòl. Així i tot, encara és necessari un mètode econòmic i senzill per a la rehabilitació de llocs contaminats. La depuració del sòl és sovint una tasca molt costosa.

En contra d'aquest panorama, s'estan creant diferents formes per a l'ús de compostos orgànics. La seva gran activitat microbiana i les propietats d'augment estructural són recomanables en molts casos per a la neteja de sòls contaminats amb pol·lutants orgànics.

Al 1997, el laboratori d'ecologia microbiana de la Universitat de Ghent sota la supervisió del Prof. Vestraete) va iniciar un projecte d'investigació en aquest camp i sobre el procediment per a l'ús de compostos orgànics en activitats de depuració de sòls. Els resultats del desembre de 1997 fan menció als descobriments de la investigació, la qual confirma que l'ús de compostos orgànics permet que els sòls contaminats amb olis minerals puguin ser rehabilitats d'una forma senzilla.

Recerca sobre el control d'olors per les companyies de bio-compostatge

Patrocinat per Vlaco, el Prof. Van Langenhove va dur a terme un estudi sobre les mesures de control d'olors dirigit a les companyies de bio-compostatge. Per augmentar el control d'olors, és important tenir coneixement científic dels factors causants.

Una avaluació acurada també requereix tenir en compte les tècniques i les mesures de control d'olors disponibles. S'han considerat aquests factors en vista de la informació extreta de bibliografies i experiència personal.

Amb l'autoritat d'OVAM i Vlaco, s'estan investigant altres aspectes més a fons que formen part de les assignacions de la investigació complementària. Per exemple, s'ha observat el resultat de la quantitat i de la qualitat de la gespa a la qual hi ha aplicat residus orgànics, en vista de la qualitat dels compostos i les emissions d'olors.

Aquests projectes d'investigació han sigut controlats dins el grup especialitzat de Vlaco:GEUR.
Descargar
Enviado por:Gloria Lacomba
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar