Ingeniero Industrial


Industriales: Neumática


PRÀCTICA 1

COMANDAMENT D'UN CILINDRE D'EFECTE SIMPLE AMB RESORT MITJANÇANT DUES VÀLVULES

Industriales: Neumática

A

B

C

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

ELEMENTS

 • 2 Vàlvules 2/2 NT amb retorn per ressort i accionament manual

 • 1 Pistó d'efecte simple amb resort

EXPLICACIÓ

Quan acciono a A, el pistó es desplaça; quan deixo d'accionar a A, el pistó continua accionat.

Quan pulso a B, allibero l'aire de dins la cambra i el pistó retorna el seu estat original

PRÀCTICA 2

Industriales: Neumática
ACCIONAMENT D'UN CILINDRE D'EFECTE SIMPLE AMB RESORT DES DE DOS LLOCS DIFERENTS

ELEMENTS

 • 1 Pistó d'efecte simple amb resort

 • 1 Vàlvula selectora de circuit

 • 2 Vàlvules 3/2 NT

EXPLICACIÓ

Presionant a qualsevol del dos pulsadors, el pistó s'accionarà. En deixar de pulsar, el pistó tornarà al seu estat inicial.

TDV

P1

P2

Pistó

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

PRÀCTICA 3

ACCIONAMENT D'UN CILINDRE D'AFECTE SIMPLE AMB RESORT DES DE TRES LLOCS DIFERENTS

Industriales: Neumática

ELEMENTS

 • 1 Pistó d'efecte simple amb resort

 • 2 Vàlvules selectores de circuit

 • 3 Vàlvules 3/2 NT

EXPLICACIÓ

En accionar a qualsevol dels tres pulsadors, el pistó avançarà. En deixar d'accionar, el pistó tornarà a la posició inicial, sempre que no hi hagi cap m'es pulsador accionat

TDV

P1

P2

P3

Pistó

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

PRÀCTICA 4

ACCIONAMENT DE DOS CILINDRES D'EFECTE SIMPLE, A I B. CILINDRE A ACCIONAT DES DEL PUNT 1 I 2. CILINDRE B, ACCIONAT DES DEL PUNT 2.

Industriales: Neumática

1

2

A

B

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

ELEMENTS

 • 2 Cilindres d'efecte simple

 • 1 Vàlvula selectora de circuit

 • 2 Vàlvules 3/2 N/T

EXPLICACIÓ

Si pulso a l'accionador 1, el pistó A avançarà. En deixar de pulsar, el pistó tornarà a l'estat inicial.

Si pulso a l'accionador 2, avançaran els dos pistons, 1 i 2. I, en deixar de pulsar, els pistons tornaran a l'estat inicial.

Si pulso als dos accionadors, els dos pistons s'accionaran; i deixaran de fer-ho al deixar respectius pulsadors.

PRÀCTICA 5

CILINDRE D'EFECTE DOBLE QUE AVANÇA PULSANT P1 I RETROCEDEIX PULSANT P2; ENCARA QUE P1 ESTIGUI ACCIONAT.

Industriales: Neumática
P1 P2

ELEMENTS

 • 1 Pistó d'efecte doble

 • 1 Vàlvula 3/2 N/T

 • 1 Vàlvula 4/2 N/O

EXPLICACIÓ

Si pulso a P1, accionaré el pistó. Quan pulsi a P2, encara que P1 estigui accionat, el pistó retrocedirà. Si pulso a P2 i P1 no està accionat, el pistó no retrocedirà

TDV

P1

P2

Cilindre

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

PRÀCTICA 6

Industriales: Neumática
CILINDRE D'EFECTE DOBLE QUE AVANÇA MITJANÇANT UN SELENOIDE ELÈCTRIC

ELEMENTS

 • 1 Pistó d'efecte doble

 • Corrent elèctric a 24 V i a 0 V

 • 1 Selenoide

 • 1 Polsador normalment obert

 • 1 Vàlvula 4/2 N/T

EXPLICACIÓ

El circuit és molt senzill. Apretant al polsador, aquest dona corrent al selenoide ON que activa el distribuidor 4/2 N/T, que fa que el cilindre avanci.

Al deixar d'accionar al polsador, el circuit torna a l'estat inicial

TDV

Polsador ON

Cilindre

0

0

1

1

PRÀCTICA 7

Industriales: Neumática
PARO D'EMERGÈNCIA PNEUMÀTIC

ELEMENTS

 • 1 Pistó d'efecte doble

 • 2 Vàlvules 2/2 NT

EXPLICACIÓ

El funcionament és molt simple: polsant a OFF quan ON està activat, el pistó es desactiva

TDV

ON

OFF

Pistó

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

PRÀCTICA 8

PARO-MARXA ELÈCTRIC

Industriales: Neumática

ELEMENTS

 • 1 Pistó d'efecte simple amb ressort

 • 1 Vàlvula 3/2 NT

 • 2 Polsadors NO

 • 2 Bobines (Selenoides)

 • 1 Relé

EXPLICACIÓ

Polsant a On, el pistó s'acciona i polsant a Off, retorna. Si pulso a Off, retorna ni que On estigui polsat

TDV

ON

OFF

Pistó

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

Industriales: Neumática

Industriales: Neumática
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar