Religión y Creencias


Hinduisme


L'Hinduisme

1.- Importancia del tema:

Sempre és important conéixer altres relidions, cultures i formes de vida ja que et permet anar més lliure per el món. Nosaltres hem escollit una religió com l'hindisme, perqué ens ha semblat força interessant i per ser més originals ja que altres temes eren més sol-lititats i comuns.

2.- Principals religions del món:

Aquí tenim una llista de les principals religions del món com són l'Hinduisme, el Cristianisme, el Judaisme, l'Islamisme, el Brahamanisme ( una de les arrels de l'Hinduisme) i el Budisme. També existeixen altres religions importants no esmentades.

3.- Principals ítems de la religió Hindú:

1.- Imatges dels dèus:

Els dèus més coneguts i seguits són Siva, Visnú i la Dehesa ( també coneguda com Devi), a pesar de que reconeixen l'existencia de molts deus i semideus, ells normalment només creuen en un en concret.

2.- Llibres i llocs sagrats:

Tenen quatre llibres el més antic és el Rig-Veda, més tard se li van afegir el Yajurvaveda ( llibre sagrat del sacrifici)

Un altre, el Samaveda ( llibre sagrat que conté els himnes. )

Atharvaveda ( Llibre sagrat dels encanteris màgics. )

Després hi van afegir-hi una sèrie de llibres complementaris anomenats Brahamanas (llibres molt extensos escrits en sanscrit que es la llengua oficial de l'hindostan i que conté tots els rituals dels sacerdots)

Els Upanisads ( que conté meditacions mistico-filosófiques )

Per últim, els Veda ( Considerat com les normes i obligacions revelades.)

Els llocs sagrats són diversos:

Gangers ( ríu sagrat del hindús )

Temples locals ( petites cases de pedra amb un esfinx sense una forma clara i coberts ni edificacions. ) tenen un petit estanc per banyar-se.

També existeixen les Ciutats-Temple, petites ciutats amb un temple enorme com són les de Bhubaneswar, Madurai i Tanjeevaen.

3.- Indumentaria:

De forma general, es porten túniques llargues fins els peus, les dones tenen el costum de tatuarse la pell amb un component vegetal com l'hena que desapareix en 5 o 6 dies.

4.- Celebracions i pregaries:

Les ceremonies més importants són aquelles en les que s'incluouen ritus de passatges de samskaras, les quals comencen al neixer cuan el nadó menja per primer cop un aliment sòlid ( arròs ).

També s'inclou el primer tall de cabell per a un nen i la purificació de la primera mensruació a una noia, el matrimoni, i la benedicció de les embaraçades de les que tinguin un fill de sexe masculí per assegurar de que el nen passi els 6 primers dies de vida ja que hi ha un risc elevat de mort durant aquest periode ( s'encomana d'això la dehesa Shashti, la dehesa del sis ) Les últimes cerimonies són la de cremació i esparcició de la cendre per el riu Ganges, el riu sagrat i l'oferiment anual als antepasats morts, el més important és el Pinda, que consisteix en dornar-li una bola d'arrós al fill més gran del difunt per a que el seu pare pugui sortir del limbo i tornar a nèixer.

També se li fan oferiments els dèus per a que siguin bons, com flors, aliments, plantes i herbes aromàtiques.

4.- Valoració del treball:

Aquest treball ens ha ajudat a endinsar-nos i a coneixer una religióimportant com és l'hinduisme que resulta força interessant i entretinguda, ens ha ajudat a augmentar el nostre nivell cultural i a ser molt més respetuosos amb altres cultures i religions tan diferents a les nostres, dèus diferents i les costums també distintes, indumentaries…

La conclusió es que encara que fer un treball com aquet costa temps, sempre mereix la pena.

Jo crec que aquest treball m'ha ajudat molt tant personalment ja que m'ha donat a coneixer una religió molt important com l'Hinduisme, a més, no solsament m'ha ajudat amb aixó, sinó que també a defensar-me a l'hora de buscar informació en una enciclopedia o a internet i a saber organitzar mijor el meu temps per a treballar en grup.

Aquest treball ha sigut de molt profit, ara soc molt més respetuós amb altres religions, ja que les conec mijor i se l'explicació de moltes coses, he aprés a localitzar informació de difícil accés com és aquesta, a optimitzar el meu temps, i a treballar en grup d'una manera més correcta i sense distreure's.
Descargar
Enviado por:Crende
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar