Geografía


Geografía e historia


TREBALL D'ESTIU
CIÈNCIES SOCIALS 1r ESO

VOLUNTARI

Nom i cognoms _________________________c__________

 • Lectura del llibre “El silenci i la pedra”. Josep Vallverdú. Editorial: La Galera Col·lecció: El corsari, 65

 • Després fes les activitats següents:

 • Fes un breu resum

 • Situa la trama narrativa en temps i espai.

 • Descriu el moment històric en què transcorre la novel·la tot explicant els canvis polítics que es van produint (cal que repassis el llibre de socials).

 • La figura central de l'obra, l'escultor, representa en la seva evolució el pas de l'escultura arcaica a la clàssica. Indica quins canvis es donen per entendre aquesta evolució.

 • Creus que Josep Vallverdú s'ha basat en fets reals per desenvolupar la seva narració? Justifica la resposta.

 • Fes una descripció del protagonista.

 • TREBALL D'ESTIU

  CIÈNCIES SOCIALS 1r ESO

  OBLIGATORI

  obliga

  Nom i cognoms _____________________________

  1/ Indica les coordenades geogràfiques dels següents punts del planisferi. (Per veure-ho millor, ajuda't amb un atlas).

  'Geografa'

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  2/Amb l'ajuda d'un atlas localitza les ciutats que corresponen a les coordenades següents i indica quina hora és a cada una quan a Catalunya és migdia:

 • Latitud 41º 21' N; Longitud 2º 10' E

 • Latitud 40º 45' N; Longitud 74º O

 • Latitud 1º 17' S; Longitud 36º 50' E

 • Latitud 39º 55' N; Longitud 116º 26' E

 • 3/ Explica i fes un dibuix dels moviments de rotació i de translació de la Terra. Digues quines conseqüències té cada moviment.

  4/ Relaciona amb fletxes els quatre punts cardinals de la segona columna amb els seus corresponents de les altres dues columnes.

  Occidental

  • Nord

  • Ponent

  Septentrional

  • Sud

  • Boreal

  Meridional

  • Est

  • Llevant

  Oriental

  • Oest

  • Austral

  5/ Localitza en aquest globus terraqüi els elements següents:

 • Cercle Polar Àrtic

 • Cercle Polar Antàrtic

 • Equador

 • Tròpic de Capricorn

 • Tròpic de Càncer

 • Meridià de Greenwich

 • Hemisferi Oest

 • Hemisferi Est

 • Hemisferi Sud

 • Hemisferi Nord

 • 'Geografa'

  6/ Fes un dibuix del fons marí on es puguin observar totes les seves parts.

  7/ Anomena els planetes exteriors, els interiors i explica les seves característiques..

  8/ Situa al planisferi el nom dels oceans i dels continents.

  'Geografa'

  9/ Fes un mapa indicant els territoris per on es va estendre l'imperi d'Alexandre el Gran. Posa també totes les ciutats que va fundar i d'on va sortir.

  10/ Què són els volcans?. Fes un dibuix i assenyala'n les parts.

  11/ Si et diuen que en un mapa, l'escala representada per un segment indica que cada centímetre del mapa equival a 600 km de la realitat, sabries calcular l'escala en forma de fracció expressada en cm?

  12/ Respon a aquestes preguntes:

 • Per què influeix la posició geogràfica en el clima?

 • Com influeix el relleu en el clima d'una zona?

 • Per què la proximitat o la llunyania del mar pot modificar el clima de dos llocs que es trobin a la mateixa latitud?

 • Per què l'altitud modifica el clima d'una zona?

 • 13/ Digues quin tipus de columnes formen part d'aquest temple. Justifica la resposta.

  14/ Ordena les dates següents de més antiga a més moderna:

 • segle VI aC.

 • 501 dC.

 • 601 aC.

 • 499 aC.

 • Segle VII dC.

 • 499 dC.

 • 1 aC.

 • Segle X dC.

 • 15/ Escriu en xifres romanes el segle al qual pertanyen les següents dates històriques:

 • 39 aC.

 • 1620 dC.

 • 1100 aC.

 • 437 dC.

 • 990 aC.

 • 16/ Fes un fris cronològic de la història de la humanitat des de l'aparició de l'home fins al començament de la història indicant les diferents etapes.

  17/ Completa la taula següent:

  HABITATGES

  MATERIALS

  EINES

  MITJANS DE VIDA

  PALEOLÍTIC

  NEOLÍTIC

  E. DELS METALLS

  18/ Fes una taula dels diferents grups socials a l'antic Egipte i la vida quotidiana d'aquests (vestit, alimentació, treball…)

  19/ Explica l'escultura grega (etapes, autors, obres importants). Pots ajudar-te de l'enciclopèdia o internet.

  20/ Omple els mapes físics i polítics de Catalunya, Espanya i Europa. Després comprova que ho has fet correctament.
  Descargar
  Enviado por:Jn
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar