Equipos electrónicos de consumo


Generador d'ona quadrada


OBJECTIUS

  • Aprendre el funcionament del circuit.

  • Saber treure les gràfiques amb l'oscil·loscopi.

ESQUEMA

Generador d'ona quadrada

MATERIAL NECESSARI

  • Un TL 084.

  • Resistencies.

  • Potenciómetres.

  • Un condensador.

  • Font d'alimentació.

  • Osciloscopi.

PROCES DE TREBALL

Primer muntem el circuit principal i anotem les grafiques de Vout i de Vcondensador (Vo i Vc).

Hem de fer el mateix amb la resta de modalitats del circuit que són les seguents:

2. Sumant un Potenciómetre a la R.

3. Posant diodes a la R i al Potenciòmetre.

4. Posant un potenciòmetre a l'anterior modalitat.

5. Posant un Potenciómetre al conjunt R1 R2.

FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT

Aquest circuit esta alimentat només per la Vcc, no te Vin. A causa d'aixó primer el condensador es carrega positiu (tensió negativa a massa). Amb la R fem que la càrrega sigui més ràpida o més lenta (R petita, càrrega ràpida, R gran càrrega lenta).

Amb el divisor que es forma amb R1 i R2, graduem la Vref. I fins aquí és on arribarà la càrrega del condensador. Si no hi hagués aquesta referència, continuaria carregant-se fins a Vcc.

Al arribar a Vref, el circuit bascula i el condensador es comença a carregar negativament (tensió positiva a massa).

Si R1=R2 es compleix que T=2xRcxln(3) ja que la formula del periode és:

T = 2 x Rc x ln (1 + 2R2/R1)

La senyal sempre sera simetrica, encara que variem la R1 o la R2 ja que amb aquestes dues Resistències es varia la frequència.

A la variació 2 variem la frequència amb el potenciómetre. Quan estigui a 0 serà la frequència màxima i quan estigui al màxim serà la frequència mínima.

A la variació 3 fem que A no sigui igual que B (Duty Cicle).

Amb el potenciòmetre al màxim fem que A i B siguin iguals, amb el potenciòmetre a la meitat fem que A < B i amb el potenciòmetre a 0 fem que només surti el cile negatiu (una ratlla).

A la variació 4 graduem el Duticicle .

A la variació 5 el Potenciòmetre 1 és pel duticicle i el Potenciòmetre 2 és per ajustar la frequència. El Potenciòmetre del divisor és per el periode, però no la relació de A i B.

OBSERVACIONS

El que podem observar d'aquest circuit és que posant Potenciòmetres a segons quins llocs aconseguim variar diferents característiques de la senyal.

També obsarvem que sense Vin aconseguim una senyal quadrada.

Generador d'ona quadrada

Generador d'ona quadrada

Generador d'ona quadrada

Generador d'ona quadrada

Generador d'ona quadrada

Generador d'ona quadrada

Generador d'ona quadrada

Generador d'ona quadrada

Generador d'ona quadrada
Descargar
Enviado por:K6 Forever!
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar