Fitxa inicial de un centro estético

Datos personales. Datos médicos. Dieta. Fumar. Alergias. Medicamentos. Intervenciones. Trastornos. Profesión

  • Enviado por: Ayudante De Santaclaus
  • Idioma: catalán
  • País: España España
  • 2 páginas
publicidad

DADES PERSONALS:
Nom i cognoms.............................................................................................................................................................................
Adreça..................................................Població..........................................................................CP...........................................
Telèfon.....................................Mobil........................................E-mail.........................................................................................
Data de naixement.....................................................................Professió...................................................................................
MÈDIQUES:
Intervencions................................................................................................................................................................................
Al·lèrgies.......................................................................................................................................................................................
Medicaments................................................................................................................................................................................
Trastorns hormonals....................................................................................................................................................................
Malaltia...................................................Tipus.............................................Malaltia contagioses...............................................
Diabetis Si No Marca pas Si No Numero de fills.............................................................................................
Tipus de pell facial............................................Tipus d’estructura (pícnica, atlètica o astècnica)................................................

ALTRES DADES:
Dieta Si No Quina...........................................................................................................................................................
Fuma Si No Esport a l’aire lliure Si No Esport zona tancada Si No Alcohol Si No
Aigua Si No Litres........................ Sol artificial Si No Sol natural Si No
Com a conegut el centre?...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................