Historia


Fin do Antigo Rèxime: A revolcións en Europe e en América


FIN DO ANTIGO RÉXIME: A REVOLCIÓNS EN EUROPA E EN AMÉRICA.

No último tercio do s. XVIII prodúcense unha serie de cambios sociais, políticos e económicos que van a transformar ao mundo occidental.

Caen as vellas monarquías en Europa e son sustituídas por unhas novas estructuras políticas liberais. Ë o fin do Antigo Réxime e o comezo dunha etapa política influida pola cultura da Ilustración e basada en ideales de igualdade, liberdade e soberanía nacional. O grupo social, protagonista de tódalas revolucións desta primeira metade do século, fai a burguesía.

En América as colonias inglesas independizanse e en 1789 comeza o proceso revolucionario en Francia. Durante o primeiro tercio do século XIX, os cambios chegan as colonias españolas en América.

LIBERALISMO POLÍTICO:

Baseado en:

-Soberanía nacional: o poder reside no pobo.

-División dos poderes.

-Defensa dos dereitos humáns.

-Creación de constitucións.

-O estado protexerá a Nacións, defenderá os dereitos e creará institucións máis democráticas.

-Establecemento dun sistema parlamentario.

LIBERALISMO ECONÓMICO:

Baseado en:

-Liberdade de comercio e producción.

-Desaparición do control do estado na economía.

-Regulación do comercio pola lei da oferta e da demanda.

-O progreso económico favorece a acumulación do capital, o progreso de industrialización e a creación de mercados internacionais.

A INDEPENDENCIA DOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

-SITUACIÓN DAS COLNIAS INGLESAS DE AMÉRICA DO NORTE.

-Inglaterra tiña 13 colonias situadas na costa de América do Norte e que se estendían ata a Península de Florida. Eran independentes entre sí.

-A súa poboación, uns 2.000.000 de habitantes, era inglesa; non existían nelas unha probeza como a europea e estaba formada por clases medias e campesiños.

-As colonias do Norte (nova Inglaterra) vivían da agricultura, o comercio e a pesca: comercio van coa metrópoli dende o porto de Boston. As colonias do centro desenvolveron pequenos manufacturas e comerciaban con peles, madeira e texidos. As do sur producían tabaco e algodón en grandes plantacións traballados por exclavos negros. En tódalas colonias existía un pacto colonial coa metrópoli; que impedía comerciar con ningún outro pais máis que en Inglaterra.

-Políticamente estas colonias gozaban de certa autonomía. Non tiñan represasentantes no parlamento ingles, e en cada unha había un gobernador ou un consello nomeado polo rei de Inglaterra. Existían tamén unha asamblea de colonias que aconsellaba o gobernador e se elexía libremente.

-REVOLUCIÓNS E INDEPENDENCIA.

-A guerra dos sete anos(1756-1763) entre Francia e Inglaterra que loitaban polo dominio das colonias de Canadá. Supuxo grandes perdas económicas para Inglaterra. O monarca ingles, Jorge III, impuxo as colonias o pago duns dereitos de aduana pola entrada de productos inglesas. A esto opuxeronse as colonias de gando que non tiñan representantes no parlamento ingles e que o rei non podía impoñerlles estes tributos.

-En 1765 reúnense os delegados das nove colonias en Nova York para loitar contra estas medidas. Boicoteanse as mercancias inglesas e Inglaterra cede, pero acaba impoñendo novos impostos no té; papel, periódico e vidrio. Estos acontecementos farra estallar un motín (os colonos votan ao mar os cargamentos de té) marcando así ao iniciado enfrentamento armado.

-En 1774 reuniuse en Filadelfia un congreso de delegados das trece colonias que suspendeu ao comercio con Inglaterra, organizan milicios urbanos e publicou a declaración de independencia, redactado por Thomas Jefferson(1776).

-Nesta declaración aparecen retratados os dereitos humanos de acordo cas ideas liberais difundidos por Europa e difundidos por América do Norte.

-En 1782, Inglaterra recoñeceu a independencia destas colonias. En 1783 firmouse o tratado de paz de Versalles onde se recoñeceu internacionalmente a independencia americana.

-ORGANIZACIÓN DOS ESTADOS UNIDOS.

-Unha vez conseguido a súa independencia, estas colonias transformaronse en 13 estados soberanos. En 1787 constituiuse o Estado Federal cunha constitución na que se reflexeban os dereitos do home e no que existía unha división de poderes.

-Ë a constitución escrito máis antigo do mundo e sigue vixente na actualidade. Nela establecese que os cidadáns son a vez subditos do seu estado e do estado federal. O goberno federal controla os asuntos de defensa política estranxeira e comercio exterior. Cada estado da Unión regula a xustiza, a educación, a policía, etc…

A REVOLUCIÓN FRANCESA E AS SÚAS REPERCUSIÓNS EN EUROPA.

1º Francia antes da revolución.

-A sociedade era estamental. Os nobres mantiñan uns dereitos señoriais, cobraban tributos feudais. Ocupaban cargos publicos e non pagaban impostos ao Estado. Poseían aproximadamnete nun 30% da terra.

-A iglesia, outro dos estamentos non privilexios, crobaba un diezmo dos poductos agricolas.

-Os campesiños, opoñíanse a pagalo diezmo. Posuían entre o 5 e o 10% da terra. Comprendían a maioría da poboación. Unironse a revolución reclamando ao reparto de terras agobiados polas presións tributarias e a escaseza productividade dos campos e dos dereitos señoriais.

-A burguesía pertencente ao Terceiro Estado, sentiase agraviado(desconformidade) por pagar impostos e non poder ocupar cargos políticos. Tratará de orientar ao programa revolucionario na seu propio beneficio.

-As clases populares urbanos: empleadas nas manufacturaras e como criados viven cuns baixos salarios.

-En 1788 produxeronse unhas malas colleitas que fixeran encarecer escesivamente o prezo dos cereais. Este será outro motivo polo que o pobo unirase a revolución.

-Como influencia da cultura da Ilustración, as ideas de liberdade, igualdade e goberno difundíronse entre a poboación a través de circulos intelectuais.

-Debido a crisis económicas, Luis XVI viuse obligado a reformar o sistema de finanzas do estado. Pretende que paguen impostos os grupos privilexiados, o que provoca o rechazo dos mesmos e orixinase a denominada Revolta dos Privilexiados.

Proceso revolucionario:

En 1788, Luis XVI comboca os estados xenerais( reunión de representants da nobreza, clero e burguesía.Aprovaban os impostos e votaban por estamentos) presionado pola nobreza e o clero. Non se reuniran dende 1614. Trala combocatoria, os distintos estamentos que os compoñen elaboran os cadernos de quiexas ou agravios para presentar ante o rei. En 1789, abrense os estados xenerais: Os burgueses representantes do Terceiro Estado piden que o voto sexa por persoa e non por estamento. A esta oponse o rei e a nobreza, o que provoca que se constituan a Asamblea Nacional co fin de elaborar unha constitución para Francia.

-Asamblea Nacional: constituinte e lexislativa(1789-1792)

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUÏNTE(1789-1791)

Ó Terceiro Estado, que se constituirá en Asamblea Nacional, uniranse membros do clero e da nobreza.

Para opoñerense ao exército do rei e liberalos prisioneiros, o pobo de Paris asaltou a carcel da Bastilla o 14 de xullo de 1789 e xurdiron os concellos ou comunas revolucionarias. Ante estes feitos, a aristocracia emigrou do pais.

Esta Asamblea aprovou a avaliación do réxime feudal. A Declaración dos Dereitos do Home.

En 1791 proclamouse unha constitución pola que Francia comberteuse nunha monarquía parlamentaria con separación de poderes ( O executivo en mans do rei, o lexislativo na asamblea e o xudicial no poder dos xuices), igualdade ante o lei e sufraxio censitario que o definimos como (so votan os censados,os que pagan rentas). Dclarouse además a liberdade de comercio do trigo e proivironse as folgas e as asociacións obreiras. Estas últimas medidas provocaron o desencanto entre a poboación, polo que se produciron folgas en Paris.

GRUPOS POLÍTICOS QUE XURDEN NA ASAMBLEA CONSTITUÍNTE.

MONÁRQUICAS:

-Absolutistas( Antigo Réxime)

-Constitucionais(monarquia Parlamentaria)

REPUBLICANOS

-Xirondinas(alta burguesía-moderados)

-Xacobinos(pequena burguesía-exaltados)

Neutrales.

ASAMBLEA LEXISLATIVA (1791.1792)

Nesta etapa,os xirondinos (partido republicano moderado partidiario dunha republica federal;o seu nome proviña do departamento da Gironda) defensores do intereses da alta burguesía controlaron a situación.

-Tiveron lugar dous feitos significativos: a formación da Comuna de Paris e o asalto ao palacio da tullerias, protagonizado por morsalleses e pariseños. O rei foi distituido e xunto coa sua familia encarcelado.

Ante estes feitos combocáronse eleccións.
Descargar
Enviado por:Susi
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar