Estadística


Exercicis resolts d'Estadística


Treball d'Estadística

 • S'ha preguntat a un grup de 26 persones quina superfície (m2) tenen els pisos on viuen. Les respostes han estat:

 • 75, 68, 89, 90, 87, 100, 102, 93, 96, 62, 66, 74, 110, 115, 97, 90, 97, 90, 79, 70, 69, 82, 89, 80, 104, 88.

 • Agrupa les dades en 6 intervals i calcula les marques de classe

 • Amplitud= recorregut / nº intervals R= (115-62) +1= 54

  Amp= 54 / 6= 9

  b) Construeix la taula de freqüencies.

  Taula 1 “Superfície dels pisos”

  M2

  Fabs

  Fabs acum

  Frel

  Mi

  [62-71)

  5

  5

  0,192

  66,5

  [71-80)

  3

  8

  0,115

  75,5

  [80-89)

  4

  12

  0,153

  84,5

  [89-98)

  9

  21

  0,346

  93,5

  [98-107)

  3

  24

  0,115

  102,5

  [107-116)

  2

  26

  0,07

  111,5

  c) Quin % de pisos mesuren menys de 98 m2?

  El 80,6% dels pisos té una superficie menor a 98 m2.

  d) Quants pisos mesuren més de 89 m2?

  5 pisos mesuren més de 89 m2.

  e) Quin interval correspon al grup més nombrós de pisos?

  El que agrupa els pisos amb una superficie més gran o igual a 89 m2, i més petita de 98m2.

  f) Construeix el gràfic corresponent a la taula de freqüencies

  Gràfic 1 “Superfície dels pisos”

 • Es pregunta a 90 persones quines aficions tenen a l'hora de distreure's, i aquest és el resultat:


  • Televisió: 38 persones

  • Passeig: 6 persones

  • Ràdio: 3 persones

  • Cinema: 31 persones

  • Teatre: 7 persones

  • Lectura: 5 persones


 • Quina és la variable? De quin tipus?

 • Aficions a l'hora de distreure's

  Variable qualitativa politómica

 • Elabora la taula de freqüències

 • Taula 2 ”Aficions a l'hora de distrere's”

  Aficions

  Fabs

  Fabs acum

  Frel

  Graus

  Televisió

  38

  38

  0,422

  151,92

  Passeig

  6

  44

  0,066

  23,76

  Ràdio

  3

  47

  0,033

  11,88

  Cinema

  31

  78

  0,344

  123,84

  Teatre

  7

  85

  0,077

  27,72

  Lectura

  5

  90

  0,055

  19,8

  c) Representa les dades amb el gràfic més adient.

  Gràfic 1 “Aficions a l'hora de distrere's”

 • El nombre de visitants diaris d'un museu durant 30 dies consecutius ha estat:

 • 45, 58, 90, 59, 63, 85, 65, 96, 85, 82, 68, 70, 94, 75, 79, 82, 86, 90, 42, 92, 53, 94, 65, 96, 86, 72, 99, 101, 78, 104.

 • Quina és la variable? De quin tipus?

 • El nombre de visitants diaris

  Variable quantitativa discreta

 • Elabora la taula de freqüències distribuint les dades en 8 intervals.

 • Amplitud= recorregut / nº intervals R= (104-42) +1= 63

  Amp= 63 /8 = 7,88 " 8

  Taula 3 “ Nº de visitants i Nº de dies”

  Visitants

  Fabs

  Mi

  Fabs * Mi

  [42-50)

  2

  46

  92

  [50-58)

  1

  54

  54

  [58-66)

  5

  62

  310

  [66-74)

  3

  70

  210

  [74-82)

  3

  78

  324

  [82-90)

  6

  86

  516

  [90-98)

  7

  94

  658

  [98-106)

  3

  102

  306

  Totals

  30

  2470

  c) Representa gràficament les dades obtingudes.

  Gràfic 2 “ Nº de visitants i Nº de dies”

 • Quina és la mitjana de visitants?

 • m1* f1 + m2 *f2 ... m8 *f8

 • A les proves d'oposició al cos de bombers de Girona es tenen en compte les següents ponderacions a les diferents proves:

 • Prova de qualitats físiques: 55%

  Prova de coneixements generals: 25%

  Prova psicològica: 20%

 • Calcula la nota final d'un opositor que ha obtingut les següents puntuacions:

 • Prova de qualitats físiques: 64

  Prova de coneixements generals: 89

  Prova psicològica: 74

  x1*p1*f1 + x2*p2*f2 + x3*p3*f3 64*55*1 + 89*25*1 + 74*20*1

  = 7225 / 100 = 72,25 punts

 • Si nomès poden entrar al cos de bombers les 20 millors notes, i la 19ª millor és de 72 punts. Creus que l'opositor anterior hi entraria? Per què?

 • Si, perquè la seva nota mitja final entra dintre de les vint millors.

 • En la taula següent es recullen les temperatures màximes enregistrades durant 200 dies consecutius.

 • Taula 4 “Temperatures màximes 1”

  Tª Màxima (°C)

  Fabs

  [8-12)

  23

  [12-16)

  37

  [16-20)

  80

  [20-24)

  45

  [24-28)

  15

  Totals

  200

 • Calcula la mitjana de les temperatures enregistrades

 • Taula 5 “Temperatures màximes 2”

  Tª Màxima (°C)

  Fabs

  Mi

  Fabs * Mi

  [8-12)

  23

  10

  230

  [12-16)

  37

  14

  518

  [16-20)

  80

  18

  1440

  [20-24)

  45

  22

  990

  [24-28)

  15

  26

  390

  Totals

  200

  3568

  m1* f1 + m2 *f2 ... m5 *f5

  b) Representa gràficament les dades

  Gràfic 3 “Temperatures màximes »

  Si vols contactar amb l'autor d'aquest treball, envia un e-mail a: fran_chesco@hotmail.com

  6

  f1+f2+...+f8

  f1+f2+...+f5

  3568 / 200 = 17,48 °C

  2470 / 30 = 82,3 visitants

  =

  p1*f1+ p2*f2+ p3*f3

  55*1 +25*1 + 20*1

  =

  Xp =

  X =

  X =
  Descargar
  Enviado por:Fran
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar