Energia solar fotovoltaica

Cèl·lula solar. Simulació. L'eficiència quàntica. Resposta espectral. Dispositiu fotovoltaic

  • Enviado por: Sergi Redorta
  • Idioma: catalán
  • País: España España
  • 9 páginas
publicidad

Energia Solar Fotovoltaica

Pràctica 1: Simulació PC-1D d'una cèl·lula solar.

La cèl·lula solar sota estudi en la present pràctica te una estructura com la que segueix:

Les característiques de la qual són:

• Zona Emissor

-Gruix: 0.25m

-Dopat superficial: