Antropología


Els Boiximans


INDEX

1.- Situació geogràfica ..........................................

3

2.- Descripció ....................................................

4

3.- Situació actual ...............................................

4

4.- Territori i orígens ...........................................

5

5.- Com viuen en l'actualitat ....................................

6

6.- Bibliografia ...................................................

9

 

Els Boiximans

1.- Situació geogràfica

LOEls Boiximans
S BOSQ

IMANOS

 

2.- Descripció

Existeixen encara uns 65.000 boiximans o san (boiximà és un terme holandés). Els san són un clar exemple de com la cultura actual destrueix formes de vida ancestrals sense permetre la llibertat d'elecció a aquests pobles, estan sent molt pressionats per a que abandonin les seves terres.

3.- Situació actual

Quan van arribar els holandesos al segle XVII van començar a fer-los fora de les seves terres, però no era la primera vegada, doncs ja estaven molt pressionats per molt pobles negres ramaders i pels hotentots (emparentats amb ells però ja ramaders i no recolectors). Aixi tant els hotentots com els bantús i els europeus han perseguit a aquest poble. El desert de Kalahari (Botwana) era el seu territori però han estat obligats a viure en els suburbis de les ciutats patint l'atur, l'alcoholisme, la delinqüència, etc. Molts han perdut la seva identitat, la seva llengua i el sentit de la vida.

Els Boiximans
Els Boiximans

4.- Territori i orígens

Els sans no han viscut sempre en una zona determinada d'Àfrica, sinó que o han fet en molts llocs aïllats, cosa que prova la seva antiguitat. Estepes seques i desertes són el seu lloc més comú, però en un principi van viure al Nord-Est de l'actual Sudàfrica. Relats històrics, restes arqueologiques, llengua, pintures rupestres i estris dels san, trobats a tot el llarg d'aquest territori així ho proven. Són semblant els tasmants i altres individus del Sud-Est d'Austràlia. Són diferents als pobles de raça negre i són anteriors a aquesta, representen els primers pobladors del continent, inclús existeixen proves genètiques d'això, és a dir, són els més semblants a la primera població d'homo sapiens que va existir. Molts dels estris que utilitzaven són de pedra i d'aspecte molt primitiu. Poseeixen martells llençadissos i cistelleria en espiral.

5.- Com viuen en l'actualitat

La cacera és essencial per ells, però també mengen formigues, llangardaixos, gripaus, abelles i saltamartins. L'adornament de la cara i del cos es fa amb cicatrius que representen cada tribu. S'organitzen en petits grups autònoms units per llaços de sang o matrimoni d'entre 20 a 100 individus. Poden visitar-se uns grups a altres individualment per veure algun familiar o en petites partides per a intercanvis comercials (menjar, pells, armes, etc.) per un breu espai de temps.

Un caçador pot perseguir els animals que ha ferit pels territoris veïns, però els ha de visitar i compartir amb ells la seva caça; si no podria ser atacat. No existeixen aliances permanents i podria haver una baralla que duraria vàries generacions.

Les famílies només s'agrupen durant l'estació seca al voltant d'un pou, i en l'estació de pluja es separen pel territori que posseeixen en comú i que heretaran els seus descendents (si els governs els deixen). Cada família obté el propi aliment. Les dones recullen arrels baies, cucs, insectes i animals petits (tortugues, gripaus, etc.), també s'encarreguen de recollir aigua i fusta pel foc. Quan el terra és dur utilitzen un pal per cavar. Els homes surten a caçar tots els dies i tornen per la tarda, a no ser que segueixin a un animal. Depenent de l'estació i de l'animal, canvien els mètodes de caça. Un home surt sor a caçar amb un fill o un altre familiar a qui ensenyi. Utilitzen l'arc i les fletxes.

Els Boiximans

Viuen en un hàbitat dur i inhòspit i les seves cases són tosques estructures que s`utilitzen només temporalment. Les construeixen les dones.

Els Boiximans

Les families espacíen els nens cada quatre anys. Aquests intervals semblen condicionats pel pes de la càrrega que cada dona pot portar a l'esquena.

Els Boiximans

Els boiximans són bastant clars de pell, tenen la cara triangular, el nas molt pla i els cabells molt foscos.


6.- Bibliografia

Internet. Google. Els boiximans.

6
Descargar
Enviado por:Gerard Domínguez
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar