Tecnología de la Información


Electricitat i Magnetisme


'Electricitat i Magnetisme'

'Electricitat i Magnetisme'

CARREGUES ELÈCTRIQUES

Positives Protons

Negatives Electrons

Carregues iguals es repelen

Carregues diferents s'atrauen 'Electricitat i Magnetisme'

MAGNITUD SIMBOL UNITAT SIMBOL

Resistència R Ohm Ω V=IxR I=V/R R=V/I P=V/I E=Pxt

Tensió V Volts V

Intensitats I Amperes A

Potencia P Wats W

'Electricitat i Magnetisme'

Marró 1 x10

Negre 0 x1

Vermell 2 x100

10x100=1000

1000x5/100=50 Ω

1

FITXA

1.

P=VxI=1.5x0.03=0.045

P=?

V=1.5V

I=0.03A

2.

V=P/I=44/0.2=220V

P=44W

I=0.2A

V=?

3.

V=P/I=3.6/0.4=9V

V=?

P=3.6W

I=0.4A

4.

R=V/I=125/10=12.5 Ω

R=?

V=125V

I=10A

5.

P=VxI=220x10=2200W

P=?

V=220V

I=10A

6.

I=V/R=220/660=0.3333....A

I=?

V=220V

R=660 Ω

7.

E=Pxt=1200x5000=6720000Kwh

8.

I=V/R=220/1200=0.1833333...A

I=?

V=220V

R=1200 Ω

9.

V=IxR=1.3x370=481V

V=?

I=103A

R=370 Ω

10.

I=V/R=12/15=0.8A

I=?

V=12V

R=15 Ω

2

11.

P=VxI=220x0.5=110W

P=?

V=220V

I=0.5A

12.

I=V/R=6/0.01=600A

I=?

V=6V

R=0.01 Ω

13.

R=V/I=220/5=44 Ω

R=?

V=220V

I=5A

14.

I=V/R=24/10=2.4A

I=?

V=24V

R=10 Ω

15.

V=IxR=10x2200=22000V

V=?

I=10A

R=2200 Ω

16.

I=V/R=125/15.6=8.0128A

I=?

V=125V

R=15.6 Ω

17.

E=Pxt=300x5=1500/1000=1.5kWh

18.

I=V/R=100/20=5A

I=?

V=100V

R=20 Ω

19.

I=V/R=4.5/9=0.5A

I=?

V=4.5V

R=9 Ω

20.

R=V/I=220/11=20 Ω

R=?V=220V

I=11A

21.

E=Pxt=800x2=1600kWh

22.

R=v/i=12/3=4 Ω

R=?

V=12v

I=3A 3

23.

V=IxR=0.2x625=125V

V=?

I=0.2A

R=625 Ω

24.

P=VxI=220x10=120W

P=?

V=220V

I=10A

25.

V=IxR=8x15=120V

V=?

I=8A

R=15 Ω

26.

I=V/E=

I=?

V=

E=

27.

P=VxI=125x8=1000W

P=?

V=125V

I=8A

28.

I=V/R=220/5500=0.09A

I=?

V=220V

R=5500 Ω

29.

R=V/I=6/300=0.02 Ω

R=?

V=6V

I=300A

30.

E=Pxt=1000x3=3000kWh

4

EXERCISIS

PÀG.16

6.En mesurar la intensitat de corrent que circula per un circuit quan apliquem diferents valors de tensió,obtenim la taula de la dreta:

TENSIÓ(V) 4 8 12 16 20 24

INTENSITAT(A) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

a)Observa la taula anterior i digues quina relació hi ha entre cada casella de la fila superior i la corresponent de la fila inferior

Que per qualsevol hi ha 0.1 amperes

c)Quin valor té la resistència?

La resistència es de 40 Ω

b)En un full mil·limetrat,fes la presentació gràfica de la taula:

'Electricitat i Magnetisme'

7.En cada un dels circuits de la dreta, determina la magnitud que falta

a)R=V/I=9/0.5=18 Ω

b)I=V/R=12/5=2.4A

c)V=RxI=6x2=12V

PÀG 18

11.Una torradora de pa està connectada a la tensió de 220V i té una resistència elèctrica de 90 Ω.

Determina:

a)La potencia elèctrica de la torradora.

P=V/R=220/90=2.444....

12.Un ventilador elèctric té una resistència interna de 30 Ω i està connectada a la tensió de 220V.Sabent que està en funcionament 3hores, determina l'energia consumida en aquest temps.

P=VxV/R=220x220/30=48400/30=1.613

E=1613x3h=4840Wh=48.4kWh

PÀG 32

6.Calcula el valor de la magnitud que falta en cadascun dels circuits

I=V/R=220/22=10A

R=V/I=24/5=8 Ω

V=IxR=0.5X100=50V

5

MOTOR ELÈCTRIIC

'Electricitat i Magnetisme'

Les escombretes estan connectades a l'electricitat i fa que l'electricitat passa per el fil conductor i la bobina passa a ser un electroimant que es repel·leixen i gira, les delgues, i fa que la intensitat canvi el rotor de polaritat i torna a ser a la mateixa polaritat.

'Electricitat i Magnetisme'
6
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar