Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades


Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades
Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades
Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades
Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades
Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades
Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades
Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades
Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades
Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades
Ejercici físic: Posibilitats # Ejercicio físico: Posibilidades

Index

 • Introducció.

 • Comentari.

 • El joc.

 • Els esports.

 • Els ejercicis gimnàstics (la gimnàstica).

 • PosSibilitats actuals que ens ofereix la gimnàstica.

 • Les tecniques d´expressió corporal.

 • Les activitats físiques en el medi natural

 • Les disciplines orientals.

 • Altres tipus d´exercici físic.

 • Anàlisis i reflexió sobre els habits alimentaris de cadascu.

 • Hàbits sedentaris.

 • Hàbits que impliquen activitat física.

 • Els hàbits sedentaris.

 • Activitat física.

 • Reflexió.

 • Propostes per a potenciar els hàbits de l´activitat física.

 • Valoració de l´ejercici físic.

 • Bibliografía.

 • INTRODUCCIÓ

  Cadascuna de les possibilitats de l´ejercici fisic, es practica segons quins siguen els interesos personals, les situacions socials, o be a fi d´ajustar-se a un model de referencia.

  Els esports que practiquem, algunes vegades son imperibles, es a dir que perduren al llarg del temps, com els jocs populars, d´altres vegades son noves modes, que han sorguit de esports (jocs) que sigut recuperats del pasat i adaptats al moment actual, pero tots junts, componen el mon de l´ejercici físic, que es el que anem a monstrar en aquest treball.

  EL JOC.

  La primera activitat física que l´esser huma va practicar per gust, sense ser treball, necesari per a sobreviure, va ser el joc. Era com una mena d´entreteniment, amb finalitat practicament lúdica, i que utilitzava el moviment com a mitjà d´expressió.

  Les normes d´aquest joc, son establertes pels mateixos participans, i mes a mes aquestes activitats en algunes ocasions no necesiten cap tipus de material per a practicarse, un bon exemple d´aço que en dic, son els jocs de precisió i els jocs d´habilitat.

  Aquestes activitats es transmeten de generació en generació, cosa que provoca que es transformen en esports tradicionals, que de vegades son reconeguts a nivell esportiu, i transformats en esports reglamentats.

  ELS ESPORTS

  Es diferencien dels jocs per les seguents caracteristiques:

 • S´ha de complir un reglament mes estricte, establert per la federació corresponent, que en cada esport es diferent, i que només ella pot modificar.

 • Existeix una técnica, es a dir uns moviments en concret que afavoreixen la pactica de l´esport millorant-lo en calitat.

 • Tenen un objectiu que varia segons l´esport, i que poden ser desde un objectiu de precisió (básquet, futbol, a un objectiu estètic (es valorat pel jurat), pasant per un de força (llançament d´objectes).

 • Hi ha un sistema territorial que s´encarrega de regular tots els aspectes referents a l´esport.

 • Hi ha diferents tipus d´esports, que ara direm,:

   • Esports individuals.

   • Esports col·lectius.

   • Esports terrestres.

   • Esports aquàtics.

   • Esports aeris.

   • Esports professionals

   • Esports recreatius.

   • Esports educatius.

  ELS EJERCICIS GIMNÀSTICS (LA GIMNÁSTICA).

  Estan formats per una sèrie de movimnets corporals realitzats de manera harmònica i preciasa, que tenen com a finalitat, aumentar el màxim posible la condició física d´una persona.

  Son moviments practicats de manera global, es a dir amb totes les parts de l´organisme, i a mes també serveixen per a millorar la força, la flexibilitat, la resistencia, la velocitat, i les qualitats psicomotores

  POSIBILITATS ACTUALS QUE ENS OFEREIX LA GIMNÁSTICA.

  • La gimnàstica de manteniment, realitzada com a una activitat física d´intensitat, millora notablement la salud de la persona que la practica.

  • La gimnàstica per a la tercera edad, l´objectiu de la qual es preservar i mantenir les funcions básiques de les persones incluides dins d´aquest grup.

  • La gimnàstica - jazz, que es basa en realitzar moviments corporals al ritme de la musica jazz.

  • L ´aerobic, esta molt de moda avui en dia, es basa en la practica d´ejercicis gimnastics realizats al ritme de la musica moderna, com pop, rock, maquina, etc, i provoca la millora de la resistència aeròbica.

  • La gimnàstica correctiva rehabilitadora, utilitzada per a la correcció de problemes físics patits per les persones, com a consecuencia de lesions o malformacions derivades d´habits incorrectes.

  • La gimnàstica prepart o postpart, facilita el part i fa posible una recuperació adecuada.

  • La gimnàstica aquàtica, aquesta técnica va avançant i guanyant adeptes al ritme que va avançant el temps.

  LES TÈCNIQUES D´EXPRESSIÓ CORPORAL

  La persona té diverses formes d´expresar-se corporalment a traves d´una serie de tecniques, entre les quals destaquen les seguents:

  • La dansa, amb totes les seves vertents.

  • El ballet.

  • Els balls de saló, que per cert inclouen una gran gama de varietats.

  • I per últim el mim i altres formes de dramatització.

  LES ACTIVITATS FÍSIQUES EN EL MEDI NATURAL

  Les activitats físiques en el medi natural són :

  • El muntanyisme .- Són dificultoses per a soportarles i fa falta un material i preparació específics. (L'alpinisme) .

  • L'excursionisme o senderisme.- Consisteix en caminar sobre senders per pobles , rius o camins.

  • L´escalada. Hi ha dos tipus d'escalada :

     • Escalada lilure : es fan servir mans i peus.

     • Escalada artificial : s'utilitzen tot tipus de materials per poder enfilar-se per les parets .

  • Cicloturisme.- S'utilitza una bicicleta com a mitjà de transport, i l'objectiu es recorrer distancies llargues durant molts dies .

  Maneres de practicar el ciclisme.- Hi ha dues maneres: amb bicicleta de muntanya i amb bicicleta de carretera.

  • Curses d´orientació.- És un tipus d´esport exigent en el qual s´utilitzen el mapa i la bruixola.

  • Esqui.- hi ha tre modalitats d´esqui:

   • Esquí alpí.- Consisteix en un descens per les pistes assenyalades per les muntanyes .

   • Esquí nòrdic.- S'hi practica en llargs recorreguts .

   • Esquí de muntanya.- Es una combinació de I'esqui alpí , nòrdic i muntanyisme.

    • Activitats en el medi aquátic .- S'hi realitzen en el mar , rius , ....

    • L'espeleolqgia.- Consisteix en I'exploració de coves i cavitats naturals. Podriem incloure ací també els esports d'aventura

  LES DISCIPLINES ORIENTALS.-

  • Les arts marcials.- Lluïta de carácter esportiu . judo o karate.

  • El ioga.- Pràctica per tal d'elevar la persona fins la máxima plenitud física, espiritual i mental .

  • Tai-chi. - Successió encadenada de moviments circulars harmoniosos i equilibrats, que es realitzen de manera lenta, suau i coordinats amb la respiració .

  ALTRES TIPUS D'EXERCICI FÍSIC.-

  • Futting , íogging. - Consisteix en una cursa continua per a millorar la resistencia aeróbica durant l'entrenament d'alguns esports .

  • Exercicis de musculació.- S´utilitzen per a millorar la condició física i la salut, com per exemple el culturisme, que aumenta desmesuradament el volum muscular.

  PROPOSTES

  • Que el exercicis siguen fàcils de realitzar.

  • Que els exercicis es realitzen continuament.

  • Organitzar exercicis colectius.

  • Intentar que les activitats i els esports fisics siguen el més amenes i obertes de cara a tot tipus de públic.

  • Organitzar competicions premiades de dites activitats físiques.

  • Complementar aquestes activitats físiques amb activitats de caràcter lúdic i cultural.

  • Complementar les activitats amb altres coses com la música.

  • Que els monitors/es que imparteixen les activitats físiques gaudeixen d'un cos amb forma i agradable per a la vista.

  • Organitzar activitats no molt agotades i repartir les activitats físiques durant dos sesions a la semana.

  • No aplicar les mateixes activitats físiques per a les mateixes personas, perque cadascú té una condició física diferent.

  • Realitzar les activitats físiques en llocs en condicions favorables.

  • Tindre el material necesari per a practicar l'exercici físic i que estiga amb bon estat.

  VALORACIÓ

  Millora de:

  • Relacions socials: es bona perque quan realitzes esport tens l'oportunitat de conéixer gent nove i diferent, en diferents ambients. Açò reporta fer nous amics e inculs arribar a una relació sentimental més seriosa.

  • Afectives: com ja he dit abans les relaciona també poden ser afectives perque en alguns casos la realció entre dos companys pot ser tan forta com per a acabar junts. A més que açò augmenta la teua autoestima.

  • Salud: resulta saludable si l'exercici físic realitzat no sobrepasa el limit de la condició física de cada persona, que en cada persona n'es un de diferent; en cas de que aquest limit siga sobrepasat ens pot perjudicar seriosament.

  • Mental: cada persona déu plantejarse una taula d'exercicis adecuada per a la seua condició. Per aquest motiu s'ha de regular per a no fer-se adicte al tipus d'esport que práctica qualsevol persona y arribar a punts com por ser la anorexia per tal de millorar-se físicament.

  • Psicològicamente: l'exercici físic ens allibera de l'ansietat i el cansansi acumulat al llarg del dia, i provoca que ens trobem més relaxats.

  Bibliografía

  En aquest treball, no em utilitzat moltes fonts d´informació, ja que el tema no ho requeria, així que simplement ens hem basat en el raonamet dels quatre in en el llibre d´educació física de primer de batxillerat, d´on em extret algunes dades per a complementar el treball.

  Aquest treball ha sigut realitzat per:

  • Juan Pastor.

  • Marta Auriña.

  • Sofia Jordá.

  • Elsa Flores.
  Descargar
  Enviado por:Pier (salem)
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar