Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Educació física


ACTIVITAT FÍSICA

És qualsevol moviment produït pels músculs esquelètics que té com a resultat una despesa energètica per sobre del metabolisme bassal.

No és controlada per un professional, els encarregats de portar a terme aquestes activitats, son persones normalment no qualificades.

Avantatges de l'activitat física sobre l'organisme humà:

-Els efectes de l'activitat física sobre la salut depenen del tipus d'activitat que es practica, la freqüència, la durada i la intensitat de les sessions d'exercici. A més, els efectes preventius i rehabilitadors de l'activitat física regular són majors quan l'hàbit s'adquireix en les primeres etapes de la vida.

-Millora la forma i la funció cardiovascular, evitant un cansament excessiu (augmenta la capacitat respiratòria). Fa més efectiva la contracció cardíaca.

-Redueix el risc de tenir malalties cardiovasculars, i en especial de mortalitat per cardiopatia isquèmica.

-Ajuda a prevenir i controlar la pressió arterial alta.

-Millora la regulació de la glucèmia y disminueix el risc de patir diabetis.

-Millora la digestió i la regulació del ritme intestinal.

-Disminueix el risc de patir certs tipus de càncer, com el de colon, un dels més freqüents i sobre el que pel que sembla existeix una evidència més gran.

-Prevé l'obesitat: ajuda a controlar el pes. Millora el perfil dels lípids a la sang (redueix els triglicèrids i augmenta el colesterol HDL)

-Prevé l'osteoporosi.

-Controla l'artrosi.

-Millora la forma física, la flexibilitat i el to muscular (evita l'atròfia muscular).

-Millora la mobilitat de les articulacions i la força muscular.

-Redueix el risc de patir caigudes.

-L 'activitat física i de forma especial aquella en la que se suporta pes, és essencial pel desenvolupament normal de l' os durant la infància y per arribar a mantenir el pic de massa óssea en adults joves.

-Teràpia rehabilitadora: recupera la nostra condició física quan l'hem perdut per alguna lesió o algun accident.

-Regularment ajuda a prevenir les malalties coronàries.
-Redueix el risc d'infart cerebral.

-Disminueix el perill d'infart de miocardi.

-Disminueix el risc de coagulació en els vasos (trombosi).

-Disminueix la formació de dipòsits en ronyons i conductes urinaris.

-Corregeix deformacions o alteracions del funcionament o de la forma del cos (paràlisi, postures incorrectes, ...)

-Millora la imatge personal.

-S'utilitza com a teràpia d'antiestrés: redueix els símptomes d'ansietat, depressió, estrés, angoixa, millora l'estat d'ànim, produeix sensació de benestar, etc.

-Ajuda a relaxar-se.

-Ajuda a agafar la son.

-Ajuda a l'equilibri psicoafectiu.

-Millora de les relacions socials: és bona perquè quan realitzes esport tens l'oportunitat de conèixer gent nova i diferent, en diferents ambients. Això reporta fer nous amics i inclús arribar a una relació sentimental més seriosa.

-Millores afectives: com ja he dit abans les relacions també poden ser afectives perquè en alguns casos la relació entre dos companys pot ser tan forta com per a acabar junts. A més que açò augmenta la teva autoestima.

-És educativa

-Evitar els efectes negatius del sedentarisme.

-Ajuda a establir uns hàbits de vida cardiosaludables als nens.

-Reducció del cost sanitari.

SEDENTERISME

És la manca d'esport.

Tothom necessita de l'activitat, ja que la nostra societat és cada dia més sedentària i estressant.

Es recolza al sistema de vida dels ciutadans moderns.

Es parla d'aquest quan el nivell d 'activitat física no arriba al mínim necessari per mantenir un estat saludable.

Afecta d 'un 40 a un 60% de la població, i només un de cada cinc individus arriba al mínim d' activitat física recomanat per la salut.

Les raons per arribar a ser sedentari poden ser: obesitat, diabetis, o alguna discapacitat física; però en moltes ocasions són simplement la mandra, o les expectatives de fatiga y dolor les que impedeixen que ni tan sols arribi a intentar-se.
La vida moderna, sobretot a les ciutats, ha propiciat que els individus cada vegada realitzin menys activitat física. Actualment, cada persona pot posseir un automòbil, que utilitzarà tant per anar al treball com per recórrer petites distàncies. A més, si el subjl 'te en qüestió treballa en un edifici,s 'n comptes de pujar per les escales, utilitza l' ascensor; quan veu la televisió, no s' aixeca del seu seient per canviar el canal, sinó que utilitza el comandament a distància...

La descripció anterior, encara que parcial, permet senyalar que l 'ésser humà en l' actualitat pot gastar molt poca energia, sense dedicar temps a l 'activitat física, que permetrà una millor eficiència del seu sistema cardiovascular.

Pot existir una diferència com a mínim de 10 pulsacions per minut entre persones entrenades i aquells que no fan activitat física. Suposant que s'estigués tot el dia en repòs, un senzill càlcul ens donaria com a resultat que un sedentari contrau 70*60*24 = 100.800 vegades el seu cor per dia, mentre que en els subjectes entrenats les seves pulsacions són 60*60*24 = 86.400 per dia, és a dir, 14.400 contraccions menys.

Si després d'aquests arguments la gent sedentària no pensa seriosament en començar a realitzar un pla de treball, és que no volem ajudar en res a disminuir la carrega de treball del nostre cor. No cal ser un atleta de competència, ni un esclau de l'esport. L'únic que es requereix és una mica de temps i predisposició, ja sigui per trotar, caminar o córrer progressivament, i per sobretot constància, ja que sobre aquesta es fonamenten els progressos. Només amb el córrer de les setmanes ja es noten els primers resultats.

Mentre va augmentant l'edat, va disminuint la proporció de persones que practiquen algun tipus d'exercici.
L'estrés de la vida moderna fa que la majoria de les persones no tinguin temps suficient per desenvolupar algun tipus d'activitat física, i amb els avanços tecnològics existents cada vegada resulta més fàcil no moure's, ni per fer la compra.

Encara que durant la infància i adolescència la majoria de nosaltres manté un nivell d'activitat física més que suficient a través del joc i de diferents activitats esportives, les oportunitats i la motivació per realitzar exercici físic es redueixen cada vegada més a partir d'anar complint anys.

Per evitar que aquesta tendència desemboqui a l'indesitjable sedentarisme, resulta essencial que los hàbits relacionats amb una vida activa es consolidin en les dos primeres dècades de la nostra vida. D'aquí en endavant serà necessari posar a l'abast dels adults de qualsevol edat, els mitjans necessaris per què puguin mantenir un cert nivell d'activitat física diària.

Des de fa uns anys es recomana cada vegada més la pràctica d'exercici de forma regular.

Això és degut a que el cos humà ha estat dissenyat per moure's i requereix per tan, realitzar exercici físic de forma regular per mantenir-se de forma funcional i evitar emmalaltir.

Percentatge de persones que realitzen algun tipus d'esport o exercici físic durant el temps de lleure.
Distribució per edats. Catalunya, 1993

GRUPS D'EDAT

(%)

15-24 anys

51,7

25-34 anys

41,6

35-44 anys

33,5

45-54 anys

24,9

55-64 anys

23,6

Total

37,4

Si l'any 1993 ja hi havia poca gent ara encara n'hi ha menys.

Repercussions d'aquest sobre la nostra salut:

-Provoca una menor eficiència física.

-Cada vegada hi ha més risc de que augmentin les malalties de l'aparell locomotor, ja que la inactivitat dels sedentaris acaba atrofiant els músculs.

-Una de les malalties més importants que produeix el sedentarisme és l 'obesitat. Aquesta malaltia consisteix en l'emmagatzement d'una quantitat excessiva de grassa al teixit adipós sota la pell i a l'interior de certs òrgans com el múscul. Al no fer cap tipus d'exercici la grassa no es consumeix i suposa un risc important per la nostra salut.

-Alhora que permet disfrutar d 'alguns plaers, produeix una forma típica de malaltia i mort.

-Suposa un factor de risc pel desenvolupament de numeroses malalties cròniques, entre les que destaquen las cardiovasculars per representar una de les principals causes de mort al món occidental.

-En els sedentaris el risc de sofrir malalties cardiovasculars relacionades amb el cor i els vasos sanguinis es multiplica. Les causes principals són la pèrdua progressiva d'elasticitat de les artèries que es produeix al llarg dels anys, i la progressiva acumulació de substàncies grasses.

CLASSIFICACIÓ ACTIVITATS FÍSIQUES

-Formatives: es practica a l'escola però acaba guiant a la persona en la seva formació, inclòs alguns d'ells el porten fins a l'extrem i el fan en un àmbit més competitiu.

-Recreatives: es practica durant el lleure amb una intencionalitat totalment lúdica, per diversió i plaer.

-Competitives: finalitat de superar als altres, guanyar i superar-se a sí mateix, fins i tot viuen d'això.

-Aventureres

-Preventives

-De recuperació: se'n diuen terapèutiques o de rehabilitació també per la seva finalitat que no és més que restablir o retornar les capacitats i funcions corporals perduts per poder retornar a la vida quotidiana, quan hi ha hagut una lesió o accident.

BIBLIOGRAFIA

-http://www.enjoc.com/cuidat/cuidat14.htm

-http://www.gencat.es/sanitat/portal/cat/csggca03.htm

-http://www.cambraterrassa.es/revista/revista874/rev874-8.html

-http://www.catalunyasud.net/caminarsalut.htm

-http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/primaria/ep3/EduFisica-int.PDFdiversportese.iesp ana.es/diversportese

-http://cultura.gencat.es/esport/legis/DECRET_4_94.doc

-http://papps.org/prevencion/Estilo-Vida

-http://chasque.apc.org/gamolnar/deporte

-http://www.saludalia.com

-http://www.deportsalud.com

ÍNDEX

Avantatges activitat física.............................................................................................1-2 pàgs

Sedentarisme i repercussions........................................................................................3-5 pàgs

Classificació activitats físiques.....................................................................................6 pàg

Bibliografia...................................................................................................................7 pàg

1

8
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar