Biología, Botánica y Zoología


Dissecció d'un cor


Dissecció d'un cor

'Dissecci d\'un cor'

1.INTRODUCCIÓ/ OBJECTIUS

Aquesta pràctica tractarà sobre una dissecció d'un cor i diferenciar les diferents parts que te el cor vist en la realitat sobretot aquelles que a vegades no s'acaben de veure gaire bé.

·identificar externament els ventricles i aurícules

·orientar el cor externament reconeixent el costat dret i el costat esquerre i el vasos sanguinis amb els que comuniquen.

·comparar els gruixos de les parets de les venes artèries, relacionant-los amb el treball que fa cadascuna

·observar les vàlvules auriculoventriculars i les vàlvules semilunars

·localitzar les ramificacions de les artèries coronàries a la base de l'aorta

2.MATERIAL

Els estris que hem fet servir durant la pràctica són els següents:

Safata

Guants (no necessari)

Bisturí

Tisores

Cor de xai/por

'Dissecci d\'un cor'
'Dissecci d\'un cor'
'Dissecci d\'un cor'
'Dissecci d\'un cor'

3.PROCEDIMENTS (mètode)

1)observar el cor externament:

1.orientar-lo :

Dalt/Baix Els vasos sanguinis a dalt i la punta a baix. Un solc separa aurícules i ventricles. Fixar-se que les aurícules són petites en comparació als ventricles.

Dreta/Esquerra. Un solc separa els ventricles . L a part esquerra (ventricle esquerra) arriba fins la punta inferior del cor . L'altre ventricle és el dret. Damunt de cada ventricle trobarem l'aurícula corresponent.

2.Localitzar els vasos que entren i surten del cor.

Els vasos que desemboquen a les aurícules són les venes. Introduir unes pinces als vasos que desemboquen a l'aurícula dreta i mantenir obert el vas sanguini. Sortirà la vena cava. Les venes que desemboquen a l'aurícula esquerra són les venes pulmonars.

3.Els vasos que surten dels ventricles són les artèries. Amb l'ajuda de cànules introduïdes a les artèries, es pot seguir el recorregut fins l'interior del ventricle. Si provenen del ventricle dret són les artèries pulmonars i si prové del ventricle esquerre és l'arteria aorta

2)Observar el cor internament pel costat dret:

1.Introduir una cànula per la vena cava cap a l'interior de l'aurícula dreta, seguir introduint-la fins arribar al fons del ventricle dret. Recolzant les tisores en la cànula, obrir la vena cava, seguir obrint l'aurícula dreta i travessar el solc que separa les aurícules i ventricles arribant a obrir el ventricle dret.

2. observar que la comunicació entre aurícula i ventricle es fa travessant unes estructures membranoses adossades a les parets. És la vàlvules tricúspide. La cànula està encertada a la sortida del ventricle per l'artèria pulmonar.

3.observar el gruix de les parets de les aurícules i del ventricle. Aquestes parets són fetes de múscul cardíac, el miocardi. Comparar el gruix de les parets de l'aurícula i el ventricle i relaciona'ls amb l'esforç que fan cadascun per enviar la sang el seu destí.

-l'aurícula dreta: envia la sang al ventricle dret.

-el ventricle dret: envia la sang als pulmons.

3)observar el cor internament pel costat esquerre:

1.Introduir una cànula pel ventricle esquerre i localitzar la sortida a través de l'artèria aorta. Recolzar les tisores a la cànula, obrir el ventricle esquerre i després l'artèria aorta. Observar la vàlvula mitral (entre l'aurícula esquerra i el ventricle esquerre).

2. Observar que a la zona on el ventricle esquerre continua amb l'artèria aorta, hi ha també petites membranes. Amb l'ajuda de les pinces, extens una de les membranes i observa que té forma de mitja lluna. Són les vàlvules semilunars, en aquest cas les vàlvules aòrtiques.

3.Fixa't que damunt de les vàlvules aòrtiques, a la paret de l'artèria aorta, hi ha dos petits orificis. Són les artèries coronàries, ramificacions de l' aorta que condueixen la sang ( que prové dels pulmons i està acabada d'oxigenar) cap al múscul i oxigen per anar bategant. L'obstrucció d'aquests vasos sanguinis provoca infart i angines de pit

1)Observar la comunicació del ventricle dret amb l'artèria pulmonar

1.Introduir una cànula pel ventricle dret i localitzar la sortida a través de l'artèria pulmonar. Recolzar les tisores ala cànula i obrir el ventricle dret i després l'artèria pulmonat

2.Observa que a la zona on el ventricle dret continua amb l'artèria pulmonar, hi ha tres petites membranes. Amb l'ajuda de les pinces, extens una de les membranes i observa que té forma fe mitja lluna. Són les vàlvules semilunars, en aquest cas les vàlvules pulmonars. Fixa't que les vàlvules fan bossa pel costat de l'artèria. Quan la sang intenti retrocedir cap el ventricle, omplirà la bossa i desplegarà la vàlvula. Quan les vàlvules es despleguin impediran que la sang entri de nou al ventricle.

4.RESULTATS

Durant la secció que varem tingué per fer la pràctica del cor ens va dunar temps per observar totes les parts del cor, en el nostre cor hi havia força grassa fora el cor i sang acumulada dintre el cor, observant també les explicacions del llibre podem estar d'acord .

5.OPINIÓ PERSONAL

Aquest treball m'ha agradat fer-ho, sobretot quan varem fer la pràctica i va ser interessant fer-la per observa les parts que té i perquè va ser amb grup, ja que he tingut alguns problemes com per exemple que no m'han pogut passar les fotografies que hi vam tirar durant la pràctica del cor, per sort he buscat per Internet i he trobat algunes que he pensat que hem podien ser d'utilitat i un altre problema és que fins aquell mateix dia no vam tingué el cor.
Descargar
Enviado por:Noe
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar