Biología, Botánica y Zoología


Bacteris # Bacterias


ELS BACTERIS

1- Conceptes De Bacteri: són organismes cel·lulars procariotes que pertanyen al conjunt dels microorganismes. El seu citoplasma és d'estructura molt simple, i a diferència de la cèl·lula eucariota no té sistemes de membrana que divideixen el citoplasma en compartiments. La majoria dels bacteris estan envoltats per una paret cel·lular més o menys rígida.

No hi ha confusió possible amb les cèl·lules vegetals ja que tenen una estructura molt diferent per la seva qualitat de cèl·lula eucariota.

2- Morfologia: els bacteris més petits s'anomenen mini-bacteris que tenen un diàmetre de 0,15 -0,2 ðm. Contràriament, les cèl·lules més grans poden arribar als 60 ðm com és el cas de beggiatoa gigantea. Els bacteris, sovint estan recoberts de cilis i flagels que no són visibles al microscopi òptic.

Bacteris # Bacterias
Paret Cel·lular: aquesta paret és rígida i ens pot donar pistes del tipus de bacteri. Es fa servir el criteri de si poden o no ser tenyits per la tinció GRAM. Així, els bacteris que poden tenyir-se amb la tinció gram, s'anomenen grampositius i els que no, gramnegatius. El fet que es puguin tenyir o no respon a la diferent estructura de la paret cel·lular.

Bacteris Grampositius: tenen la paret cel·lular molt gruixuda i no tenen cap membrana externa.

Bacteris Gramnegatius: tenen una paret més prima i estan envoltats per una membrana externa molt semblant a la membrana cel·lular.

Curiositats: hi ha alguns bacteris que encara a sobre de la paret cel·lular tenen una altra coberta anomenada càpsula.

El Citoplasma: generalment, el citoplasma està ocupat per una zona d'aspecte fibrós que conté les cadenes d'ADN i que anomenem nucleoide.

Bacteris # Bacterias

Podem - Gasòfors: esferes plenes de gasos. La seva funció és la de flotabilitat

trobar - Clorosomes: esferes plenes de pigments fotosintètics. Funció: fotosíntesi

- Carboxisomes: enzims per la fixació del CO2 que acumulen alguns bacteris

Microscopia

CV 3
Descargar
Enviado por:Will18
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar