Sociología


Direcció General d'Atenció al Menor


Objectius

La DGAM té diversos objectius, entre ells: establir la programació para l'atenció al menor, amb la finalitat de desenvolupar la seva personalitat; guardar als menors en els centres establerts per les lleis; protegir als menors maltractats; coordinar actuacions d'atenció als infants en risc; desenvolupar programes d'integració social i portar a terme les actuacions adequades.

Funcions

La Direcció General d'Atenció al Menor, tracta als menors a partir del Servei d'Urgències principalment.

  • Proporciona atenció immediata i urgent als menors, joves o famílies que estan en situació de risc. Aquest departament considera urgents les situacions en què els menors són abandonats, quan els menors són víctimes de maltractaments i quan aquest són fets fora o són estrangers sense papers.

  • Detecta les situacions de desatenció envers els menors.

  • Valora les problemàtiques familiars causants de maltractaments.

  • Deriva les situacions molt greus als equips especialitzats corresponents.

Com treballa

En el moment en què es detecta algun cas de maltractament, ja sigui per la policia, els hospitals, els col·legis, els veïns o per alguna trucada al telèfon de la infància; de seguida es fa una primera avaluació del cas per part dels EBASP, (Equips bàsics d'atenció social primària). Quan aquesta organització estudia el cas i troba que la situació és molt greu i que pot requerir la separació immediata del menor en l'entorn familiar; l'infant és allotjat provisionalment en alguns centres d'urgències o d'acolliment. Més endavant els EBASP deriven el cas a l'EAIA, (Equips d'atenció a la infància i adolescència). L'EAIA intervé amb l'infant, la família i el nucli de convivència per a valorar la situació social i familiar, i es posa en contacte amb la DGAM. La DGAM declara el desemparament del menor, assumeix la seva tutela i exposa diverses mesures protectores.

Mesures protectores

Un cop ja s'ha tractat el maltractament a l'infant, aquest, amb l'ajuda de DGAM, pot rebre atenció de:

- La seva pròpia família

Encara que la tutela la tingui la DGAM, els pares es mantenen la guarda. Es dóna suport psicosocial a la família, de caire personal o econòmic i hi ha un seguiment de l'evolució del cas per part d'un delegat d'atenció a la infància o d'altres professionals.

  • Acolliment adoptiu

L'acolliment, es pot constituir amb persones o famílies que no tenen cap relació de parentiu amb el menor, o amb persones que tinguin alguna mena de parentiu amb ell. Les persones acollidores tenen l'obligació de vetllar pel menor, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral fins que aquest no pugui tornar amb la família biològica. Els acollidors reben assessorament per part de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, (ICAA).

Serveis socials treballen amb la família d'origen per corregir els motius de separació.

  • Un centre residencial

El menor pot ser acollit en una institució adequada a les seves característiques amb la finalitat que rebi l'atenció i l'educació necessària. S'aplica quan es preveu el desemparament o la necessitat de separació de la pròpia família seran transitoris i quan no ha estat possible o aconsellable l'acolliment per una persona o familiar.

Programes de prevenció

La DGAM estableix convenis i subvenciona entitats d'iniciativa social i administracions locals que duen a terme programes de prevenció en:

Centres oberts, que estan destinats a la prevenció i atenció del menor en risc fora de l'horari escolar. Aquests centres tenen com a objectiu: estimular la personalitat de l'infant, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo; compensar mancances socioeducatives.

Pretallers, estan destinats a l'atenció de joves fins als 18 anys en situació de risc. Les activitats que s'hi duen a terme tenen per objectiu educar i que els menors adquireixin coneixements bàsics d'oficis manuals, com també orientar-los professionalment.

Adreça

La DGAM té el seu punt de situació a Barcelona al carrer Aragó, 332, 08009.

El telèfon d'aquesta organització és 93 214 01 00. També disposa d'un altre telèfon que atén directament a l ' infant que té problemes, les 24 hores del dia i el número és gratuït i és 900 300 777.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar