Equipos electrónicos de consumo


Derivador


OBJECTIUS

Muntar un circuit derivador de senyal.

Saber com funciona aquest circuit.

Derivador
ESQUEMA

MATERIAL

1 TL084

1 Condensador 47 nf.

1 Resistència 2K7

1 Resistència 100

FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT

Quan la Vi arriba al màxim del seu valor i comenci a baixar, com que Vi i Vc són iguals (C està connectat entre Vi i massa virtual) la Vc guanya respecte a Vi, que ha baixat, per tant la I va “al revés” si ho mirem amb el desface, ja que la Vi va de + a -.

Quan Vi passa per 0, el Condensador és carrega al revés, però la I continua igual, ja que no s'ha canviat de fase.

Quan la Vi arribi al tope negatiu, passarà el mateix, només que la I anirà en sentit “normal” perquè la Vi va de - a +.

OBSERVACIONS

El condensador té la Resistència (R') petita, per tant la Go és infinita (+/- Vcc), per això haurem de posar la R gran i la R' petita.

La Vdiferencial (0) fa que Vc=Vi i fa que vaguin iguals i canviïn iguals.

En un circuit RC, la I va desfasada 90º respecte la tensió (adalentada).

Com que és un inversor, en aquest cas és al revés ( atraçada).

Derivador

Derivador

Derivador

Derivador

Derivador
Descargar
Enviado por:K6 Forever
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar