Matemáticas


Derivades


Derivades

Exemple de derivada amb límit

Derivades

Derivades immediates

Derivades

Derivada de la funció composta

Per a derivar una funció composta es deriven successivament les funcions que formen part de la composició, començant per les grans i es multipliquen els resultats formant una cadena de productes .

Exemple:

Derivades

Representació gràfica de funcions

Exemple1:

- Donada la funció Derivades

 • Representar la funció gràficament en l'interval (-1,4)

 • Trobar l'equació de la recta tangent a la paràbola en el punt x=2

 • Representar gràficament aquesta tangent

 • Derivades

  Exemple2:

  Trobar la recta tangent a la funció Derivades
  en x=2

  Derivades

  Suma

  Producte d'un nombre K per una funció

  Producte de dues funcions

  Cuocient de funcions

  Derivades

  Derivades

  Exemples

  Derivades

  y=ax+b

  a= derivada de la paràbola en x=2

  a)

  x

  y

  -1

  3

  0

  2

  1

  3

  2

  6

  3

  11

  4

  18

  b)

  x

  y

  0

  -2

  2

  6

  (2,6)

  Derivades
  Descargar
  Enviado por:Perete
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar