Estadística


Cultura y enseñanza


BUSCA'T

LA VIDA

ESTUDI ESTADÍSTIC

CULTURA I ENSENYAMENT

ÍNDEX

* Introducció i objectius 1

* Fonts documentals 2

* Variables estadístiques:

- Grups ocupacionals 3

- Tipus d'oferta 6

- Nivell acadèmic 8

- Sexe 10

- Edat 12

- Àmbit 14

- Horaris de feina 16

- Sou 18 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

Nosaltres estudiem el grup ocupacional cultura i ensenyament.

Hem escollit aquet grup ocupacional perquè ens ha semblat interessant treballar-lo a fons ja que alguns dels components estavem interessats en comprovar realment que això és el que desitgem fer en un futur.

En aquest estudi estadístic estudiem algunes variables que tenen a veure amb el treball. Concretament són els grups ocupacionals, tipus d'oferta, nivell acadèmic, sexe, edat, àmbit, sou i horaris del treball.

De cada variable n'hem fet l'estudi estadístic que consta de una taula, un gràfic i de una sèria de conclusions.

Això ens servirà per saber:

 • Les feines més sol·licitades.

 • El sexe amb més prioritat a l'hora de demenar diferents tipus de feina.

 • Els estudis que et proporcionen més llibertat a l'hora de buscar treball.

 • L'edat amb més fecilitat de sol·licitar els diferents tipus de feina.

 • Els sous més corrents.

 • Els horaris més emprats avui en dia.

FONS DOCUMENTALS

Hem tret els diferents anuncis de:

 • La Vanguardia.

 • El Periòdico.

 • El Punt.

 • El 29.

 • La Comarca.

 • La Borsa de Trabajo.

'Cultura y enseñanza'

GRUPS OCUPACIONALS

VARIABLE ESTADÍSTICA

Freqüència absoluta

Freqüència absoluta acumulada

Freqüència relativa

Freqüència relativa acumulada

%

Graus

Oficis

24

23

0,18

0,18

18

64º

Mineria

0

23

0

0,18

0

Transports

13

36

0,10

0,28

10

34,6º

Cossos de seguretat i serveis de protecció

4

40

0,03

0,31

3

10,7º

Oficina

22

62

0,16

0,47

16

58,7º

Comercial

36

97

0,27

0,74

27

96º

Serveis socials

2

99

0,01

0,75

1

5,3º

Cultura i educació

12

111

0,09

0,84

9

32º

Ciències humanes i socials

3

114

0,02

0,86

2

Ciències de la salut

5

119

0,04

0,90

4

13,3º

Científic

1

121

0,01

0,91

1

2,7º

Tècnics i tecnològics

10

131

0,07

0,98

7

26,7º

Informàtica

2

133

0,01

0,99

1

5,3º

Artístics

1

135

0,01

1

1

2,7º

Educació física i esports

0

135

0

1

0

135

1

100

360º

CONCLUSIONS:

 • Els grups ocupacionals més sol·licitats són, en aquest ordre, comercial, oficis, i oficina.

 • Els grups ocupacionals amb menys demanda són educació física i esports i mineria.

 • Podem comprovar que hi ha moltes demandes diferents en el món laboral però no les suficients persones disposades a realitzar aquestes feines.

 • Les feines més sol·licitades no requereixen tants estudis però a la vegada són les més dures, d'horaris menys flexibles i amb sous manors a la resta.

TIPUS D'OFERTA

VARIABLE ESTADÍSTICA

Freqüència absoluta

Freqüència absoluta acumulada

Freqüència relativa

Freqüència relativa acumulada

%

Graus

Privada

109

109

0,81

0,81

81

290,67º

Pública

26

135

0,19

1

19

69,33º

135

1

100

360º

CONCLUSIONS:

 • Hem pogut observar que hi ha més opció de triar una feina privada que pública.

 • Hi ha una considerable difèriencia entre pública i privada. La pública amb un 19% i la privada amb un 81%.

 • Hi ha més oferta de feines privades ja que els guanys van a una persona en concret i menys de pública la qual és subvencionada per la Generalitat o l'Ajuntament.

NIVELL ACADÈMIC

VARIABLE ESTADÍSTICA

Freqüència absoluta

Freqüència absoluta acumulada

Freqüència relativa

Freqüència relativa acumulada

%

Graus

Sense estudis

33

33

0,24

0,24

24

88º

Graduat E.S.O.

20

53

0,15

0,39

15

53,33º

Cicle formatiu de grau mitjà

19

72

0,14

0,53

14

50,67º

Cicle formatiu de grau superior

9

81

0,07

0,60

7

24º

Batxillerat

5

86

0,04

0,64

4

13,33º

Estudis universitaris

40

126

0,29

0,93

29

106,67º

FP2

9

135

0,07

1

7

24º

135

1

100

360º

CONCLUSIONS:

 • Hem deduït que les feines més sol·licitades o no demanen estudis o demanen estudis universitaris.

 • El que més es necessita és gent amb estudis universitaris.

 • El que menys es sol·licita és gent que només hagi realitzat batxillerat.

 • Veient aquesta taula podem observar que la gent que tingui estudis universitaris té més sortides en el món laboral que les persones que només hagin cursat batxillerat o FP2.

SEXE

VARIABLE ESTADÍSTICA

Freqüència absoluta

Freqüència absoluta acumulada

Freqüència relativa

Freqüència relativa acumulada

%

Graus

Home

57

57

0,42

0,42

42

152º

Dona

31

88

0,23

0,65

23

82,67º

Indiferent

47

135

0,35

1

35

125,33º

135

1

100

360

CONCLUSIONS:

 • Dels 135 anuncis que hem treballat, 57 demenaven homes, 47 els era indiferent i 31 demenaven dones.

 • El sexe més sol·licitat és el masculí, això indica que els homes els és més fàcil trobar feina que a les dones.

 • La majoria de feines que demenaven dones eren: professora, recepcionista, caixera i venedora entre d'altres.

 • Les feines que demenaven homes eren principalment: xòfer, policia, bomber i tècnic entre d'altres.

 • En les feines les quals els era indiferent el sexe eren majoritariament d'oficina, administratiu, cambrer i comercial.

L'EDAT

VARIABLE ESTADÍSTICA

Freqüència absoluta

Freqüència absoluta acumulada

Freqüència relativa

Freqüència relativa acumulada

%

Graus

[15, 20)

3

3

0,02

0,02

2

[20, 25)

6

9

0,04

0,06

4

16º

[25, 35)

28

37

0,21

0,27

21

74,67º

[35, 40)

12

49

0,09

0,36

9

32º

Més de Quaranta

4

53

0,03

0,39

3

10,67º

Indiferent

82

135

0,61

1

61

218,66º

135

1

100

360º

CONCLUSIONS

 • L'edat més sol·licitada en l'àmbit laboral és [25, 35), comprèn 28 anuncis.

 • L'edat menys sol·licitada és de [15, 20) i més de quaranta, amb 3 i 4 anuncis respectivament.

 • En una gran quantitat d'anuncis, l'edat es mostra indiferent.

 • En l'àmbit laboral tenen més facilitats per trobar feina la gent, l'edat de la qual oscila entre 25 i 30 anys.

 • Tenen menys facilitat els joves menors de 25 anys i els majors de 40 anys.

L'ÀMBIT

VARIABLE ESTADÍSTICA

Freqüència absoluta

Freqüència absoluta acumulada

Freqüència relativa

Freqüència relativa acumulada

%

Graus

Comarcal (Garrotxa)

20

20

0,15

0,15

15

53,34º

Catalunya (excepte la Garrotxa)

96

116

0,71

0,86

71

256º

No ho especifica

19

135

0,14

1

14

50,66º

135

1

100

360º

CONCLUSIONS:

 • L'àmbit més representatiu és Catalunya amb 96 anunis ja que la majoria de diaris d'on hem tret la informació són diaris catalans.

 • En l'àmbit comarcal hem trobat 20 anuncis, però s'ha de tenir en compte que la comarca és molt més petita en comparació amb Catalunya.

HORARIS DE FEINA

VARIABLE ESTADÍSTICA

Freqüència absoluta

Freqüència absoluta acumulada

Freqüència relativa

Freqüència relativa acumulada

%

Graus

Dilluns a divendres

62

62

0,46

0,46

46

165,33º

Dimarts a dissabte

4

66

0,03

0,49

3

10,67º

Dilluns a dissabte

43

109

0,32

0,81

32

114,67º

Dissabte a diumenge

1

110

0,01

0,82

1

2,67º

Dilluns a diumenge

5

115

0,03

0,85

4

13,33º

Per concretar

20

135

0,15

1

15

53,33º

135

1

100

360º

CONCLUSIONS

 • L'horari de feina que és més freqüent en l'àmbit laboral és de dilluns a divendres, com per exemple els professors.

 • L'horari menys freqüent és de dissabte a diumenge ja que hi ha molts pocs oficis que treballin aquests dos dies solament.

 • L'horari de dilluns a dissabte és molt freqüent ja que el realitzen persones com els venedors, els quals representen un nombre elevat d'anunics.

 • Algunes situacions especials són les dels treballs: que van de dimarts a dissabte: perruquers, la dels caps de setmana: cambrers i comerços, i la de dilluns a diumenge: empreses i fàbriques.

SOUS

VARIABLE ESTADÍSTICA

Freqüència absoluta

Freqüència absoluta acumulada

Freqüència relativa

Freqüència relativa acumulada

%

Graus

[500, 1000) € mes

11

11

0,08

0,08

8

29,33º

[1000, 1500) € mes

11

22

0,08

0,16

8

29,33º

[1500, 2000) € mes

2

24

0,01

0,17

1

5,33º

[2000, 2500) € mes

0

24

0

0,17

0

0

[2500, 3000) € mes

4

28

0,03

0,20

3

10,67º

+ de 3000

5

33

0,04

0,24

4

13,33º

A concretar

34

67

0,26

0,50,

26

90,67º

No consta

68

135

0,50

1

50

181,33º

135

1

100

360º

CONCLUSIONS

 • Els sous més corrents no consten o són per a concretar, però a part d'aquests el més corrents són els que oscilen entre 500 i 1000 o entre 1000 i 1500.

 • Això representa que la majoria de feines que sol·liciten treball no tenen un salari gaire alt.

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'

'Cultura y enseñanza'
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar